70287
No cover
Book
In basket
Koncepcja human security jako istotna perspektywa badawcza do analizy wyzwań dla Krajowego Systemu Ratowniczego-Gaśniczego / Rafał Kamprowski // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 142-154..
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: W artykule przedstawiono kluczową rolę i znaczenie koncepcji human security w procesie analizy współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Podkreślono, iż dominujący paradygmat postrzegania bezpieczeństwa w kategoriach państwa i potencjału militarnego nie jest już wystarczający. By zrozumieć i przewidzieć współczesne zagrożenia należy odwołać się zarówno do koncepcji human security jak i dorobku zajmujących się zagadnienia biopolityki. Bez wątpienia również spojdzenie charakteryzujące krytyczne podejście w teorii bezpieczeństwa stanowić może swoiste panaceum na wyzwania zagrożeń XXI wieku.
Notes:
General note
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Summary, etc.
Streszczenie: W artykule przedstawiono kluczową rolę i znaczenie koncepcji human security w procesie analizy współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Podkreślono, iż dominujący paradygmat postrzegania bezpieczeństwa w kategoriach państwa i potencjału militarnego nie jest już wystarczający. By zrozumieć i przewidzieć współczesne zagrożenia należy odwołać się zarówno do koncepcji human security jak i dorobku zajmujących się zagadnienia biopolityki. Bez wątpienia również spojdzenie charakteryzujące krytyczne podejście w teorii bezpieczeństwa stanowić może swoiste panaceum na wyzwania zagrożeń XXI wieku.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again