72107
No cover
Book
In basket
Kształtowanie bezpieczeństwa energetycznego w regulacjach prawa krajowego : postulowane rozwiązania / Robert Zajdler ; Politechnika Warszawska. Wydział Administracji i Nauk Społecznych // W: Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego : konferencja 5 kwietnia 2016 r. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. strony 138-144.
Sygnatura: B-469 - 486.
Bibliografia strony 143-144.
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
Streszczenie: Obecny poziom rozwoju polityki i regulacji prawa Unii Europejskiej nie zapewniają wystarczającego poziomu jednolitości unijnego rynku energii. Obserwowany jest wciąż wysoki poziom fragmentacji unijnego rynku energii, pomimo podjęcia przez UE szeregu isotnych działań w kierunku integracji tego rynku. Ma to znaczenie dla budowania bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw członkowskich, skutkując chęcią, a niekiedy potrzebą tworzenia krajowych lub regionalnych rozwiązań. Doświadczenia wynikające z funkcjonowania rynku energii w Polsce wskazują, iż szereg kwestii wymaga wciąż zmiany.
Notes:
General note
Sygnatura: B-469 - 486.
Bibliography, etc. note
Bibliografia strony 143-144.
Summary, etc.
Streszczenie: Obecny poziom rozwoju polityki i regulacji prawa Unii Europejskiej nie zapewniają wystarczającego poziomu jednolitości unijnego rynku energii. Obserwowany jest wciąż wysoki poziom fragmentacji unijnego rynku energii, pomimo podjęcia przez UE szeregu isotnych działań w kierunku integracji tego rynku. Ma to znaczenie dla budowania bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw członkowskich, skutkując chęcią, a niekiedy potrzebą tworzenia krajowych lub regionalnych rozwiązań. Doświadczenia wynikające z funkcjonowania rynku energii w Polsce wskazują, iż szereg kwestii wymaga wciąż zmiany.
Language note
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again