68966
No cover
Other collections
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm strony 26-27.
Zawiera: Pianotwórcze środki gaśnicze i zwilżające // Wpływ koncentratów pożarniczych na środowisko naturalne // Użyte w badaniach środki pianotwórcze, zwilżające, surfaktanty i rozpuszczalniki // Badanie biodegradowalności koncentratów pożarniczych, surfaktantów i rozpuszczalników // Wyniki pomiarów.
Streszczenie: Celem pracy było porównanie zdolności do biodegradacji różnych typów środków pianotwórczych i zwilżających. Badania podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym etapie badań wykonana została analiza literaturowa problemu biodegradowalności najczęściej stosowanych koncentratów pianotwórczych, zwilżających oraz głównych składników koncentratów pożarniczych. Sprawdzono procedury badania ścieków obowiązujące w Polsce. Prześledzono również zdarzenia z ostatnich lat z użyciem środków pianotwórczych, których następstwem było skażenie środowiska. Drugi etap badań polegał na oznaczeniu BZT i ChZT koncentratów pożarniczych różnych typów. Badania biodegradowalności zostały wykonane w oparciu o metody wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Oznaczenie ChZT wykonano metodą dwuchromianową. Pomiary zostały przeprowadzone przy użyciu zestawu testów firmy Lovibond z utleniaczem w postaci roztworu dwuchromianu potasu oraz kwasu siarkowego. Badania BZT wykonano zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN 1899-1 Jakość wody, Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn). [za Autorką]
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz norm strony 26-27.
Formatted contents note
Pianotwórcze środki gaśnicze i zwilżające // Wpływ koncentratów pożarniczych na środowisko naturalne // Użyte w badaniach środki pianotwórcze, zwilżające, surfaktanty i rozpuszczalniki // Badanie biodegradowalności koncentratów pożarniczych, surfaktantów i rozpuszczalników // Wyniki pomiarów.
Restrictions on access note
Do użytku wewnętrznego. Brak możliwości kopiowania.
Summary, etc.
Celem pracy było porównanie zdolności do biodegradacji różnych typów środków pianotwórczych i zwilżających. Badania podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym etapie badań wykonana została analiza literaturowa problemu biodegradowalności najczęściej stosowanych koncentratów pianotwórczych, zwilżających oraz głównych składników koncentratów pożarniczych. Sprawdzono procedury badania ścieków obowiązujące w Polsce. Prześledzono również zdarzenia z ostatnich lat z użyciem środków pianotwórczych, których następstwem było skażenie środowiska. Drugi etap badań polegał na oznaczeniu BZT i ChZT koncentratów pożarniczych różnych typów. Badania biodegradowalności zostały wykonane w oparciu o metody wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. Oznaczenie ChZT wykonano metodą dwuchromianową. Pomiary zostały przeprowadzone przy użyciu zestawu testów firmy Lovibond z utleniaczem w postaci roztworu dwuchromianu potasu oraz kwasu siarkowego. Badania BZT wykonano zgodnie z procedurą opisaną w normie PN-EN 1899-1 Jakość wody, Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn). [za Autorką]
System details note
Wymagania systemowe: odczyt plików .docx.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again