71465
No cover
Book
In basket
Dokumenty podpisywane przez komendantów Państwowej Straży Pożarnej mające wpływ na działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego / Dariusz Marczyński // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 91-98..
Sygnatura: P-1897/1-3, P-1973/1.
Streszczenie: Autor przedstawia znaczenie porozumień podpisanych między właściwymi terenowo komendantami PSP a kierownictwem instytucji mogących wspomagać organizację działań ratowniczych, jak również proces szkolenia i doskonalenia strażaków PSP i OSP.
Notes:
General note
Sygnatura: P-1897/1-3, P-1973/1.
Summary, etc.
Streszczenie: Autor przedstawia znaczenie porozumień podpisanych między właściwymi terenowo komendantami PSP a kierownictwem instytucji mogących wspomagać organizację działań ratowniczych, jak również proces szkolenia i doskonalenia strażaków PSP i OSP.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again