72107
No cover
Article
In basket
Ocena stanu technicznego lamp nahełmnych typu RC12M* produkcji Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych "FASER" S.A. w Tarnowskich Górach w ilości osiem sztuk, kóre były używane przez poszkodowanych w rejonie ściany 1 w pokładzie 506/1 na poz.1030 m w KWK "Halemba" w Rudzie Śląskiej // W: Sprawozdanie Komisji powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 21 listopada 2006 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej [opracowania i ekspertyzy] / Wyższy Urząd Górniczy. - [Katowice] : [Wyższy Urząd Górniczy], 2007. - 22 s.: rys..
Form of Work
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again