71482
No cover
Article
In basket
Informacionno-analiticzeskaja sistema monitoringa i prognozirovanija razbitija lesnych požarov / A.I. Ovsjanik, P.R. Koževatov // W: VI Mieżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija "Czrezvyczajnye situacii: Predupreżdenie i likvidacija" / [red.] A.N. Ulasevicz, Ju.S. Ivanov, O.V. Lupej, O.V. Czernevicz, V.A. Rubczikov. - Minsk : Ministerstvo Respubliki Belarus, 2011. - s.33-41.
Tł.tyt.: Informacyjno-analityczny system monitorowania i prognozowania pożarów leśnych
Przedstawiono monitoring analiztyczny i prognozwoanie pożaró lasów systemem GIS.
Notes:
General note
Tł.tyt.: Informacyjno-analityczny system monitorowania i prognozowania pożarów leśnych
Summary, etc.
Przedstawiono monitoring analiztyczny i prognozwoanie pożaró lasów systemem GIS.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again