68785
Book
In basket
Nowość od: 27.05.2021
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka / Brunon Hołyst. - Wydanie IV poprawione i rozszerzone (dodruk) - Warszawa : Difin, 2021. - 1839 stron ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Kryminalistyka, przestępczość
Bibliografia przy częściach.
Pojęcie i zakres psychologii kryminalistycznej // Historia rozwoju psychologii kryminalistycznej // Problemy etyczne zawodu psychologa kryminalistycznego i sądowego // Szkolenie w zakresie psychologii kryminalistycznej // Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej // Psychologia sprawców przestępstw // Motywacja działań przestępnych // Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych // Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw // Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw // Interpretacja postępowania obrazującego a problem wolności woli // Działalność organizacji przestępczych // Wpływ grupy na formowania się motywacji zachowania przestępnego // Temperament jako czynnik kryminogenny // Terroryzm jako problem globalny // Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej // Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw // Czyny przestępne pod wpływem silnego wzburzenia // Motywacja zachowań przestępczych nieletnich // Psychologia młodocianych sprawców przemocy // Zabójstwa popełniane przez nieletnich // Psychospołeczne aspekty przestępczości nieagresywnej // Uwarunkowania przestępczości gospodarczej // Przemoc w rodzinie // Mobbing i molestowanie seksualne // Osoba uzależniona jako sprawca przestępstwa // Motywacja seksualna czynów przestępczych // Psychologiczne aspekty pedofilii // Profile pedofilów // Kryminalistyczne aspekty chorób psychicznych // Sprawca przestępstwa o osobowości antyspołecznej // Kryminalistyczne aspekty upośledzenia umysłowego // Przestępstwa spowodowane zapomnieniem //Hipnoza w genezie przestępstwa // Nietolerancja jako źródło zachowań przestępnych // Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych // Stalking - terror emocjonalny, moralny i fizyczny // Syndrom wypalenia emocjonalnego // Psychologia ofiar przestępstw // Aspekty psychospołeczne badań wiktymologicznych // Podatność na wiktymizację w świetle psychologii // Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa // Środowisko fizyczne w etiologii zagrożenia wiktymizacyjnego // Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa // Strach przed terroryzmem // Obraz ofiary przestępstwa w środkach masowego przekazu // Ofiary przemocy seksualnej // Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie // Prostytutka jako ofiara przestępstwa // Dzieci jako ofiary przestępstw // Osoba niepełnosprawna jako ofiara przestępstwa // Ludzie starsi jako ofiary przestępstw // Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych // Ofiary łamania praw do prywatności //Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw przez świadków na miejscu zdarzenia // Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw // Formowanie się materiału zeznaniowego // Taktyka przesłuchania świadka // Przesłuchanie dziecka // Ocena fałszywych zeznań // Prawdziwość zeznań na podstawie analiz wskaźników emocji // Ekspertyza psychologiczna (nowe ujęcie) // Ekspertyza psychiatryczna // Przesłuchanie podejrzanych // Motywy przyznania się podejrzanych // Stres policyjny - model strukturalny // Psychologiczne i prawne aspekty działania tajnych agentów policji // Przesłuchanie osób niepełnosprawnych // Uzyskiwanie wyjaśnień i zeznań od sprawców oraz ofiar przestępstw znajdujących się w krytycznym momencie w stanie snu // Wpływ środków psychoaktywnych na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych // Zachowania policjantów podczas przesłuchań // Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności i wyjaśnień // Lingwistyka kryminalistyczna// Narkoanaliza // Wykorzystanie sugestii w taktyce przesłuchania // Wersja kryminalistyczna i analiza kryminalna // Identyfikacja sprawcy przestępstwa podczas konfrontacji // Analiza realności zeznań // Wykorzystanie hipnozy w badaniach pamięci świadków // Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi // Ustalenie profili przestępców na podstawie zeznań pokrzywdzonych i innych świadków // Psychologiczno - prawne problemy instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego // Psychologiczne problemy zapobiegania przestępstwom // Psychologiczne podstawy zapobiegania przestępczości i innym rodzajom patologii // Systemowe zapobieganie przestępczości // Polityka prewencyjna państwa // Społeczne strategie zapobiegania przestępczości // Zapobieganie przestępczości z perspektywy psychologii środowiskowej // Badanie postaw policjantów wobec zgwałceń // Wybrane zjawiska społeczne o potencjalnym zagrożeniu // Agresja w ruchu drogowym // Destruktywna rola nienawiści w przestrzeni publicznej // Manipulacje w relacjach interpersonalnych // Relacje lekarz - pacjent // Moralność podatkowa // Zachowania nieproduktywne w miejscu pracy.
Availability:
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22331/Czyt. (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia przy częściach.
Formatted contents note
Pojęcie i zakres psychologii kryminalistycznej // Historia rozwoju psychologii kryminalistycznej // Problemy etyczne zawodu psychologa kryminalistycznego i sądowego // Szkolenie w zakresie psychologii kryminalistycznej // Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej // Psychologia sprawców przestępstw // Motywacja działań przestępnych // Destruktywne emocje w etiologii zachowań przestępczych // Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw // Diagnoza procesów motywacyjnych sprawców przestępstw // Interpretacja postępowania obrazującego a problem wolności woli // Działalność organizacji przestępczych // Wpływ grupy na formowania się motywacji zachowania przestępnego // Temperament jako czynnik kryminogenny // Terroryzm jako problem globalny // Psychospołeczne aspekty przestępczości terrorystycznej // Psychologiczna charakterystyka sprawców zabójstw // Czyny przestępne pod wpływem silnego wzburzenia // Motywacja zachowań przestępczych nieletnich // Psychologia młodocianych sprawców przemocy // Zabójstwa popełniane przez nieletnich // Psychospołeczne aspekty przestępczości nieagresywnej // Uwarunkowania przestępczości gospodarczej // Przemoc w rodzinie // Mobbing i molestowanie seksualne // Osoba uzależniona jako sprawca przestępstwa // Motywacja seksualna czynów przestępczych // Psychologiczne aspekty pedofilii // Profile pedofilów // Kryminalistyczne aspekty chorób psychicznych // Sprawca przestępstwa o osobowości antyspołecznej // Kryminalistyczne aspekty upośledzenia umysłowego // Przestępstwa spowodowane zapomnieniem //Hipnoza w genezie przestępstwa // Nietolerancja jako źródło zachowań przestępnych // Psychospołeczne aspekty przestępczości w zakładach karnych // Stalking - terror emocjonalny, moralny i fizyczny // Syndrom wypalenia emocjonalnego // Psychologia ofiar przestępstw // Aspekty psychospołeczne badań wiktymologicznych // Podatność na wiktymizację w świetle psychologii // Osobowościowe predyspozycje stania się ofiarą przestępstwa // Środowisko fizyczne w etiologii zagrożenia wiktymizacyjnego // Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa // Strach przed terroryzmem // Obraz ofiary przestępstwa w środkach masowego przekazu // Ofiary przemocy seksualnej // Kobieta jako ofiara przestępstwa w rodzinie // Prostytutka jako ofiara przestępstwa // Dzieci jako ofiary przestępstw // Osoba niepełnosprawna jako ofiara przestępstwa // Ludzie starsi jako ofiary przestępstw // Ofiary przestępstw komputerowych i internetowych // Ofiary łamania praw do prywatności //Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw przez świadków na miejscu zdarzenia // Psychologiczna problematyka wykrywalności sprawców przestępstw // Formowanie się materiału zeznaniowego // Taktyka przesłuchania świadka // Przesłuchanie dziecka // Ocena fałszywych zeznań // Prawdziwość zeznań na podstawie analiz wskaźników emocji // Ekspertyza psychologiczna (nowe ujęcie) // Ekspertyza psychiatryczna // Przesłuchanie podejrzanych // Motywy przyznania się podejrzanych // Stres policyjny - model strukturalny // Psychologiczne i prawne aspekty działania tajnych agentów policji // Przesłuchanie osób niepełnosprawnych // Uzyskiwanie wyjaśnień i zeznań od sprawców oraz ofiar przestępstw znajdujących się w krytycznym momencie w stanie snu // Wpływ środków psychoaktywnych na zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych // Zachowania policjantów podczas przesłuchań // Zastosowanie poligrafu do oceny wiarygodności i wyjaśnień // Lingwistyka kryminalistyczna// Narkoanaliza // Wykorzystanie sugestii w taktyce przesłuchania // Wersja kryminalistyczna i analiza kryminalna // Identyfikacja sprawcy przestępstwa podczas konfrontacji // Analiza realności zeznań // Wykorzystanie hipnozy w badaniach pamięci świadków // Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi // Ustalenie profili przestępców na podstawie zeznań pokrzywdzonych i innych świadków // Psychologiczno - prawne problemy instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego // Psychologiczne problemy zapobiegania przestępstwom // Psychologiczne podstawy zapobiegania przestępczości i innym rodzajom patologii // Systemowe zapobieganie przestępczości // Polityka prewencyjna państwa // Społeczne strategie zapobiegania przestępczości // Zapobieganie przestępczości z perspektywy psychologii środowiskowej // Badanie postaw policjantów wobec zgwałceń // Wybrane zjawiska społeczne o potencjalnym zagrożeniu // Agresja w ruchu drogowym // Destruktywna rola nienawiści w przestrzeni publicznej // Manipulacje w relacjach interpersonalnych // Relacje lekarz - pacjent // Moralność podatkowa // Zachowania nieproduktywne w miejscu pracy.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again