69891
No cover
Book
In basket
Współdziałanie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Wielkopolski : analiza doświadczeń / Dariusz Dymek // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 221-234. .
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: Kluczowym jest osiągnięcie wysokiego poziomu współdziałania, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie efektu synergii jednostek PRM z jednostkami KSRG, szczególnie w działaniach dyspozytorów obu systemów, co przełoży się na lepszy dynamizm akcji ratowniczej. Jednak do tego celu niezbędne jest skorelowanie procesów doskonalenia działalności dyspozytorni medycznych i współdziałania stanowisk kierowania PSP na płaszczyźnie legislacyjnej, organizacyjnej jak również technicznej.
Notes:
General note
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Summary, etc.
Kluczowym jest osiągnięcie wysokiego poziomu współdziałania, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie efektu synergii jednostek PRM z jednostkami KSRG, szczególnie w działaniach dyspozytorów obu systemów, co przełoży się na lepszy dynamizm akcji ratowniczej. Jednak do tego celu niezbędne jest skorelowanie procesów doskonalenia działalności dyspozytorni medycznych i współdziałania stanowisk kierowania PSP na płaszczyźnie legislacyjnej, organizacyjnej jak również technicznej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again