72125
No cover
Book
In basket
Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 jako instrument zarządzania kryzysowego / Zbigniew Piepiora // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 341-350..
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: Autor opisuje wybrane aspekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Autor znajduje obszary, w ramach których można pozyskać środki na finansowanie zarządzania kryzysowego w województwie w badanym okresie. Zgodnie z priorytetem inwestycyjnym wsparte zostaną projekty dotyczące: inwestycji, które mają na celu ochronę obszarów zagrożonych powodzią, małej retencji wodnej, systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi skierowanymi do osób dotkniętych ryzykiem powodzi, wyposażenia i wzmocnienia służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.
Notes:
General note
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Summary, etc.
Streszczenie: Autor opisuje wybrane aspekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Autor znajduje obszary, w ramach których można pozyskać środki na finansowanie zarządzania kryzysowego w województwie w badanym okresie. Zgodnie z priorytetem inwestycyjnym wsparte zostaną projekty dotyczące: inwestycji, które mają na celu ochronę obszarów zagrożonych powodzią, małej retencji wodnej, systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi skierowanymi do osób dotkniętych ryzykiem powodzi, wyposażenia i wzmocnienia służb ratowniczych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again