72107
No cover
Article
In basket
Problemy zabezpieczania ogniochronnego materiałów palnych w budownictwie wysokim - dzień dzisiejszy i perspektywy / Stefan Wilczkowski, Andrzej Konarowski // W: Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów budownictwa ogólnego : sympozjum : zbiór referatów. - Białystok : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa : Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, 1988. - s. 27-33.
Sygnatura P-1548/1
Notes:
General note
Sygnatura P-1548/1
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again