71470
No cover
Book
In basket
Działalność Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego na rzecz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w latach 1995-2015 / Paulina Bacińska, Sylwia Krawczyńska, Dariusz Wróblewski // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 75-90..
Sygnatura: P-1897/1-3, P-1973/1.
Streszczenie: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełni w KSRG oraz jakie działania wykonuje CNBOP-PIB na jego rzecz. W tym celu autorzy przybliżyli czytelnikowi zakres działań Instytutu w kontekście zadań KSRG. W podsumowaniu autorzy przedstawili ogólną koncepcję dalszych działań CNBOP-PIB na rzecz KSRG.
Notes:
General note
Sygnatura: P-1897/1-3, P-1973/1.
Summary, etc.
Streszczenie: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełni w KSRG oraz jakie działania wykonuje CNBOP-PIB na jego rzecz. W tym celu autorzy przybliżyli czytelnikowi zakres działań Instytutu w kontekście zadań KSRG. W podsumowaniu autorzy przedstawili ogólną koncepcję dalszych działań CNBOP-PIB na rzecz KSRG.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again