69400
No cover
Book
In basket
Organizacje społeczno-wychowawcze w kształtowaniu społecznego potencjału bezpieczeństwa / Krzysztof Krakowski ; Akadamia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Obronności // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego : konferencja 5 kwietnia 2016 r. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. strony 83-91b57133499.
Sygnatura: B-469 - 486.
Bibliografia strona 90.
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
Streszczenie: Organizacje społeczno-wychowawcze realizują ważną część zadań społecznych, a w przypadku organizacji pożytku publicznego część zadań publicznych. W interesie narodowym i dla realizacji celów polityka bezpieczeństwa państwa zauważalna staje się potrzeba wykorzystania potencjału społecznego utożsamianego z inicjatywami społecznymi. Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny zobowiązane są do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i jawności, a w przypadku realizacji zadań publicznych zasady konkurencyjności. Ilościowo i jakościowo potencjał społeczny NGO jest na tyle istotny, że powinien być brany pod uwagę przy kształtowaniu celów i zadań polityki bezpieczeństwa państwa.
Notes:
General note
Sygnatura: B-469 - 486.
Bibliography, etc. note
Bibliografia strona 90.
Summary, etc.
Organizacje społeczno-wychowawcze realizują ważną część zadań społecznych, a w przypadku organizacji pożytku publicznego część zadań publicznych. W interesie narodowym i dla realizacji celów polityka bezpieczeństwa państwa zauważalna staje się potrzeba wykorzystania potencjału społecznego utożsamianego z inicjatywami społecznymi. Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny zobowiązane są do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i jawności, a w przypadku realizacji zadań publicznych zasady konkurencyjności. Ilościowo i jakościowo potencjał społeczny NGO jest na tyle istotny, że powinien być brany pod uwagę przy kształtowaniu celów i zadań polityki bezpieczeństwa państwa.
Language note
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again