70278
Book
In basket
Bibliografia, netografia strony 197-206.
Zawiera: Sytuacje kryzysowe i kryzysy w funkcjonowaniu podmiotów zhierarchizowanych -- Sytuacje kryzysowe i kryzysy w funkcjonowaniu administracji publicznej -- Założenia komunikacji kryzysowej w ratownictwie -- Wybrane zagadnienia problematyki komunikacji kryzysowej w ratownictwie - wymiar zewnętrzny -- Wybrane zagadnienia problematyki komunikacji kryzysowej w ratownictwie - wymiar wewnętrzny -- Komunikacyjne sposoby wychodzenia z kryzysów -- Narzędzia komunikacji kryzysowej w ratownictwie.
Pulbikacja dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczonych na realizację projektu pt. Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego (numer projektu DOB-BIO7/03/01/2015).
Streszczenie: Niniejsza monografia stanowi próbę wyjścia naprzeciw sformułowanym przesłankom i rodzącym się z nich problemom natury zarówno teoretycznej i praktycznej. Autorzy przyjęli za swój cel uzyskanie i zaprezentowanie zintegrowanego, holistycznego podejścia do teorii komunikacji kryzysowej w ratownictwie osadzonego w praktyce ratowniczej i public relations. Główny problem badawczy przyjął formę pytania: W jaki sposób sformułować teorię komunikacji kryzysowej w ratownictwie, aby czerpała ona z doświadczeń polskiego ratownictwa, a także teorii i praktyki PR? Korespondowała z nim główna hipoteza badawcza sformułowana w następujący sposób: Zakłada się, że teoria komunikacji kryzysowej w ratownictwie osadzona w praktyce ratowniczej i PR obejmuje zagadnienia wewnątrzorganizacyjnej i międzyorganizacyjnej wymiany informacji w okolicznościach mogących prowadzić do sytuacji kryzysowych i kryzysów organizacyjnych, jak też tych rozumianych przez pryzmat obowiązujących regulacji prawnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nawiązuje ona do uwarunkowań działalności ratowniczej prowadzonej w trybie pilnym (stanie niezwłoczności), a także sprawdzonych rozwiązań organizacyjno-proceduralnych i technicznych mających swoje źródła w teorii i praktyce ratownictwa oraz PR.
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1096/15, W-1096/14, W-1096/13, W-1096/12, W-1096/11, W-1096/10, W-1096/9, W-1096/8, W-1096/7, W-1096/6, W-1096/5, W-1096/4 (12 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1096/2 Czyt., W-1096/1 Czyt. (2 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia strony 197-206.
Formatted contents note
Zawiera: Sytuacje kryzysowe i kryzysy w funkcjonowaniu podmiotów zhierarchizowanych -- Sytuacje kryzysowe i kryzysy w funkcjonowaniu administracji publicznej -- Założenia komunikacji kryzysowej w ratownictwie -- Wybrane zagadnienia problematyki komunikacji kryzysowej w ratownictwie - wymiar zewnętrzny -- Wybrane zagadnienia problematyki komunikacji kryzysowej w ratownictwie - wymiar wewnętrzny -- Komunikacyjne sposoby wychodzenia z kryzysów -- Narzędzia komunikacji kryzysowej w ratownictwie.
Summary, etc.
Streszczenie: Niniejsza monografia stanowi próbę wyjścia naprzeciw sformułowanym przesłankom i rodzącym się z nich problemom natury zarówno teoretycznej i praktycznej. Autorzy przyjęli za swój cel uzyskanie i zaprezentowanie zintegrowanego, holistycznego podejścia do teorii komunikacji kryzysowej w ratownictwie osadzonego w praktyce ratowniczej i public relations. Główny problem badawczy przyjął formę pytania: W jaki sposób sformułować teorię komunikacji kryzysowej w ratownictwie, aby czerpała ona z doświadczeń polskiego ratownictwa, a także teorii i praktyki PR? Korespondowała z nim główna hipoteza badawcza sformułowana w następujący sposób: Zakłada się, że teoria komunikacji kryzysowej w ratownictwie osadzona w praktyce ratowniczej i PR obejmuje zagadnienia wewnątrzorganizacyjnej i międzyorganizacyjnej wymiany informacji w okolicznościach mogących prowadzić do sytuacji kryzysowych i kryzysów organizacyjnych, jak też tych rozumianych przez pryzmat obowiązujących regulacji prawnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nawiązuje ona do uwarunkowań działalności ratowniczej prowadzonej w trybie pilnym (stanie niezwłoczności), a także sprawdzonych rozwiązań organizacyjno-proceduralnych i technicznych mających swoje źródła w teorii i praktyce ratownictwa oraz PR.
Funding information note
Pulbikacja dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczonych na realizację projektu pt. Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego (numer projektu DOB-BIO7/03/01/2015).
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again