69664
No cover
Book
In basket
Symulacyjna metoda badania rozmieszczenia sprzętu w pojeździe ratowniczo-gaśniczym / Jarosław Koszela, Łukasz Matuszelański, Tadeusz Nowicki, Roman Wantoch-Rekowski // W: Tendencje Rozwojowe w Zwalczaniu Pożarów : referaty konferencji : Kraków, 30-31 maja 2017 / [redaktor Mariusz Ziółko] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Apirantów PSP w Krakowie, Techmo. - Kraków : Wydawnictwa AGH, copyright 2017. strony 21-26 .
Sygnatura: P-2023/1.
Streszczenie: W pracy przedstawiono konstrukcję i wdrożenie symulatora rzeczywistości wirtualnej do badania ergonomii działań strażaków podczas zdejmowania sprzętu z pojazdu ratowniczo-gaśniczego. (…) Wirtualna symulacja pozwala oszacować obciążenia fizyczne, jakie znoszą strażacy w różnych typach działań ratowniczo-gaśniczych. Pokazano podstawowe moduły symulatora i ich właściwości. Zilustrowano również wybrane sekwencje widoków eksperymentów symulacyjnych.
Notes:
General note
Sygnatura: P-2023/1.
Summary, etc.
W pracy przedstawiono konstrukcję i wdrożenie symulatora rzeczywistości wirtualnej do badania ergonomii działań strażaków podczas zdejmowania sprzętu z pojazdu ratowniczo-gaśniczego. (…) Wirtualna symulacja pozwala oszacować obciążenia fizyczne, jakie znoszą strażacy w różnych typach działań ratowniczo-gaśniczych. Pokazano podstawowe moduły symulatora i ich właściwości. Zilustrowano również wybrane sekwencje widoków eksperymentów symulacyjnych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again