70288
Brak okładki
Książka
W koszyku
Koncepcja human security jako istotna perspektywa badawcza do analizy wyzwań dla Krajowego Systemu Ratowniczego-Gaśniczego / Rafał Kamprowski // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 142-154..
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: W artykule przedstawiono kluczową rolę i znaczenie koncepcji human security w procesie analizy współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Podkreślono, iż dominujący paradygmat postrzegania bezpieczeństwa w kategoriach państwa i potencjału militarnego nie jest już wystarczający. By zrozumieć i przewidzieć współczesne zagrożenia należy odwołać się zarówno do koncepcji human security jak i dorobku zajmujących się zagadnienia biopolityki. Bez wątpienia również spojdzenie charakteryzujące krytyczne podejście w teorii bezpieczeństwa stanowić może swoiste panaceum na wyzwania zagrożeń XXI wieku.
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca
Streszczenie: W artykule przedstawiono kluczową rolę i znaczenie koncepcji human security w procesie analizy współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Podkreślono, iż dominujący paradygmat postrzegania bezpieczeństwa w kategoriach państwa i potencjału militarnego nie jest już wystarczający. By zrozumieć i przewidzieć współczesne zagrożenia należy odwołać się zarówno do koncepcji human security jak i dorobku zajmujących się zagadnienia biopolityki. Bez wątpienia również spojdzenie charakteryzujące krytyczne podejście w teorii bezpieczeństwa stanowić może swoiste panaceum na wyzwania zagrożeń XXI wieku.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej