69891
No cover
Article
In basket
Reagowanie prewencyjne i wspomaganie działań ratowniczych przez Gminne Centra Reagowania / E.W. Roguski // W: Gminne Centra Reagowania (GCR) jako komponent Gminnych Centrów Informacji. - Warszawa : Centrum Promocji Informatyki, 2004. - s. 65-71 .
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Sygnatura: B-154.
[Omówiono fazy zarządzania kryzysowego, zarządzanie skutkami zdarzeń-wypadków, zarządzanie informacjami.]
Notes:
General note
Sygnatura: B-154.
Summary, etc.
[Omówiono fazy zarządzania kryzysowego, zarządzanie skutkami zdarzeń-wypadków, zarządzanie informacjami.]
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again