68966
No cover
Other collections
In basket
Streszczenie: Badania statutowe pt. „Modelowanie czasu retencji gazów gaśniczych z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów” przeprowadzone w latach 2016-2017 skupiały się wokół problemu doskonalenia metod opisu procesu przepływu gazu gaśniczego przez pomieszczenie chronione Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi Gazowymi (SUG-gazowe). Zakład Technicznych Systemów Zabezpieczeń posiada bogate doświadczenia w zakresie badania technologii gaszenia gazem. Badania naukowe w tym zakresie prowadzone są w Zakładzie od ponad 10 lat i są dalej kontynuowane. Celem zrealizowanych zadań badawczych było opracowanie numerycznego modelu opisującego proces przepływu gazu gaśniczego przez pomieszczenie, który zapewni wiarygodne wyniki pomiarów i pozwoli zwiększyć efektywność pozyskiwania danych w stosunku do dotychczas stosowanych modeli normowych. Model numeryczny został opracowany przy użyciu oprogramowania ANSYS Fluent 18.2 wykorzystującego metody obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics). [za Autorami]
Notes:
Restrictions on access note
Do użytku wewnętrznego. Brak możliwości kopiowania.
Summary, etc.
Badania statutowe pt. „Modelowanie czasu retencji gazów gaśniczych z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów” przeprowadzone w latach 2016-2017 skupiały się wokół problemu doskonalenia metod opisu procesu przepływu gazu gaśniczego przez pomieszczenie chronione Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi Gazowymi (SUG-gazowe). Zakład Technicznych Systemów Zabezpieczeń posiada bogate doświadczenia w zakresie badania technologii gaszenia gazem. Badania naukowe w tym zakresie prowadzone są w Zakładzie od ponad 10 lat i są dalej kontynuowane. Celem zrealizowanych zadań badawczych było opracowanie numerycznego modelu opisującego proces przepływu gazu gaśniczego przez pomieszczenie, który zapewni wiarygodne wyniki pomiarów i pozwoli zwiększyć efektywność pozyskiwania danych w stosunku do dotychczas stosowanych modeli normowych. Model numeryczny został opracowany przy użyciu oprogramowania ANSYS Fluent 18.2 wykorzystującego metody obliczeniowej mechaniki płynów CFD (ang. Computational Fluid Dynamics). [za Autorami]
System details note
Wymagania systemowe: odczyt plików .docx.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again