66425
Książka
E-book
W koszyku
Wypożyczalnia: można wypożyczyć sygn. W-1098/3 - W-1098/15; Zarezerwuj egzemplarz (13 egz.)
Czytelnia: tylko na miejscu sygn. W-1098/2 Czyt.; W-1098/1 Pozarnictwo; (2 egz.)
Bibliografia, netografia, spis aktów prawnych i norm na stronach 205-213.
Zawiera: Wprowadzenie do tematyki leśnej i bezpieczeństwa pożarowego lasów -- Wybrane pojęcia związane z lasami -- Lasy na świecie, w Europie i w Polsce - dawniej i dziś -- Zagrożenie pożarowe lasów w Europie i Polsce -- Rodzaje i przyczyny pożarów lasów -- Przepisy prawne związane z działaniami zapobiegającymi powstawaniu i rozsprzestrzenianiu się pożarów lasów -- Kategorie zagrożenia pożarowego lasów w Polsce oraz metoda oznaczania i prognozowania stopnia zagrożenia pożarowego lasów -- Orientacja i rozprzestrzenianie pożarów lasów -- Pasy przeciwpożarowe i linie obrony w kompleksach leśnych -- Sposoby obserwacji i patrolowania kompleksów leśnych w celu wczesnego wykrycia pożarów lasów -- Dojazdy pożarowe i źródła wody do celów przeciwpożarowych oraz tworzone przy nich przeciwpożarowe stanowiska czerpania wody w kompleksach leśnych -- Bazy sprzętu do gaszenia pożarów lasów nadleśnictw i parków narodowych oraz wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy i sprzęt do gaszenia pożarów lasów -- Statki powietrzne stosowane do wykrywania i gaszenia pożarów lasów -- Dokumentacja związana z zabezpieczeniem przeciwpożarowym kompleksów leśnych -- Dysponowanie sił gaśniczych do pożarów lasów -- Metody, warianty i formy działań gaśniczych oraz kierowanie działaniami ratowniczymi podczas gaszenia pożarów lasów -- Moduły gaszenia pożarów lasów w Unii Europejskiej -- Załącznik: Typy siedliskowe lasów.
Streszczenie: Główny cel naukowy monografii to przedstawienie analizy aspektów składających się na bezpieczeństwo pożarowe kompleksów leśnych, zarówno składowych rozpoznawania zagrożeń pożarowych w lasach, przygotowania kompleksów leśnych do gaszenia pożarów, jak i elementów związanych z organizowaniem i prowadzeniem działań ratowniczych w czasie pożarów lasów. Wynikiem prowadzonej analizy i oceny merytorycznej jest przede wszystkim wyodrębnienie elementów bezpieczeństwa pożarowego lasów, mających wpływ na ich stan.
Pliki multimedialne:
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1098/15, W-1098/14, W-1098/13, W-1098/12, W-1098/11, W-1098/10, W-1098/9, W-1098/8, W-1098/7, W-1098/6, W-1098/5, W-1098/4, W-1098/3 (13 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1098/2 Czyt., W-1098/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia, netografia, spis aktów prawnych i norm na stronach 205-213.
Uwaga dotycząca zawartości
Wprowadzenie do tematyki leśnej i bezpieczeństwa pożarowego lasów -- Wybrane pojęcia związane z lasami -- Lasy na świecie, w Europie i w Polsce - dawniej i dziś -- Zagrożenie pożarowe lasów w Europie i Polsce -- Rodzaje i przyczyny pożarów lasów -- Przepisy prawne związane z działaniami zapobiegającymi powstawaniu i rozsprzestrzenianiu się pożarów lasów -- Kategorie zagrożenia pożarowego lasów w Polsce oraz metoda oznaczania i prognozowania stopnia zagrożenia pożarowego lasów -- Orientacja i rozprzestrzenianie pożarów lasów -- Pasy przeciwpożarowe i linie obrony w kompleksach leśnych -- Sposoby obserwacji i patrolowania kompleksów leśnych w celu wczesnego wykrycia pożarów lasów -- Dojazdy pożarowe i źródła wody do celów przeciwpożarowych oraz tworzone przy nich przeciwpożarowe stanowiska czerpania wody w kompleksach leśnych -- Bazy sprzętu do gaszenia pożarów lasów nadleśnictw i parków narodowych oraz wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej w pojazdy i sprzęt do gaszenia pożarów lasów -- Statki powietrzne stosowane do wykrywania i gaszenia pożarów lasów -- Dokumentacja związana z zabezpieczeniem przeciwpożarowym kompleksów leśnych -- Dysponowanie sił gaśniczych do pożarów lasów -- Metody, warianty i formy działań gaśniczych oraz kierowanie działaniami ratowniczymi podczas gaszenia pożarów lasów -- Moduły gaszenia pożarów lasów w Unii Europejskiej -- Załącznik: Typy siedliskowe lasów.
Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca
Główny cel naukowy monografii to przedstawienie analizy aspektów składających się na bezpieczeństwo pożarowe kompleksów leśnych, zarówno składowych rozpoznawania zagrożeń pożarowych w lasach, przygotowania kompleksów leśnych do gaszenia pożarów, jak i elementów związanych z organizowaniem i prowadzeniem działań ratowniczych w czasie pożarów lasów. Wynikiem prowadzonej analizy i oceny merytorycznej jest przede wszystkim wyodrębnienie elementów bezpieczeństwa pożarowego lasów, mających wpływ na ich stan.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej