68785
Książka
W koszyku
Nowość od: 28.06.2021
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - dochodzenie popożarowe
Bibliografia przy rozdziałach.
Pożar w ujęciu pojęciowym // Przegląd literaturowych definicji pożaru // Przegląd leksykograficznych definicji pożaru // Pojęcie pożaru stosowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej // Pojęcie pożaru w rozumieniu kodeksu karnego // Inne, prawne definicje pożaru // Spis literatury // Przestępstwo pożaru // Sprowadzenie pożaru // Przykład – pożar w mieszkaniu // Sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru // Przykład – pożar w mieszkaniu // Spis literatury // Systematyka przyczyn pożarów // Klasyfikacje przyczyn powstania pożarów // Państwowa Straż Pożarna // Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” // Organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości // Inne podmioty // Spis literatury // Przyczyny powstania pożarów // Zjawiska fizyczne w instalacjach i urządzeniach elektrycznych // Instalacje i urządzenia elektryczne // Zagrożenie pożarowe wybranych instalacji i urządzeń elektrycznych // Przykład – pożar od grzałki nurkowej // Zjawiska występujące w urządzeniach mechanicznych // Iskry mechaniczne // Przykład – pożar od iskier mechanicznych // Tarcie elementów maszyn // Przykład – pożar w wyniku tarcia // Zjawiska występujące w nieelektrycznych instalacjach i urządzeniach ogrzewczych // Piece, trzony kuchenne i piecyki żelazne // Przykład – pożar od drzwiczek paleniska pieca // Kominki // Przykład – pożar od kanałów systemu DGP // Przewody kominowe // Przykład – pożar od komina // Sieć i urządzenia gazowe //Przykład – wybuch butli z gazem płynnym // Żarzące i palące się ciała // Prace spawalnicze // Przykład – wybuch i pożar podczas spawania // Niedopałki papierosów // Przykład – wybuch i pożar od niedopałka papierosa // Iskry różnego pochodzenia // Przykład – pożar od iskier z komina // Wyładowania atmosferyczne // Przykład – wybuch i pożar od uderzenia pioruna // Elektryczność statyczna // Przykład – pożar gazu płynnego od wyładowania elektrostatycznego // Reakcje chemiczne // Procesy technologiczne // Przykład – wybuch i pożar w procesie produkcji szarży trój etanoloaminy // Badania i eksperymenty badawcze // Przykład – pożar podczas analizy gazu LPG // Samozapalenia // Samozapalenie biologiczne // Przykład – pożar w wyniku samozapalenia siana // Samozapalenie chemiczne // Przykład – pożar w wyniku samozapalenia się natłuszczonej tkaniny //Samozapalenie fizyczne // Przykład – pożar i wybuch w wyniku samozapalenia zaoliwionego złomu // Podpalenia // Metody i motywy podpaleń // Sposoby podpaleń // Przykład –podpalenie za pomocą elektrycznego urządzenia zwłoczno – zapalającego // Wykrywanie akcelerantów pożaru // Przykład – ustalenie rodzaju akceleranta pożaru metodą chromatografii gazowej // Różne wersje przyczyny pożaru // Przykład – dwie niewykluczające się przyczyny pożaru // Spis literatury // Czynności operacyjno – rozpoznawcze // Oględziny miejsca pożaru // Prawne uwarunkowania czynności oględzin // Udział biegłego w oględzinach // Charakterystyka ogniska pożaru // Dokumentacja oględzin // Protokół oględzin // Szkic miejsca pożaru // Dokumentacja fotograficzna // Urządzenia utrwalające obraz i dźwięk // Dodatkowa dokumentacja // Ujawnianie śladów popożarowych oraz zabezpieczenie materiału do badań // Ślady na miejscu pożaru // Przyspieszacze pożaru // Instalacje i urządzenia elektryczne // Urządzenia grzejne // Urządzenia mechaniczne // Urządzenia technologiczne // Wyładowanie atmosferyczne // Samozapalanie siana // Przewody kominowe // Zabezpieczenie materiału do badań // Przyspieszacze pożaru // Urządzenia i instalacje elektryczne // Urządzenia grzejne // Urządzenia mechaniczne // Samozapalenia // Spalone dokumenty // Niekompletny materiał dowodowy // Przykład – niekompletne zabezpieczenie materiału dowodowego do badań // Zestawy do wykrywania i zabezpieczenia materiału // Spis literatury // Czynności po wszczęciu postępowania // Osobowe materiały dowodowe // Zeznania świadków // Zeznania pokrzywdzonego // Zeznania uczestników działań ratowniczych // Zeznania podejrzanego // Dokumentacja pomocnicza // Dokumentacja popożarowa // Czynności kontrolno – rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej // Monitoringi wizyjne, fotografie i filmy okolicznościowe oraz wykonywane przez strażaków // Ekspertyzy w sprawach o pożary // Metodyka badań w sprawie o pożary // Wybrane metody badań // Organizacja ekspertyz // Rodzaje ekspertyz // Wybrane ekspertyzy kryminalistyczne // Ekspertyzy niekryminalistyczne // Ekspertyzy kompleksowe // Eksperyment procesowy // Przykład - ustalenie sposobu podpalenia wagonów osobowych // Dokumentacja eksperymentu // Wizja lokalna / Przykład - podpalenie budynków gospodarczych // Dokumentacja wizji lokalnej // Spis literatury.
Streszczenie: Treść książki oparto na dostępnej literaturze, przykładami z życia oraz wieloletnim doświadczeniu autora przy ustalaniu przyczyn pożarów i współpracy z organami ścigania. Praca skierowana jest przede wszystkim do biegłych i kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej), funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej a także innych osób zajmujących się problematyką ustalania przyczyn pożarów. Może być też przydatna osobom prowadzącym szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-22327 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22325/Czyt. (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia przy rozdziałach.
Uwaga dotycząca zawartości
Pożar w ujęciu pojęciowym // Przegląd literaturowych definicji pożaru // Przegląd leksykograficznych definicji pożaru // Pojęcie pożaru stosowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej // Pojęcie pożaru w rozumieniu kodeksu karnego // Inne, prawne definicje pożaru // Spis literatury // Przestępstwo pożaru // Sprowadzenie pożaru // Przykład – pożar w mieszkaniu // Sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru // Przykład – pożar w mieszkaniu // Spis literatury // Systematyka przyczyn pożarów // Klasyfikacje przyczyn powstania pożarów // Państwowa Straż Pożarna // Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” // Organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości // Inne podmioty // Spis literatury // Przyczyny powstania pożarów // Zjawiska fizyczne w instalacjach i urządzeniach elektrycznych // Instalacje i urządzenia elektryczne // Zagrożenie pożarowe wybranych instalacji i urządzeń elektrycznych // Przykład – pożar od grzałki nurkowej // Zjawiska występujące w urządzeniach mechanicznych // Iskry mechaniczne // Przykład – pożar od iskier mechanicznych // Tarcie elementów maszyn // Przykład – pożar w wyniku tarcia // Zjawiska występujące w nieelektrycznych instalacjach i urządzeniach ogrzewczych // Piece, trzony kuchenne i piecyki żelazne // Przykład – pożar od drzwiczek paleniska pieca // Kominki // Przykład – pożar od kanałów systemu DGP // Przewody kominowe // Przykład – pożar od komina // Sieć i urządzenia gazowe //Przykład – wybuch butli z gazem płynnym // Żarzące i palące się ciała // Prace spawalnicze // Przykład – wybuch i pożar podczas spawania // Niedopałki papierosów // Przykład – wybuch i pożar od niedopałka papierosa // Iskry różnego pochodzenia // Przykład – pożar od iskier z komina // Wyładowania atmosferyczne // Przykład – wybuch i pożar od uderzenia pioruna // Elektryczność statyczna // Przykład – pożar gazu płynnego od wyładowania elektrostatycznego // Reakcje chemiczne // Procesy technologiczne // Przykład – wybuch i pożar w procesie produkcji szarży trój etanoloaminy // Badania i eksperymenty badawcze // Przykład – pożar podczas analizy gazu LPG // Samozapalenia // Samozapalenie biologiczne // Przykład – pożar w wyniku samozapalenia siana // Samozapalenie chemiczne // Przykład – pożar w wyniku samozapalenia się natłuszczonej tkaniny //Samozapalenie fizyczne // Przykład – pożar i wybuch w wyniku samozapalenia zaoliwionego złomu // Podpalenia // Metody i motywy podpaleń // Sposoby podpaleń // Przykład –podpalenie za pomocą elektrycznego urządzenia zwłoczno – zapalającego // Wykrywanie akcelerantów pożaru // Przykład – ustalenie rodzaju akceleranta pożaru metodą chromatografii gazowej // Różne wersje przyczyny pożaru // Przykład – dwie niewykluczające się przyczyny pożaru // Spis literatury // Czynności operacyjno – rozpoznawcze // Oględziny miejsca pożaru // Prawne uwarunkowania czynności oględzin // Udział biegłego w oględzinach // Charakterystyka ogniska pożaru // Dokumentacja oględzin // Protokół oględzin // Szkic miejsca pożaru // Dokumentacja fotograficzna // Urządzenia utrwalające obraz i dźwięk // Dodatkowa dokumentacja // Ujawnianie śladów popożarowych oraz zabezpieczenie materiału do badań // Ślady na miejscu pożaru // Przyspieszacze pożaru // Instalacje i urządzenia elektryczne // Urządzenia grzejne // Urządzenia mechaniczne // Urządzenia technologiczne // Wyładowanie atmosferyczne // Samozapalanie siana // Przewody kominowe // Zabezpieczenie materiału do badań // Przyspieszacze pożaru // Urządzenia i instalacje elektryczne // Urządzenia grzejne // Urządzenia mechaniczne // Samozapalenia // Spalone dokumenty // Niekompletny materiał dowodowy // Przykład – niekompletne zabezpieczenie materiału dowodowego do badań // Zestawy do wykrywania i zabezpieczenia materiału // Spis literatury // Czynności po wszczęciu postępowania // Osobowe materiały dowodowe // Zeznania świadków // Zeznania pokrzywdzonego // Zeznania uczestników działań ratowniczych // Zeznania podejrzanego // Dokumentacja pomocnicza // Dokumentacja popożarowa // Czynności kontrolno – rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej // Monitoringi wizyjne, fotografie i filmy okolicznościowe oraz wykonywane przez strażaków // Ekspertyzy w sprawach o pożary // Metodyka badań w sprawie o pożary // Wybrane metody badań // Organizacja ekspertyz // Rodzaje ekspertyz // Wybrane ekspertyzy kryminalistyczne // Ekspertyzy niekryminalistyczne // Ekspertyzy kompleksowe // Eksperyment procesowy // Przykład - ustalenie sposobu podpalenia wagonów osobowych // Dokumentacja eksperymentu // Wizja lokalna / Przykład - podpalenie budynków gospodarczych // Dokumentacja wizji lokalnej // Spis literatury.
Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca
Treść książki oparto na dostępnej literaturze, przykładami z życia oraz wieloletnim doświadczeniu autora przy ustalaniu przyczyn pożarów i współpracy z organami ścigania. Praca skierowana jest przede wszystkim do biegłych i kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej), funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej a także innych osób zajmujących się problematyką ustalania przyczyn pożarów. Może być też przydatna osobom prowadzącym szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej