70287
No cover
Book
In basket
Źródła ryzyka w planowaniu, realizacji oraz eksploatacji otwartych zbiorników przeciwpożarowych / Elżbieta Bondar-Nowakowska, Justyna Hachoł // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 257-268..
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: W pracy podjęto próbę identyfikacji czynników, które mogą generować ryzyko niespełniania przez otwarty zbiornik przeciwpożarowy jego podstawowej funkcji. W analizie uwzględniono zdarzenia, które mogą zaistnieć na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego: projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji obiektu. Analizy wykazały, że źródłem ryzyka awarii są czynniki zarówno o charakterze antropogenicznym, jak i środowiskowym.
Notes:
General note
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Summary, etc.
Streszczenie: W pracy podjęto próbę identyfikacji czynników, które mogą generować ryzyko niespełniania przez otwarty zbiornik przeciwpożarowy jego podstawowej funkcji. W analizie uwzględniono zdarzenia, które mogą zaistnieć na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego: projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji obiektu. Analizy wykazały, że źródłem ryzyka awarii są czynniki zarówno o charakterze antropogenicznym, jak i środowiskowym.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again