70181
No cover
Book
In basket
Symulacja jako nowa forma edukacji medycznej w Polsce : lata 1995-2015 / Tomasz Górecki, Katarzyna Długosz, Arkadiusz Trzos, Karol Łyziński // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy w ratownictwie medycznym, epidemiologii i medycynie sądowej /redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 97-123 .
Sygnatura: P-1898/1, P-1898/2, P-1898/3, P-1898/4, P-1974/1.
Streszczenie: Symulacja w edukacji medycznej na przestrzeni 20 ostatnich lat jest coraz bardziej popularną i docenianą metodą nauczania na kierunkach medycznych. Daje ona możliwość stworzenia warunków jak najbardziej zbliżonych do tych panujących w rzeczywistości podczas diagnostyki i leczenia pacjentów. Głownym zadaniem symulacji medycznej jest więc zarówno edukacja na jak najwyższym poziomie, ale także poprawa bezpieczeństwa pacjentów. Prowadzone dotychczas badania wykazały, iż w placówkach, w których kadra ma możliwość kształcenia w warunkach symulacyjnych, dużo rzadziej dochodzi do sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów w wyniku błędnej diagnozy lub leczenia.
Notes:
General note
Sygnatura: P-1898/1, P-1898/2, P-1898/3, P-1898/4, P-1974/1.
Summary, etc.
Symulacja w edukacji medycznej na przestrzeni 20 ostatnich lat jest coraz bardziej popularną i docenianą metodą nauczania na kierunkach medycznych. Daje ona możliwość stworzenia warunków jak najbardziej zbliżonych do tych panujących w rzeczywistości podczas diagnostyki i leczenia pacjentów. Głownym zadaniem symulacji medycznej jest więc zarówno edukacja na jak najwyższym poziomie, ale także poprawa bezpieczeństwa pacjentów. Prowadzone dotychczas badania wykazały, iż w placówkach, w których kadra ma możliwość kształcenia w warunkach symulacyjnych, dużo rzadziej dochodzi do sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pacjentów w wyniku błędnej diagnozy lub leczenia.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again