71445
No cover
Book
In basket
Służby poszukiwania i ratownictwa FIR Warszawa w aspekcie międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych / Anatol Czaban // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 411-440.
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: W artykule dokonano analizy międzynarodowych i krajowych uwarunkowań prawnych w zakresie poszukiwania i ratownictwa lotniczego, przedstawiono aktualny stan systemu ratownictwa na terenie RP oraz scharakteryzowano siły i środki, wydzielone do realizacji zadań w tym obszarze. Ponadto przeanalizowano przedsięwzięcia, planowane do realizacji, uwarunkowane zakończeniem procesu legislacyjnego nowego rozporządzenia Min. Infrastruktury i Rozwoju w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego. Podjęto też próbę przedstawienia możliwych rozwiązań w narodowym systemie ratownictwa.
Notes:
General note
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Summary, etc.
Streszczenie: W artykule dokonano analizy międzynarodowych i krajowych uwarunkowań prawnych w zakresie poszukiwania i ratownictwa lotniczego, przedstawiono aktualny stan systemu ratownictwa na terenie RP oraz scharakteryzowano siły i środki, wydzielone do realizacji zadań w tym obszarze. Ponadto przeanalizowano przedsięwzięcia, planowane do realizacji, uwarunkowane zakończeniem procesu legislacyjnego nowego rozporządzenia Min. Infrastruktury i Rozwoju w sprawie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego. Podjęto też próbę przedstawienia możliwych rozwiązań w narodowym systemie ratownictwa.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again