69647
No cover
Article
In basket
Środki zapobiegające powstawaniu pożarów // W: Pożary, przyczyny, klasyfikacja, środki zapobiegawcze. - Nakładem autora przy finansowej pomocy Głównego Związku Str. Poż. R.P. i Magistratu stoł. m. Warszawy, 1927. - 136 s. .
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
[Przedstawiono środki zapobiegające powstawaniu pożarów jakie stosowano w latach 20-tych XX wieku w RP. Wyróżniono II grupy: ochrona przed pożarami, powstającymi pod wpływem zjawisk przyrody (systemy piorunochro nów, zapobieganie samozapaleniu się). II grupa to zapo bieganie pożarom powstającym z przyczyn zależnych od woli ludzkiej (środki ostrożności przy obchodzeniu się z ogniem, obrona przed podpalaniem, zapobieganie pożarom od ogrzewania, zabezpieczenie od iskier, przechowywanie łatwopalnych płynów). Zapobieganie pożarom masowym.]
Notes:
Summary, etc.
[Przedstawiono środki zapobiegające powstawaniu pożarów jakie stosowano w latach 20-tych XX wieku w RP. Wyróżniono II grupy: ochrona przed pożarami, powstającymi pod wpływem zjawisk przyrody (systemy piorunochro nów, zapobieganie samozapaleniu się). II grupa to zapo bieganie pożarom powstającym z przyczyn zależnych od woli ludzkiej (środki ostrożności przy obchodzeniu się z ogniem, obrona przed podpalaniem, zapobieganie pożarom od ogrzewania, zabezpieczenie od iskier, przechowywanie łatwopalnych płynów). Zapobieganie pożarom masowym.]
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again