71978
No cover
Book
In basket
Rozwój polskich grup poszukiwawczo-ratowniczych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczego-Gaśniczego w latach 1994-2014 / Tomasz Gartowski // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze / redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 509-526.
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Streszczenie: Początek zorganizowanej międzynarodowej pomocy ofiarom katastrof naturalnych, to trzęsienie ziemi w Armenii w grudniu 1988 r. Chaotyczna i nieskoordynowana akcja prowadzona przez zespoły ratownicze o bardzo różnym stopniu wyszkolenia i wyposażenia uniemożliwiła efektywną współpracę. Przy ONZ utworzono grupę ekspercką INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group). PSP aktywnie uczestniczyła w pracach tej grupy co zaowocowało utworzeniem polskich grup poszukiwawczo-ratowniczych. Grupy uczestniczyły w wielu akcjach ratowniczych i ćwiczeniach w kraju i zagranicą. W kwietniu 2009 r. polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza uzyskała międzynarodowy certyfikat INSARAG.
Notes:
General note
Sygnatura: P-1897/1, P-1897/2, P-1897/3, P-1973/1.
Summary, etc.
Streszczenie: Początek zorganizowanej międzynarodowej pomocy ofiarom katastrof naturalnych, to trzęsienie ziemi w Armenii w grudniu 1988 r. Chaotyczna i nieskoordynowana akcja prowadzona przez zespoły ratownicze o bardzo różnym stopniu wyszkolenia i wyposażenia uniemożliwiła efektywną współpracę. Przy ONZ utworzono grupę ekspercką INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group). PSP aktywnie uczestniczyła w pracach tej grupy co zaowocowało utworzeniem polskich grup poszukiwawczo-ratowniczych. Grupy uczestniczyły w wielu akcjach ratowniczych i ćwiczeniach w kraju i zagranicą. W kwietniu 2009 r. polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza uzyskała międzynarodowy certyfikat INSARAG.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again