68889
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY.
Praca na CD.
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-58.
Streszczenie: Postęp cywilizacyjny oraz brak świadomości ekologicznej niesie za sobą możliwość dewastacji środowiska. Skażenie gleb przez substancje pochodzenia naftowego to istotny problem współczesnego świata. W związku z występującym zagrożeniem opracowano szereg metod oczyszczania zanieczyszczonych gleb. Szczególną uwagę należy zwrócić na bioremediację, która może być skuteczną alternatywą wobec metod fizyko-chemicznych. Mając na uwadze ilość nagromadzonych zanieczyszczeń oraz skalę wykorzystanie substancji ropopochodnych konieczne jest szukanie nowych, niekonwencjonalnych metod wspomagania procesu oczyszczania skażonych gleb. Celem pracy było określenie efektywności wybranych sorbentów w procesie oczyszczania gleb z substancji ropopochodnych. Przebadano 4 sorbenty tj.: Compakt, Abso’net Multisorb, perlit oraz trociny. W badaniu wykorzystano także 2 biopreparaty tj.: Bactim i MG Mikroorganizmy Glebowe. Wyniki badań świadczą o pozytywnym oddziaływaniu sorbentów na proces oczyszczania gleb skażonych substancjami ropopochodnymi. Próbki zawierające sorbent Compakt miały o ok. 35% mniej zanieczyszczeń niż próbka bazowa. Dodanie materiałów sorpcyjnych takich jak. perlit, trociny i Abso;net Multisorb zmniejszyło zanieczyszczenie gleby o ok. 50% w stosunku do próby bazowej. Najlepsze efekty uzyskano przy dodatkowym aplikowaniu biopreparatów. Próbki zawierające sorbent Compakt oraz biopreparaty charakteryzowały się zanieczyszczeniem mniejszym o ok.: 80% wobec próbki bazowej oraz 35% wobec próbki z sorbentem Compakt bez biopreparatów. [Streszczenia Autora]
Availability:
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16715/CD [magazyn] (1 egz.)
Notes:
General note
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY.
Praca na CD.
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-58.
Summary, etc.
Postęp cywilizacyjny oraz brak świadomości ekologicznej niesie za sobą możliwość dewastacji środowiska. Skażenie gleb przez substancje pochodzenia naftowego to istotny problem współczesnego świata. W związku z występującym zagrożeniem opracowano szereg metod oczyszczania zanieczyszczonych gleb. Szczególną uwagę należy zwrócić na bioremediację, która może być skuteczną alternatywą wobec metod fizyko-chemicznych. Mając na uwadze ilość nagromadzonych zanieczyszczeń oraz skalę wykorzystanie substancji ropopochodnych konieczne jest szukanie nowych, niekonwencjonalnych metod wspomagania procesu oczyszczania skażonych gleb. Celem pracy było określenie efektywności wybranych sorbentów w procesie oczyszczania gleb z substancji ropopochodnych. Przebadano 4 sorbenty tj.: Compakt, Abso’net Multisorb, perlit oraz trociny. W badaniu wykorzystano także 2 biopreparaty tj.: Bactim i MG Mikroorganizmy Glebowe. Wyniki badań świadczą o pozytywnym oddziaływaniu sorbentów na proces oczyszczania gleb skażonych substancjami ropopochodnymi. Próbki zawierające sorbent Compakt miały o ok. 35% mniej zanieczyszczeń niż próbka bazowa. Dodanie materiałów sorpcyjnych takich jak. perlit, trociny i Abso;net Multisorb zmniejszyło zanieczyszczenie gleby o ok. 50% w stosunku do próby bazowej. Najlepsze efekty uzyskano przy dodatkowym aplikowaniu biopreparatów. Próbki zawierające sorbent Compakt oraz biopreparaty charakteryzowały się zanieczyszczeniem mniejszym o ok.: 80% wobec próbki bazowej oraz 35% wobec próbki z sorbentem Compakt bez biopreparatów. [Streszczenia Autora]
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again