67979
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Transport, bezpieczeństwo transportu
Bibliografia na stronach 357-363.
Zawiera: PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA DROGOWE. KRÓTKI ZARYS PROBLEMATYKI // ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ICH OCENA I UWARUNKOWANIA. ROZDZIAŁ XXI KODEKSU KARNEGO // ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM, ICH IDENTYFIKACJA I OCENA W SYSTEMIE WYKROCZEŃ DROGOWYCH. ROZDZIAŁ XI KODEKSU WYKROCZEŃ // PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. ZAGADNIENIA WYBRANE // ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO // CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE I NIEPOWTARZALNE ORAZ ICH ZNACZENIE DOWODOWE // POZOSTAŁE DOWODY UZYSKANE W POSTĘPOWANIU KARNYM I ICH WYKORZYSTANIE W PROCESIE ORAZ PROFILAKTYCE // TRUDNOŚCI I ICH PRZYCZYNY W OCENIE MATERIAŁU DOWODOWEGO // SŁOWO O PROFILAKTYCE // POLITYKA KARANIA. CZY REALIZUJE FUNKCJE PREWENCYJNE? // WNIOSKI KOŃCOWE. POSTULATY DE LEGE FERENDA I DE LEGE LATA.
Streszczenie: Autor dokonuje analizy determinantów ryzykownych zachowań, podchodząc do problematyki w sposób interdyscyplinarny, jak również opierając się na własnych badaniach. Wiele uwagi poświęca agresji w ruchu drogowym i czynnikom ją wywołującym. Wskazuje, że bezcennym materiałem badawczym dla dyscypliny bezpieczeństwa ruchu drogowego są ustalenia postępowań karnych oraz w sprawach wykroczeń drogowych, o ile były one przeprowadzone w sposób wszechstronny i rzetelny. Poczesne miejsce wśród zgromadzonych dowodów zajmują opinie biegłych. Jednak do jakości pozyskiwanego materiału dowodowego można mieć wiele zastrzeżeń. Stąd obraz oceny przyczyn bywa wielokrotnie zaciemniony. Dlatego też autor proponuje szereg zmian w obowiązującym stanie prawnym, postępowaniu organów państwa, a zwłaszcza podjęcie kompleksowych badań w celu poznania etiologii zjawisk godzących zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków, tj. specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów, jak również biegłych oraz teoretyków zainteresowanych tą problematyką, a także do studentów kierunku bezpieczeństwo i prawo [Za wydawcą]
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3039, IBC-3038 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3037/Czyt. (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach 357-363.
Formatted contents note
PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA DROGOWE. KRÓTKI ZARYS PROBLEMATYKI // ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU, ICH OCENA I UWARUNKOWANIA. ROZDZIAŁ XXI KODEKSU KARNEGO // ZAGROŻENIA W RUCHU DROGOWYM, ICH IDENTYFIKACJA I OCENA W SYSTEMIE WYKROCZEŃ DROGOWYCH. ROZDZIAŁ XI KODEKSU WYKROCZEŃ // PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. ZAGADNIENIA WYBRANE // ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO // CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE I NIEPOWTARZALNE ORAZ ICH ZNACZENIE DOWODOWE // POZOSTAŁE DOWODY UZYSKANE W POSTĘPOWANIU KARNYM I ICH WYKORZYSTANIE W PROCESIE ORAZ PROFILAKTYCE // TRUDNOŚCI I ICH PRZYCZYNY W OCENIE MATERIAŁU DOWODOWEGO // SŁOWO O PROFILAKTYCE // POLITYKA KARANIA. CZY REALIZUJE FUNKCJE PREWENCYJNE? // WNIOSKI KOŃCOWE. POSTULATY DE LEGE FERENDA I DE LEGE LATA.
Summary, etc.
Autor dokonuje analizy determinantów ryzykownych zachowań, podchodząc do problematyki w sposób interdyscyplinarny, jak również opierając się na własnych badaniach. Wiele uwagi poświęca agresji w ruchu drogowym i czynnikom ją wywołującym. Wskazuje, że bezcennym materiałem badawczym dla dyscypliny bezpieczeństwa ruchu drogowego są ustalenia postępowań karnych oraz w sprawach wykroczeń drogowych, o ile były one przeprowadzone w sposób wszechstronny i rzetelny. Poczesne miejsce wśród zgromadzonych dowodów zajmują opinie biegłych. Jednak do jakości pozyskiwanego materiału dowodowego można mieć wiele zastrzeżeń. Stąd obraz oceny przyczyn bywa wielokrotnie zaciemniony. Dlatego też autor proponuje szereg zmian w obowiązującym stanie prawnym, postępowaniu organów państwa, a zwłaszcza podjęcie kompleksowych badań w celu poznania etiologii zjawisk godzących zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków, tj. specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów, jak również biegłych oraz teoretyków zainteresowanych tą problematyką, a także do studentów kierunku bezpieczeństwo i prawo [Za wydawcą]
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again