71503
No cover
Article
In basket
Działania Państwowej Straży Pożarnej w przypadku użycia broni biologicznej - doświadczenia z akcji z użyciem wąglika / P. Kępka // W: Terroryzm a broń masowego rażenia: diagnoza, poglądy, wnioski / red. nauk. Stanisław Śladkowski. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003. - s. 65-71: rys..
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Sygnatury: IBC-290/Czyt., IBC-291, IBC-292
Opisano działania PSP podczas akcji z użyciem wąglika. W czasie akcji uwidoczniły się pewne braki związane z przygotowaniem służb specjalistycznych. Ponadto stwierdzono brak odpowiedniego sprzętu izolującego i procedur postępowania.
Notes:
General note
Sygnatury: IBC-290/Czyt., IBC-291, IBC-292
Summary, etc.
Opisano działania PSP podczas akcji z użyciem wąglika. W czasie akcji uwidoczniły się pewne braki związane z przygotowaniem służb specjalistycznych. Ponadto stwierdzono brak odpowiedniego sprzętu izolującego i procedur postępowania.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again