Form of Work
Publikacje naukowe
(244)
Artykuły
(177)
Książki
(80)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(30)
Publikacje fachowe
(21)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(4)
Pliki i bazy danych
(3)
Status
only on-site
(319)
available
(17)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(320)
Author
Mizerski Andrzej
(111)
Sobolewski Mirosław
(84)
Król Bernard
(66)
Zaleski Bogdan
(48)
Zwolińska Danuta
(16)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(13)
Pazderski Krzysztof
(13)
Rakowska Joanna
(11)
Sobolewski M
(11)
Węsierski Tomasz
(11)
Jabłonowski Mirosław
(9)
Terlikowski Tadeusz
(8)
Jakubiec Jakub
(5)
Jaworski Henryk
(5)
Klein Roger A
(5)
Porycka Bożenna
(5)
Adamski Aleksander. bryg. mgr inż
(4)
Colletti Dominic
(3)
Cortina Tom
(3)
Datta Krzysztof
(3)
Długogorski B.Z
(3)
Gwiazdonik Łukasz
(3)
Kucnerowicz-Polak Barbara
(3)
Langner Michał
(3)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(3)
Radwan Katarzyna
(3)
Schumann U
(3)
Wilczkowski Stefan
(3)
Bac Marcin
(2)
Baratov A.N.[i in.]
(2)
Borowiec Grzegorz
(2)
Casey James F
(2)
Ciosk Andrzej
(2)
Czeluśniak Andrzej
(2)
Czyżewska Elżbieta
(2)
D'jakov V.V
(2)
Derecki Tadeusz
(2)
Frątczak Paweł
(2)
Gałaj Jerzy
(2)
Guzy Zbigniew
(2)
Górniak Władysław
(2)
Jagiełło Ryszard
(2)
Kasiński Leszek
(2)
Kempczyński Grzegorz
(2)
Kennedy E.M
(2)
Kennedy Eric M
(2)
Klein Raymond
(2)
Kovalyshyn V.V
(2)
Kuchta Aleksandra
(2)
Lachowicz J
(2)
Leonhardt Thomas
(2)
Madejska Zofia
(2)
Majcher Wojciech
(2)
Mendelak Wojciech
(2)
Pacocha Jadwiga
(2)
Pazdrowski Krzysztof
(2)
Persson H
(2)
Pisarek Marek
(2)
Roguski Jacek
(2)
Sałata Mariusz
(2)
Schaefer T.H
(2)
Smith Steve
(2)
Sobolewski M. bryg. mgr inż
(2)
Spitzka Kamil
(2)
Suchecki Włodzimierz
(2)
Szałkowski Krzysztof
(2)
Szczech Kamil
(2)
Tomasz Stanisław
(2)
Walczyk Tadeusz
(2)
Wilczyński Tomasz
(2)
Wisz Edward
(2)
Wnęk Waldemar
(2)
Woźniak Janusz
(2)
Wrotek Jerzy
(2)
Zajączkiewicz Józef
(2)
Zajączkiewicz Leszek
(2)
Zobel Grzegorz
(2)
Zwierzyński Andrzej
(2)
Achilles S
(1)
Adamczyk Władysław
(1)
Adamski Aleksander
(1)
Adamski Jan
(1)
Aleksandrzak Bogumił
(1)
Allen J
(1)
Arai M
(1)
Artyński Bartosz
(1)
Azierski Krzysztof
(1)
Back G.G
(1)
Balanyuk V.M
(1)
Balog Karol
(1)
Baranowski Wojciech
(1)
Bartnik Feliks
(1)
Basalaev A.G
(1)
Baumann Heinz
(1)
Bańka Stanisław
(1)
Bednarek Marcin
(1)
Beene D
(1)
Bella Iza
(1)
Białończyk Łukasz
(1)
Bieniek Jacek
(1)
Year
2020 - 2022
(22)
2010 - 2019
(173)
2000 - 2009
(149)
1990 - 1999
(62)
1980 - 1989
(60)
1970 - 1979
(30)
1960 - 1969
(17)
1950 - 1959
(2)
1180 - 1189
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(512)
Germany
(5)
United States
(4)
Sweden
(1)
Switzerland
(1)
Language
Polish
(502)
English
(10)
German
(7)
Russian
(5)
Subject
Środki gaśnicze pianotwórcze
(524)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(153)
Badania pożarnicze
(95)
technika gaszenia pożarów
(32)
Metody badawcze
(31)
badania
(31)
Sprzęt gaśniczy
(29)
Urządzenia gaśnicze
(24)
Związki powierzchniowo czynne
(22)
Ciecze palne
(18)
Dekontaminacja
(18)
Sprzęt pożarniczy
(18)
Ochrona przeciwpożarowa
(15)
Ochrona środowiska
(15)
środki powierzchniowo-czynne
(15)
AFFF
(14)
Gaszenie pożarów
(14)
Prądownice
(14)
wytwornice piany
(13)
Akcja gaśnicza
(11)
Projektowanie
(11)
Zagrożenia środowiska
(11)
Skuteczność gaśnicza
(10)
Substancje chemiczne
(10)
wymagania
(10)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(9)
Chemia
(9)
Zbiorniki
(8)
instalacja gaśnicza
(8)
Biodegradacja
(7)
Palność - badanie
(7)
Pożary
(7)
Ratownictwo chemiczne
(7)
Sorbenty
(7)
Taktyka walki z pożarami
(7)
agregaty pożarnicze
(7)
testy pożarnicze
(7)
CAFS
(6)
Normalizacja
(6)
Paliwa
(6)
Pojazdy pożarnicze
(6)
Samochody gaśnicze
(6)
Temperatura
(6)
Zanieczyszczenie
(6)
skażenie chemiczne
(6)
Normalizacja pożarnicza
(5)
Pomiary
(5)
Proszki gaśnicze
(5)
Ropa naftowa
(5)
Stacje benzynowe
(5)
ciecze
(5)
systemy gaśnicze
(5)
Środki zwilżające
(5)
FFFP
(4)
Kontrola techniczna
(4)
Lasy
(4)
Ratownictwo ekologiczne
(4)
Zaopatrzenie w wodę
(4)
ekologia
(4)
fizykochemia spalania
(4)
laboratorium
(4)
magazyny
(4)
reologia
(4)
skażenie środowiska
(4)
statystyka pożarnicza
(4)
zabezpieczenie logistyczne
(4)
Akcja ratownicza
(3)
Analiza termiczna
(3)
Chemia organiczna
(3)
JRG
(3)
Odporność ogniowa
(3)
Organizacja straży pożarnych
(3)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(3)
Pyły
(3)
Stan techniczny
(3)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(3)
Transport materiałów niebezpiecznych
(3)
Woda
(3)
Wytrzymałość materiałów
(3)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(3)
katalog
(3)
kontenery
(3)
pompy pożarnicze
(3)
usuwanie skutków katastrof
(3)
Certyfikacja zgodności
(2)
Chemia fizyczna
(2)
Gazy
(2)
Gazy gaśnicze
(2)
Generatory
(2)
Generatory piany
(2)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Klasyfikacja
(2)
Klasyfikacja pożarowa
(2)
Lotniska
(2)
Mgła wodna
(2)
Odpady
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Procesy produkcyjne
(2)
Prognozowanie zagrożeń
(2)
Rafinerie
(2)
Subject: place
Australia
(1)
Düsseldorf (Niemcy)
(1)
Niemcy
(1)
Wielka Brytania
(1)
Województwo pomorskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(224)
Normy
(30)
Raport z badań
(2)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(12)
Inżynieria i technika
(6)
Chemia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
524 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów praenych na stronach 75-76.
Streszczenie: Głównym celem pracy był wybór odpowiedniego glikoeteru do zastosowania jako rozpuszczalnik organiczny w koncentratach pianotwórczych. Praca składa się z trzech części. Pierwsza z nich – literaturowa zawiera opis pian gaśniczych, środków pianotwórczych oraz eterów glikoli. Zostały tu zawarte właściwości, klasyfikacja, zastosowanie oraz sposoby i sprzęt służący do wytwarzania pian gaśniczych. Opisano również właściwości, klasyfikację oraz ogólny skład środków pianotwórczych. Na końcu przedstawiono cel stosowania eterów glikoli oraz ich wpływ ich obecności na właściwości roztworów surfaktantowych. Druga część pracy poświęcona jest badaniom laboratoryjnym, które polegały na analizie wpływu dodatków eterów glikoli na właściwości pian wytwarzanych z wybranych roztworów surfaktantów anionowych. Badaniu poddano trzy surfaktanty (laurylosiarczan sodu, bis(2-etyloheksylo)sulfobursztynian sodu, Sulforokanol L370) oraz pięć eterów glikoli. Zdolność pianotwórczą wyznaczono dla roztworów zawierających: surfaktant w jednym z dwóch stężeń (4 g/dm3, 6 g/dm3) oraz glikoeter w odpowiedniej proporcji do ilości surfaktantu. Jako punkt odniesienia służyła próbka zawierająca wyłącznie surfaktant. Opisano metodykę badań oraz przebieg pojedynczego pomiaru. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabelach oraz na wykresach. Trzecia część pracy poświęcona jest analizie wyników pomiarów. Scharakteryzowany został tu każdy z pięciu glikoeterów użytych do badań oraz ich wpływ na poszczególne surfaktanty. Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie ogólnego wpływu rozpuszczalników organicznych na zdolności pianotwórcze roztworów koncentratów. Została tu również zaobserwowana istotna kwestia jaką jest synergizm pomiędzy związkiem powierzchniowo czynnym a użytym eterem glikolu. Jednym z wniosków jest to iż porównując wyłącznie próbki zawierające rozpuszczalnik organiczny zdolności pianotwórcze roztworów ulegały poprawie wraz ze wzrostem ilości glikoeterów. Najlepszym rozpuszczalnikiem okazał się eter monobutylowy glikolu etylenowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16949/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10308/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - bezpieczeństwo budowli
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja zawiera materiały z konferencji, której tematyka obejmowała zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym w bazach paliw płynnych, w tym m.in. : sposoby i metody zapewnienia należytej ochrony przeciwpożarowej; techniczne systemy zabezpieczeń; instrukcje i procedury prewencyjne; rozwiązania w zakresie alarmowania i postępowania na wypadek pożaru/awarii (wypadku); możliwości redukowania zagrożeń i ich skutków; zasady prowadzenia ewakuacja na wypadek poważnej awarii przemysłowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1758/5, P-1758/4, P-1758/3, P-1758/2 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1758/1 Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Organizacja straży pożarnej w USA w latach 60-tych XX wieku. Przedstawiono szkolenia strażaków, sprzęt ochro ny osobistej, aparaturę i pompy, metody i taktykę walki z pożarami, stosowanie mgły wodnej i innych środków gaśniczych oraz działania operacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-2866/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10664/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Williams Fire & Hazard Control [katalog produktów]. - Mauriceville : Tyco Fire Products LP., 2015. - 17 k. : il. kolor. ; 30 cm.
Streszczenie: Katalog opisuje następujące produkty [wg oryginalnego nazewnictwa]: big gun packages, hose & accessories [+ Taiga 12" hose], loss control systems [+ Dual Agent Foam Chamber, the AMBUSH], monitors, nozzles [the SCOUT 350, 500, 750 gpm], quick attack systems, specialty equipment [ dual-agent trailer, the Daspit Tool, three-dimensional fire response], ThunderStorm foams, transportable pumps.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1945/1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
The evaluation of heat radiation emitted by burning tanks with petroleum. Ocena strumienia ciepła promieniowania emitowanego przez spalające się zbiorniki z ropą naftową / J. Gałaj, S. Kieliszek // W: Modern building materials, structures and techniques: selected papers of the 9th International Conference, held on May 16-18, 2007 Vilnius Lithuania. Nowoczesne materiały budowlane, struktury i techniki: materiały wybrane z 9 Międzynarodowej Konferencji, zorganizowanej w dniach 16-18 maja 2007 r. w Wilnie (Litwa) / ed. M.J. Skibniewski, P. Vainiunas, E.K. Zavadskas. - Vilnius : "Technika", 2007. - s.: 1182-1185 .
Sygnatura: P-1453/1
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Brak Bd.2
Streszczenie: [Przedstawiono podstawy techniczne lotnictwa, które obejmują m.in. rozróżnianie samolotów wg cech technicznych, od ich zastosowanie i wg wytwarzania wyporu. Opis techniczny urządzeń i systemów wchodzących wskład samolotu. Własności cieczy palnych służące do oceny niebezpieczeństwa pożaru i wybuchu. Fizykochemia spala nia i wybuchu. Zastosowany system gaśniczy do pożarów samolotów i urządzeń. Rodzaje pian i mieszanki gaśnicze.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-7216/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9100/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9184/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm na stronach 47-48.
Streszczenie: Problematyką niniejszej pracy była ocena możliwości zwiększania skuteczności gaszenia pożarów materiałów stałych. Materiały porowate mogą sprawiać trudność w gaszeniu pożaru, ze względu na słabą zdolność wody do wnikania w ich strukturę. Celem pracy było zbadanie wnikania wody i wodnych roztworów w materiały porowate. W tym celu przeprowadzono szereg doświadczeń związanych z przedmiotem pracy. Pracę podzielono na część teoretyczną i część badawczą. Część teoretyczna polegała na analizie literatury przedmiotu. Zamieszczono w niej ogólne informacje na temat pożarów z wyszczególnieniem problematyki pożarów grupy A. Następnie scharakteryzowano środki gaśnicze wykorzystywane do pożarów materiałów stałych. Ostatnim fragmentem tej części był opis środków pianotwórczych oraz zwilżaczy. Część badawcza polegała na przeprowadzeniu badań zdolności wnikania wody i wodnych roztworów środków powierzchniowo czynnych w materiały porowate. Do wykonania próbek wykorzystano brykiet drzewny oraz brykiet torfowy, a także pelet drzewny i węgiel kamienny w postaci ekogroszku. Następnie przeprowadzono badania dwoma metodami. Pierwsza z nich polegała na polewaniu próbek wodą lub wodnym roztworem i sprawdzaniu przyrostu masy tych materiałów. Natomiast druga metoda polegała na badaniu przyrostu masy próbki włożonej do pojemnika z wodą lub wodnym roztworem na określony czas. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie analizy wyników badań. Przeprowadzone badania potwierdzają poprawę zdolności gaśniczej wody po dodaniu do niej dodatków w postaci środków powierzchniowoczynnych. Stwierdzono również polepszenie zdolności zwilżających i penetrujących wody. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17615/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
LNG accident dynamic simulation: Application for hazardous consequence reduction / Biao Sun, Kaihua Guo // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/6 Vol. 26 s.1246-1256.
Bibl. 17 poz., tab.
Tł.tyt.: Dynamiczna symulacja wypadku LNG: Zastosowanie w celu redukcji niebezpiecznych konsekwencji
Ocena strefy niebezpiecznej wokół stacji LNG jest niezbędna dla oceny ryzyka w przemyśle LNG.W badaniach zastosowano symulację komputerową CFD w celu określenia dwóch potencjalnych zagrożeń: dyspersja chmur palnych LNG i i promieniowania rozlewiska pożarowego LNG. Zbadano także wysoką ekspansję pian gaśniczych w celu redukcji zagrożenia.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7517/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-56.
Streszczenie: Wykorzystanie pian gaśniczych w zadowalającym stopniu jest dużym wyzwaniem w ochronie przeciwpożarowej. Należy dostosować zabezpieczenie logistyczne i operacyjne do zagrożeń występujących na terenie działań. W pracy została przeprowadzona analiza zagrożeń pożarowych w powiecie chojnickim. Przeprowadzono analizę zabezpieczenia logistycznego i operacyjnego w zakresie gaszenia pożarów z użyciem pian gaśniczych w powiecie chojnickim, z uwzględnieniem sił i środków spoza powiatu. Następnie przedstawiono koncepcje nowych rozwiązań logistyczno-technicznych, dostosowanych do zdarzeń możliwych do wystąpienia w powiecie, które mogłyby zwiększyć skuteczność prowadzonych działań z użyciem pian gaśniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17557/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8280/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Przedstawiono różne zagadnienia związane z walką z pożarem m.in. badanie piany lekkiej w Los Angeles, wytyczne współpracy straży pożarnych Baltimore z przemysłem w zakresie programu szkolenia, pożar produktów naftowych groźbą dla dużej rafinerii, bezpieczeństwo pożarowe w przemyśle, konserwacja samochodów pożarniczych, postępowanie w przypadku pożarów broni jądrowej przyczyny, zapobieganie i zwalczanie pożarów masowych, szkolenie oficerów w sztuce dowodzenia, elementy planów obrony na wypadek katastrof lotniczych, ochrona przeciwpożarowa kolejki linowej w Palm Springs.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-5175/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13141/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Streszczenie: Na podstawie przeprowadzonych badań określono rodzaj i ilość związków powstających podczas transformacji substancji ropopochodnych w procesie biodegradacji w obecności środka pianotwórczego Roteor M. Badania biodegradacji umożliwiły stwierdzenie, że rodzaj gleby ma kluczowe znaczenie dla przebiegu procesu remediacji. Obecność środków gaśniczych łatwo biodegradowalnych w glebach skażonych przyczynia się do szybszego rozkładu substancji olejowych. [za Autorką]
Book
In basket
Fire Research 1966. - London : Her Majesty's Stationery Office, 1967. - 95 s.; fig., tabl.
(Fire Research. Badania pożarnicze)
Tł.tyt.; Pożarnicze badania naukowe w 1966 r
Streszczenie: Sprawozdanie Komisji Kierującej Pożarniczymi Badaniami Naukowymi i Dyrektora PBN za rok 1966. Przedstawiono badania w zakresie zagadnień operacyjnych i statystyki pożarów, badania dotyczące zapłonu i rozwoju pożaru. Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji budowlanych (zachowanie się stali konstrukcyjnych, wpływ wielkości otworów okiennych na temperaturę pomieszczenia, przenoszenie się dymu na drogach ewakuacji). Środki gaśnicze i sprzęt pożarniczy m.in. wykrywanie pożaru,czujki cieplne, czujki dymowe, metody gaszenia pożarów. Chemia i technika chemiczna dotycząca wybuchów, pyłów, tw orzyw sztucznych. Wyniki badań specjalnych dotyczących rozszerzalności płomienia, odporności ogniowej, konstrukcji dachowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-4937/A [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again