68966
No cover
Other collections
In basket
Zawiera: Zjawisko spallingu betonu w czasie pożaru // Kruszywa do betonów odpornych na wysokie temperatury // Charakterystyki kruszywa z odpadów ceramiki sanitarnej, cementu glinowego Górkal 70 oraz cementu portlandzkiego Cem I 32,5 R // Opis składników mieszanek betonowych i próbek // Opis sposobu i weryfikacji napowietrzania próbek // Termiczne oddziaływanie na próbki // Przeprowadzenie badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie // Wyniki.
Streszczenie: W przeprowadzonych badaniach autorzy opisują wyniki badań właściwości mechanicznych betonów, w których grubsze frakcje kruszywa (5-20mm) zostały zastąpione kruszywem przygotowanym ze stłuczki sanitarnej. Wytrzymałości na ściskanie betonów uzyskanych z tak przygotowanych mieszanek badano po 14 oraz po 28 dniach od zaformowania. Z badań wynika, że po 28 dniach wytrzymałość na ściskanie była większa o 2-8 % w porównaniu z betonem z kruszywem tradycyjnym i rosła wraz z zawartością kruszywa ceramicznego. W pracy przedstawiono wyniki badań betonów, w których proszkiem uzyskanym ze stłuczki ceramicznej zastąpiono część frakcji piaskowej. Proszek ceramiczny stanowił od 10 do 50% frakcji piaskowej. Badania udowodniły ze opisywany dodatek miał korzystny wpływ na wytrzymałość betonu. Badania próbek prowadzono po 14 oraz po 28 dniach od zaformowania. Największą wytrzymałość uzyskał beton z dodatkiem proszku ceramicznego w ilości 50% frakcji piaskowej i była ona większa prawie o 20% w stosunku do betonu bez dodatku proszku. Autorzy prac wykorzystali odpady ceramiki białej w ilości 15-25% jako dodatek do kruszywa do betonu. Uzyskane po 28 dniach wyniki badań wykazały wytrzymałość wyższą o 2-11% w odniesieniu do betonu wykonanego na kruszywie żwirowym. W przeprowadzonych przez autorów badaniach własnych wpływu wysokich temperatur na beton porowaty i szczelny na bazie kruszywa ze stłuczki sanitarnej wykazał, że pomimo korzystnych parametrów wytrzymałościowych w odniesieniu do betonu na kruszywie żwirowym. Podczas badań w przypadku betonu szczelnego dochodziło w czasie wygrzewania zgodnie z krzywą normową "temperatura-czas" do eksplozyjnego niszczenia próbek sześciennych. [za Autorem]
Notes:
Formatted contents note
Zjawisko spallingu betonu w czasie pożaru // Kruszywa do betonów odpornych na wysokie temperatury // Charakterystyki kruszywa z odpadów ceramiki sanitarnej, cementu glinowego Górkal 70 oraz cementu portlandzkiego Cem I 32,5 R // Opis składników mieszanek betonowych i próbek // Opis sposobu i weryfikacji napowietrzania próbek // Termiczne oddziaływanie na próbki // Przeprowadzenie badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie // Wyniki.
Restrictions on access note
Do użytku wewnętrznego. Brak możliwości kopiowania.
Summary, etc.
W przeprowadzonych badaniach autorzy opisują wyniki badań właściwości mechanicznych betonów, w których grubsze frakcje kruszywa (5-20mm) zostały zastąpione kruszywem przygotowanym ze stłuczki sanitarnej. Wytrzymałości na ściskanie betonów uzyskanych z tak przygotowanych mieszanek badano po 14 oraz po 28 dniach od zaformowania. Z badań wynika, że po 28 dniach wytrzymałość na ściskanie była większa o 2-8 % w porównaniu z betonem z kruszywem tradycyjnym i rosła wraz z zawartością kruszywa ceramicznego. W pracy przedstawiono wyniki badań betonów, w których proszkiem uzyskanym ze stłuczki ceramicznej zastąpiono część frakcji piaskowej. Proszek ceramiczny stanowił od 10 do 50% frakcji piaskowej. Badania udowodniły ze opisywany dodatek miał korzystny wpływ na wytrzymałość betonu. Badania próbek prowadzono po 14 oraz po 28 dniach od zaformowania. Największą wytrzymałość uzyskał beton z dodatkiem proszku ceramicznego w ilości 50% frakcji piaskowej i była ona większa prawie o 20% w stosunku do betonu bez dodatku proszku. Autorzy prac wykorzystali odpady ceramiki białej w ilości 15-25% jako dodatek do kruszywa do betonu. Uzyskane po 28 dniach wyniki badań wykazały wytrzymałość wyższą o 2-11% w odniesieniu do betonu wykonanego na kruszywie żwirowym. W przeprowadzonych przez autorów badaniach własnych wpływu wysokich temperatur na beton porowaty i szczelny na bazie kruszywa ze stłuczki sanitarnej wykazał, że pomimo korzystnych parametrów wytrzymałościowych w odniesieniu do betonu na kruszywie żwirowym. Podczas badań w przypadku betonu szczelnego dochodziło w czasie wygrzewania zgodnie z krzywą normową "temperatura-czas" do eksplozyjnego niszczenia próbek sześciennych. [za Autorem]
System details note
Wymagania systemowe: odczyt plików .docx.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again