68961
No cover
Other collections
In basket
Zawiera: Przeprowadzenie statycznych prób rozciągania stali w stałych podwyższonych i wysokich temperaturach w zakresie od 20oC do 600oC- badania wybranych parametrów wytrzymałościowych stali w ustalonym polu temperatur (steady state tests)- etap 1 // Badania odkształceń termicznych eT(T) w liniowozmiennym polu temperatur przy różnych prędkościach nagrzewania bez obciążenia próbek (s = 0) - badania rozszerzalności termicznej // Badania parametrów wytrzymałościowych stali klasy C przy różnych prędkościach nagrzewania próbek.
Notes:
Formatted contents note
Przeprowadzenie statycznych prób rozciągania stali w stałych podwyższonych i wysokich temperaturach w zakresie od 20oC do 600oC- badania wybranych parametrów wytrzymałościowych stali w ustalonym polu temperatur (steady state tests)- etap 1 // Badania odkształceń termicznych eT(T) w liniowozmiennym polu temperatur przy różnych prędkościach nagrzewania bez obciążenia próbek (s = 0) - badania rozszerzalności termicznej // Badania parametrów wytrzymałościowych stali klasy C przy różnych prędkościach nagrzewania próbek.
Restrictions on access note
Do użytku wewnętrznego. Brak możliwości kopiowania.
System details note
Wymagania systemowe: odczyt plików .pdf.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again