68785
Book
In basket
Konstrukcje żelbetowe w warunkach pożarowych / Robert Kowalski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. - 309, [2] strony : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, norm na stronach 293-[310].
Zawiera: Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji // Pożar jako wyjątkowa sytuacja projektowa // Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne stali zbrojeniowej // Wpływ wysokiej temperatury na beton // Uproszczone metody obliczania nośności elementów żelbetowych // Zapewnienie odporności ogniowej elementów zginanych // Zapewnienie odporności ogniowej elementów ściskanych // Nośność ogniowa strefy przypodporowej.
Książka jest skierowana przede wszystkim do projektantów konstrukcji budowlanych oraz reprezentantów środowiska naukowego i studentów budownictwa.
Streszczenie: Aktualnie, w Polsce ochrona przeciwpożarowa jest integralną częścią budownictwa, a działania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego są prowadzone na etapie projektowania i realizacji nowych obiektów budowlanych oraz podczas eksploatacji istniejących. Mimo stałego wzrostu zainteresowania problematyką bezpieczeństwa pożarowego zapewnienie ochrony przeciwpożarowej nadal jest najczęściej w Polsce realizowane na bazie spełnienia wymagań przepisów, a wiedza wielu inżynierów budownictwa na temat wpływu pożaru na konstrukcje budowlane jest niepełna. Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza zachowania się konstrukcji żelbetowych w warunkach pożarowych oraz kryteria dokonywanych przez projektanta ocen odporności ogniowej. Jest to niezbędne do stworzenia bezpiecznych warunków ewakuacji użytkowników w wymaganym przez normy i przepisy czasie. Autor prezentuje ponadto informacje na temat przebiegu pożaru i jego oddziaływania na konstrukcje oraz na temat podwyższania odporności ogniowej konstrukcji żelbetowych i ich oceny po pożarze. Zasadniczym celem autora było spójne przedstawienie wiedzy wystarczającej do efektywnego projektowania konstrukcji żelbetowych z uwagi na warunki pożarowe, metodami opartymi na rozpatrywaniu pożaru jako wyjątkowej sytuacji projektowej. Projektowanie konstrukcji „na pożar” jest jednak obarczone znacznie większą niepewnością od projektowania na zwykłe warunki. Zatem, aby projektowanie „na pożar” było w pełni świadome, należy mieć jak najszerszą wiedzę na temat możliwego przebiegu tego zjawiska i jego oddziaływania na elementy konstrukcyjne, wpływu wysokiej temperatury na pogorszenie właściwości mechanicznych betonu i stali oraz zjawisk zachodzących w betonie konstrukcji narażonych na warunki pożarowe. Książka jest skierowana przede wszystkim do projektantów konstrukcji budowlanych. Ponadto będzie interesująca dla reprezentantów środowiska naukowego z zakresu budownictwa oraz praktyków: kierowników budowy, przedstawicieli nadzoru budowlanego, osób zajmujących się eksploatacją obiektów budowlanych. Stanowić także dobry materiał do uzupełniający dla studentów i absolwentów pożarnictwa. [za Wydawcą]
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1130/10, W-1130/8, W-1130/7, W-1130/6, W-1130/5, W-1130/4, W-1130/3 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1130/2 Czyt., W-1130/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, norm na stronach 293-[310].
Formatted contents note
Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji // Pożar jako wyjątkowa sytuacja projektowa // Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne stali zbrojeniowej // Wpływ wysokiej temperatury na beton // Uproszczone metody obliczania nośności elementów żelbetowych // Zapewnienie odporności ogniowej elementów zginanych // Zapewnienie odporności ogniowej elementów ściskanych // Nośność ogniowa strefy przypodporowej.
Summary, etc.
Aktualnie, w Polsce ochrona przeciwpożarowa jest integralną częścią budownictwa, a działania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego są prowadzone na etapie projektowania i realizacji nowych obiektów budowlanych oraz podczas eksploatacji istniejących. Mimo stałego wzrostu zainteresowania problematyką bezpieczeństwa pożarowego zapewnienie ochrony przeciwpożarowej nadal jest najczęściej w Polsce realizowane na bazie spełnienia wymagań przepisów, a wiedza wielu inżynierów budownictwa na temat wpływu pożaru na konstrukcje budowlane jest niepełna. Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza zachowania się konstrukcji żelbetowych w warunkach pożarowych oraz kryteria dokonywanych przez projektanta ocen odporności ogniowej. Jest to niezbędne do stworzenia bezpiecznych warunków ewakuacji użytkowników w wymaganym przez normy i przepisy czasie. Autor prezentuje ponadto informacje na temat przebiegu pożaru i jego oddziaływania na konstrukcje oraz na temat podwyższania odporności ogniowej konstrukcji żelbetowych i ich oceny po pożarze. Zasadniczym celem autora było spójne przedstawienie wiedzy wystarczającej do efektywnego projektowania konstrukcji żelbetowych z uwagi na warunki pożarowe, metodami opartymi na rozpatrywaniu pożaru jako wyjątkowej sytuacji projektowej. Projektowanie konstrukcji „na pożar” jest jednak obarczone znacznie większą niepewnością od projektowania na zwykłe warunki. Zatem, aby projektowanie „na pożar” było w pełni świadome, należy mieć jak najszerszą wiedzę na temat możliwego przebiegu tego zjawiska i jego oddziaływania na elementy konstrukcyjne, wpływu wysokiej temperatury na pogorszenie właściwości mechanicznych betonu i stali oraz zjawisk zachodzących w betonie konstrukcji narażonych na warunki pożarowe. Książka jest skierowana przede wszystkim do projektantów konstrukcji budowlanych. Ponadto będzie interesująca dla reprezentantów środowiska naukowego z zakresu budownictwa oraz praktyków: kierowników budowy, przedstawicieli nadzoru budowlanego, osób zajmujących się eksploatacją obiektów budowlanych. Stanowić także dobry materiał do uzupełniający dla studentów i absolwentów pożarnictwa. [za Wydawcą]
Target audience note
Książka jest skierowana przede wszystkim do projektantów konstrukcji budowlanych oraz reprezentantów środowiska naukowego i studentów budownictwa.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again