72124
Book
In basket
Zawiera: Wprowadzenie -- Wymagania formalne i merytoryczne -- Struktura dokumentu -- Warunki ochrony przeciwpożarowej -- Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice - wyposażenie, przegląd i konserwacja -- Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia -- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym (PNP) -- Ewakuacja ludzi - warunki i organizacja oraz ćwiczenia -- Zapoznanie użytkowników budynku z przepisami i instrukcją -- Obowiązki i zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej -- Plany ochrony przeciwpożarowej -- Słownik wybranych określeń i terminów.
Niniejsze wytyczne powstały w wyniku realizacji zadania badawczego 5.3.2 „Opracowanie wytycznych do sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranych obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi” w ramach tematu badawczego T.5.3. „Bezpieczna ewakuacja - rozwiązania techniczne i organizacyjne” 5. pakietu tematycznego „Nowatorskie metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego” projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono i wyjaśniono podstawowe wymagania dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Omówiono przykładową formę i układ dokumentu. Przedstawiono zalecenia i wskazówki dotyczące formułowania opisu oraz wykonywania części graficznej, tj. planów ochrony przeciwpożarowej.
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1110/30, W-1110/29, W-1110/28, W-1110/27, W-1110/26, W-1110/25, W-1110/24, W-1110/23, W-1110/22, W-1110/20, W-1110/19, W-1110/18, W-1110/17, W-1110/16, W-1110/15, W-1110/14, W-1110/12, W-1110/10, W-1110/9, W-1110/8, W-1110/7, W-1110/6, W-1110/5, W-1110/4 (24 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1110/2 Czyt., W-1110/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Notes:
Formatted contents note
Zawiera: Wprowadzenie -- Wymagania formalne i merytoryczne -- Struktura dokumentu -- Warunki ochrony przeciwpożarowej -- Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice - wyposażenie, przegląd i konserwacja -- Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia -- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym (PNP) -- Ewakuacja ludzi - warunki i organizacja oraz ćwiczenia -- Zapoznanie użytkowników budynku z przepisami i instrukcją -- Obowiązki i zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej -- Plany ochrony przeciwpożarowej -- Słownik wybranych określeń i terminów.
Summary, etc.
Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono i wyjaśniono podstawowe wymagania dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Omówiono przykładową formę i układ dokumentu. Przedstawiono zalecenia i wskazówki dotyczące formułowania opisu oraz wykonywania części graficznej, tj. planów ochrony przeciwpożarowej.
Funding information note
Niniejsze wytyczne powstały w wyniku realizacji zadania badawczego 5.3.2 „Opracowanie wytycznych do sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranych obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi” w ramach tematu badawczego T.5.3. „Bezpieczna ewakuacja - rozwiązania techniczne i organizacyjne” 5. pakietu tematycznego „Nowatorskie metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego” projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again