71503
No cover
Article
In basket
Ocena procedur reagowania na wypadek zagrożeń w obiektach użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych / M. Podgórski, P. Janik // W: Terroryzm a broń masowego rażenia: diagnoza, poglądy, wnioski / red. nauk. Stanisław Śladkowski. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2003. - s. 333-340.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Sygnatury: IBC-290/Czyt., IBC-291, IBC-292
Przedstawiono niektóre aspekty oceny możliwości reagowania naszego kraju na zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem broni masowego rażenia.
Notes:
General note
Sygnatury: IBC-290/Czyt., IBC-291, IBC-292
Summary, etc.
Przedstawiono niektóre aspekty oceny możliwości reagowania naszego kraju na zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem broni masowego rażenia.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again