68966
Book
E-book
In basket
Streszczenia także w języku angielskim.
Bibliografia przy rozdziałach
Zawiera: Implementacja dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Konsekwencje dla prasy lokalnej // Współczesny kryzys zaufania do prasy. Propozycje zmian prawa Unii Europejskiej... Uwagi w kontekście funkcjonowania // Prasa samorządowa w dyskursie publicznym i społecznym // Autoryzacja tekstu - prawo czy obowiązek? // Prasa lokalna a prasa samorządowa. Konflikt czy symbioza? // Potencjał wykorzystania mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych − zarys problemu // Społeczno-kulturowe konteksty funkcjonowania prasy lokalneji samorządowej // Rola mediów w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie kryzysowe jako działalność organów administracji publicznej // Wpływ motywacji na podejmowanie rehabilitacji u pacjentówniesprawnych ruchowo a znaczenie mediów w promocji zdrowia // Prasa regionalna i ogólnopolska o produktach lokalnych // Projekt „Opowiadamy Polskę” jako narzędzie strategii narracyjnej wizerunku Polski w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym // Prasa lokalna w perspektywie rozwoju audiowizualności // Wpływ dyrektywy o ochronie sygnalistów na funkcjonowanie prasy lokalnej // Mediacje w prawie administracyjnym a poziom bezpieczeństwa społeczności lokalnych // Samorządowe finansowanie wydawnictw - podsumowanie.
Streszczenie: Autorzy monografii zatytułowanej Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych podjęli się trudnego zadania określenia roli, jaką odgrywa prasa lokalna i samorządowa w polityce informacyjnej. Aby można było tego dokonać, przybliżyli warunki prawne dotyczące procesu informowania, wska-zując przy tym na dostępne narzędzia stosowane w polityce informacyjnej. Ni-niejsze opracowanie ukazuje, że w dalszym ciągu szuka się rozwiązań, które mogłyby instytucjonalnie wzmocnić prasę lokalną i samorządową z uwzględ-nieniem nowych mediów. Publikacja przedstawia wypowiedzi naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a także praktyków zajmujących się tą problematyką. Ubogacają ją rozważania Autorów oraz prezentacja poszczególnych rozwiązań prawnych. Inspiracją opracowania była zorganizowana 21 maja 2019 r. konferencja na-ukowa zatytułowana „Nowe media. Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych” zorganizowana przez Zakład Prawa i Administracji Szko-ły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie we współpracy z Komisją Samorzą-du Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP oraz Instytut Dzien-nikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. [ze Wstępu]
Media files:
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1143/15, W-1143/14, W-1143/13, W-1143/12, W-1143/11, W-1143/10, W-1143/9, W-1143/8, W-1143/7, W-1143/6, W-1143/5, W-1143/4, W-1143/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1143/2 Czyt., W-1143/1 Czyt. [magazyn] (2 egz.)
Notes:
General note
Streszczenia także w języku angielskim.
Bibliography, etc. note
Bibliografia przy rozdziałach
Formatted contents note
Implementacja dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Konsekwencje dla prasy lokalnej // Współczesny kryzys zaufania do prasy. Propozycje zmian prawa Unii Europejskiej... Uwagi w kontekście funkcjonowania // Prasa samorządowa w dyskursie publicznym i społecznym // Autoryzacja tekstu - prawo czy obowiązek? // Prasa lokalna a prasa samorządowa. Konflikt czy symbioza? // Potencjał wykorzystania mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych − zarys problemu // Społeczno-kulturowe konteksty funkcjonowania prasy lokalneji samorządowej // Rola mediów w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie kryzysowe jako działalność organów administracji publicznej // Wpływ motywacji na podejmowanie rehabilitacji u pacjentówniesprawnych ruchowo a znaczenie mediów w promocji zdrowia // Prasa regionalna i ogólnopolska o produktach lokalnych // Projekt „Opowiadamy Polskę” jako narzędzie strategii narracyjnej wizerunku Polski w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym // Prasa lokalna w perspektywie rozwoju audiowizualności // Wpływ dyrektywy o ochronie sygnalistów na funkcjonowanie prasy lokalnej // Mediacje w prawie administracyjnym a poziom bezpieczeństwa społeczności lokalnych // Samorządowe finansowanie wydawnictw - podsumowanie.
Summary, etc.
Autorzy monografii zatytułowanej Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych podjęli się trudnego zadania określenia roli, jaką odgrywa prasa lokalna i samorządowa w polityce informacyjnej. Aby można było tego dokonać, przybliżyli warunki prawne dotyczące procesu informowania, wska-zując przy tym na dostępne narzędzia stosowane w polityce informacyjnej. Ni-niejsze opracowanie ukazuje, że w dalszym ciągu szuka się rozwiązań, które mogłyby instytucjonalnie wzmocnić prasę lokalną i samorządową z uwzględ-nieniem nowych mediów. Publikacja przedstawia wypowiedzi naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a także praktyków zajmujących się tą problematyką. Ubogacają ją rozważania Autorów oraz prezentacja poszczególnych rozwiązań prawnych. Inspiracją opracowania była zorganizowana 21 maja 2019 r. konferencja na-ukowa zatytułowana „Nowe media. Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych” zorganizowana przez Zakład Prawa i Administracji Szko-ły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie we współpracy z Komisją Samorzą-du Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP oraz Instytut Dzien-nikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. [ze Wstępu]
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again