70288
No cover
Book
In basket
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w wydawnictwach specjalistycznych / Piotr P. Bielicki // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 295-314.
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: Podejmiemy próbę pokazania rozwoju i organizacji wydawnictw na przestrzeni istnienia straży pożarnych. Całą interesującą przestrzeń historyczną podzieliliśmy na cztery okresy: pierwszy obejmuje czas do wybuchu pierwszej wojny światowej, drugi - okres międzywojenny, trzeci to czas okupacji hitlerowskiej i czwarty liczymy od zakończenia drugiej wojny światowej, z wydzielonym podokresem dokonujących się zmian ustrojowych u końca XX wieku. Organizacyjnie wydawnictwa były różnie lokowane, najczęściej zależnie od politycznego zapotrzebowania i ekonomicznych możliwości. Słowo pisane stanowiło milowy krok w rozwoju ludzkości generalnie, a w rozwoju poszczególnych gałęzi życia społecznego szczególnie. Przyjrzmy się, czy tak też było w służbie strażackiej.
Notes:
General note
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Summary, etc.
Streszczenie: Podejmiemy próbę pokazania rozwoju i organizacji wydawnictw na przestrzeni istnienia straży pożarnych. Całą interesującą przestrzeń historyczną podzieliliśmy na cztery okresy: pierwszy obejmuje czas do wybuchu pierwszej wojny światowej, drugi - okres międzywojenny, trzeci to czas okupacji hitlerowskiej i czwarty liczymy od zakończenia drugiej wojny światowej, z wydzielonym podokresem dokonujących się zmian ustrojowych u końca XX wieku. Organizacyjnie wydawnictwa były różnie lokowane, najczęściej zależnie od politycznego zapotrzebowania i ekonomicznych możliwości. Słowo pisane stanowiło milowy krok w rozwoju ludzkości generalnie, a w rozwoju poszczególnych gałęzi życia społecznego szczególnie. Przyjrzmy się, czy tak też było w służbie strażackiej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again