70181
Brak okładki
Książka
W koszyku
Źródła ryzyka w planowaniu, realizacji oraz eksploatacji otwartych zbiorników przeciwpożarowych / Elżbieta Bondar-Nowakowska, Justyna Hachoł // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 257-268. .
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: W pracy podjęto próbę identyfikacji czynników, które mogą generować ryzyko niespełniania przez otwarty zbiornik przeciwpożarowy jego podstawowej funkcji. W analizie uwzględniono zdarzenia, które mogą zaistnieć na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego: projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji obiektu. Analizy wykazały, że źródłem ryzyka awarii są czynniki zarówno o charakterze antropogenicznym, jak i środowiskowym.
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca
W pracy podjęto próbę identyfikacji czynników, które mogą generować ryzyko niespełniania przez otwarty zbiornik przeciwpożarowy jego podstawowej funkcji. W analizie uwzględniono zdarzenia, które mogą zaistnieć na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego: projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji obiektu. Analizy wykazały, że źródłem ryzyka awarii są czynniki zarówno o charakterze antropogenicznym, jak i środowiskowym.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej