72107
No cover
Article
In basket
Monitorowanie zagrożeń, gotowość i reagowanie na poważne awarie przemysłowe i ich zapobieganie / J. Holisz-Burzyńska, E. Staniewska, S. Włudyka // W: Systemy zarządzania kryzysowego i ratownictwo. Monitorowanie zagrożeń kryzysowych. Logistyka i organizacja działań w sytuacjach kryzysowych. - s. 145-150.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Sygn. B-173 do B-185
Omówiono procedury: identyfikacji prac związanych ze znacznymi zagrożeniami, zasady monitorowania poszczególnych czynników, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy, awarie, pożary i inne miejscowe zagrożenia.
Notes:
General note
Sygn. B-173 do B-185
Summary, etc.
Omówiono procedury: identyfikacji prac związanych ze znacznymi zagrożeniami, zasady monitorowania poszczególnych czynników, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy, awarie, pożary i inne miejscowe zagrożenia.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again