69647
No cover
Book
In basket
Finansowanie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i zjawisk noszących ich znamiona w województwie kujawsko-pomorskim / Zbigniew Piepiora // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 351-366. .
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: W artykule zaprezentowano finansowe aspekty przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i zjawisk noszących ich znamiona w woj. kujawsko-pomorskim (NUTS 2). Na badanym obszarze zapobieganie negatywnym konsekwencjom klęsk zjawisk ekstremalnych jest finansowane z budżetu województwa oraz budżetów kujawsko-pomorskich samorządów. Wydatki wsparte są środkami m.in. z budżetu centralnego, zagranicy, funduszy ekologicznych, kredytów i pożyczek. Warto zauważyć wyraźny udział środków z budżetu województwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wydatkach na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i ochronę zdrowia w latach 2008-2013.
Notes:
General note
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Summary, etc.
W artykule zaprezentowano finansowe aspekty przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i zjawisk noszących ich znamiona w woj. kujawsko-pomorskim (NUTS 2). Na badanym obszarze zapobieganie negatywnym konsekwencjom klęsk zjawisk ekstremalnych jest finansowane z budżetu województwa oraz budżetów kujawsko-pomorskich samorządów. Wydatki wsparte są środkami m.in. z budżetu centralnego, zagranicy, funduszy ekologicznych, kredytów i pożyczek. Warto zauważyć wyraźny udział środków z budżetu województwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wydatkach na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i ochronę zdrowia w latach 2008-2013.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again