72108
No cover
Article
In basket
Analiza zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz określenie zasięgu wybuchu w rejonie ściany 1 w pokładzie 506 w partii E na poziomie 1030m w Kompanii Węglowej S.A. oddział: Kopalinia Węgla Kamiennnego "Halemba" w Rudzie Śląskiej.Wyniki badań wykonanych do dnia 15 stycznia 2007 r. // W: Sprawozdanie Komisji powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 21 listopada 2006 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej [opracowania i ekspertyzy] / Wyższy Urząd Górniczy. - [Katowice] : [Wyższy Urząd Górniczy], 2007. - 40 s.: rys..
Form of Work
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again