69631
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych po rozdziałach.
Zawiera: Zarządzanie logistyczne jako narzędzie optymalizacji i racjonalizacji działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej // Zarządzanie logistyką w MSWiA // System logistyczny MSWiA // Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju. Host Nations Support (HNS) // Zarządzanie gospodarką żywnościową // System zarządzania bezpieczeństwem żywności - analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP).
Streszczenie: Logistyka, a tym samym system logistyczny, wymaga stałego doskonalenia kadr, które będą efektywnie realizowały zadania na rzecz służb i jednostek współpracujących podczas działań zapewniających bezpieczeństwo w sytuacjach niekorzystnych oraz w czasie zagrożeń. W świetle powyższego zasadniczą kwestią staje się podwyższanie kwalifikacji kadr służb publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, kierujących jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa, jak również osób, które w przyszłości mogą pełnić funkcje kierownicze w czasie zdarzeń niekorzystnych, sytuacji kryzysowych lub stanów nadzwyczajnych, w szczególności pracowników organów właściwych ds. zarządzania kryzysowego. Zatem, w ujęciu kompetencji i przygotowania służb w obszarze logistyki nie można pomijać ważnego problemu jaki stanowi poziom kwalifikacji pracowników sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi służb publicznych, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami obligowani są do posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. [ze wstępu]​
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1123/15, W-1123/14, W-1123/13, W-1123/12, W-1123/11, W-1123/10, W-1123/9, W-1123/8, W-1123/7, W-1123/6, W-1123/5, W-1123/4, W-1123/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1123/2 Czyt., W-1123/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych po rozdziałach.
Formatted contents note
Zarządzanie logistyczne jako narzędzie optymalizacji i racjonalizacji działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej // Zarządzanie logistyką w MSWiA // System logistyczny MSWiA // Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju. Host Nations Support (HNS) // Zarządzanie gospodarką żywnościową // System zarządzania bezpieczeństwem żywności - analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP).
Summary, etc.
Logistyka, a tym samym system logistyczny, wymaga stałego doskonalenia kadr, które będą efektywnie realizowały zadania na rzecz służb i jednostek współpracujących podczas działań zapewniających bezpieczeństwo w sytuacjach niekorzystnych oraz w czasie zagrożeń. W świetle powyższego zasadniczą kwestią staje się podwyższanie kwalifikacji kadr służb publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, kierujących jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa, jak również osób, które w przyszłości mogą pełnić funkcje kierownicze w czasie zdarzeń niekorzystnych, sytuacji kryzysowych lub stanów nadzwyczajnych, w szczególności pracowników organów właściwych ds. zarządzania kryzysowego. Zatem, w ujęciu kompetencji i przygotowania służb w obszarze logistyki nie można pomijać ważnego problemu jaki stanowi poziom kwalifikacji pracowników sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi służb publicznych, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami obligowani są do posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. [ze wstępu]​
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again