Źródło opisu
Katalog zbiorów
(37)
Forma i typ
Artykuły
(15)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(11)
Publikacje naukowe
(8)
Książki
(3)
Dostępność
tylko na miejscu
(22)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(22)
Autor
Sulik Paweł
(5)
Sędłak Bartłomiej
(4)
Kinowski Jacek
(3)
Adamski Ryszard Gabryel
(2)
Chudyba Krzysztof
(2)
Kolbrecki Andrzej
(2)
Starosolski Włodzimierz (1933- )
(2)
Wróblewski Bogdan
(2)
Babirecki Henryk
(1)
Biczycki Adam
(1)
Chrzanowski Ryszard
(1)
Dreger Maria
(1)
Dzień Grzegorz
(1)
Gulczyński Witold
(1)
Hyjek Mirosław
(1)
Jarosz Ryszard
(1)
Kaźmierczak Roman
(1)
Konieczny Edward Wojciech
(1)
Krysiuk Przemysław
(1)
Kubik Jan
(1)
Laskowska Zofia. dr inż
(1)
Niewęgłowski Bogdan
(1)
Rochala Paweł
(1)
Sikora Andzrej
(1)
Stach Robert
(1)
Urbaniak Grzegorz
(1)
Wosiak Radomir
(1)
Wyrwał Jerzy
(1)
Świdziński Tadeusz
(1)
Świrska Jadwiga
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
1970 - 1979
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(37)
Język
polski
(37)
Temat
Odporność ogniowa
(21)
ściana
(17)
Ściany osłonowe
(12)
Budynki
(11)
elementy budowlane
(11)
ściany
(10)
Ochrona przeciwpożarowa
(7)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(6)
Konstrukcje budowlane
(5)
Metody badawcze
(4)
Normalizacja
(4)
izolacja
(4)
Budynki wysokie
(3)
Materiały budowlane
(3)
Projektowanie
(3)
badania ogniowe
(3)
obliczenia
(3)
oddzielenia przeciwpożarowe
(3)
szkło
(3)
Badania pożarnicze
(2)
Budownictwo
(2)
Eurokody
(2)
Klasyfikacja ogniowa
(2)
Konstrukcje betonowe
(2)
Konstrukcje żelbetowe
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
bariery ogniowe
(2)
płyty warstwowe
(2)
reakcja na ogień
(2)
rysunek techniczny budowlany
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Budowle
(1)
Izolacje cieplne
(1)
Konstrukcje stalowe
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Palność - badanie
(1)
Powódź
(1)
Pożar wieżowca Grenfell Tower
(1)
Pożary
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Technologia pożarnicza
(1)
Warunki techniczne
(1)
Woda
(1)
badania
(1)
dachy
(1)
fizyka
(1)
konstrukcje metalowe
(1)
konstrukcje szkieletowe
(1)
odporność cieplna/termiczna
(1)
odporność na zapalenie
(1)
przepisy
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
warunki budowlane
(1)
wilgotność
(1)
ściana ogniowa
(1)
Temat: miejsce
Niemcy
(2)
Londyn (Wielka Brytania)
(1)
Gatunek
Normy
(11)
Praca dyplomowa
(8)
Dziedzina i ujęcie
Architektura i budownictwo
(1)
Inżynieria i technika
(1)
37 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-53
Omawia wymagania bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych m.in. dotyczące sposobu zamocowania okładzin elewacyjnch, stosowane rozwiązania techniczne dla pasów międzykondygnacyjnych, oraz badania i klasyfikację w zakresie odporności ogniowej takich pasów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Opisano wymagania prawne, rozwiązania konstrukcyjne oraz kwestie mocowania okładzin elewacyjnych. Przedstawiono metodę badań i oceny ścian zewnętrznych budynków w zakresie odpadania elementów elewacji podczas pożaru.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Opisano wymagania prawne i rozwiązania konstrukcyjne dla szklanych ścian osłonowych oraz klasyfikację i badania w zakresie odporności ogniowej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia zasady projektowania ścian oddzielenia przeciwpożarowego, wymagania dot. odporności ogniowej w różnego rodzaju budynkach, zależnie od ich położenia i wysokości na podstawie niemieckich przepisów i wytycznych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Szkło ogniochronne w aranżacji wnętrz / Roman Kaźmierczak // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2021/1-2 strony 8-12.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia podziału przestrzeni w budynkach biurowych, konieczności dostosowania do wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej dla ścian wewnętrznych i problemy nadzoru związane z próbami ominięcia przez inwestorów przepisów i stosowania ścian bezklasowych. Omówiono możliwości i zakres stosowania ścianek ze szkła ogniochronnego z podziałem na ściany wewnętrzne, ściany wydzielające przestrzeń korytarza, hole wejściowe, klatki schodowe oraz jako ściany oddzielenia przeciwpożarowego.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia wymagania dot. odporności ogniowej ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej, przedstawia badania i klasyfikację w zakresie odporności ogniowej ścian w pełnej konfiguracji, stosowane rozwiązania techniczne oraz porównanie przyostów temperatury w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bezpieczniejsze fasady budynków w Niemczech / Maria Dreger //W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2016/1 s.2-4.
Omawia nowe wymagania dot. bezpieczeństwa pożarowego ociepleń ścian zewnętrznych wydane przez Deutche Institut fur Bautechnik.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono zagadnienia badania i klasyfikowania odporności ogniowej ścian, dachów, budynków z płyt warstwowych oraz elementów przeszklonych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono zagadnienia weryfikacji odporności ogniowej konstrukcji z betonu oraz konstrukcji murowych zgodnie z normami. Podano ogólne zasady i wymagania formułowane przez normy oraz omówiono wybrane metody sprawdzania odporności ogniowej wydzielonych elementów konstrukcyjnych z betonu i ścian murowanych.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono wymagania ogniowe wobec ścian z płyt warstwowych, zasady badań płyt warstwowych w zakresie reakcji na ogień oraz zasady ich klasyfikacji zgodnie z obowiązującymi normami.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pożar ściany z barierami ogniowymi / Mirosław Hyjek // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2020/4 strony 10-13.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: W artykule omówiono przebieg i wyniki badań mających na celu ocenę wpływu stosowania różnego rodzaju izolacji cieplnych budynków na wzrost zagrożenia pożarowego. Opisano stanowisko badawcze, przetestowane warianty próbek warstw izolacji i różnych układów zabezpieczeń ogniowych oraz ich skuteczność.
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Zob. CD-422
Bibliogr.
Streszczenie: Autor omówił szeroko zasady obliczania i konstruowania słupów i ścian, także ścian oporowych, zasady aproksymacji konstrukcji żelbetowych modelami prętowymi (kratownicowymi), obliczanie i konstrukcję miejsc szczególnych (naroży, węzłów, wsporników, otworów, przegubów) oraz projektowanie fundamentów. Osobny, nowy rozdział został poświęcony projektowaniu posadzek przemysłowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19853/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono główne założenia systemu przegród ognioodpornych Paroc. Omówiono kryteria klasyfikacji przegród stosowanych w budynkach wg odporności ogniowej, cztery fazy deformacji ścian, zagadnienia odporności mechanicznej ścian ogniowych wewnętrznych oraz odporności ogniowej sufitów podwieszanych.
Książka
CD
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Zob. CD-424
Bibliogr.
Streszczenie: Tom 4 dotyczy obliczania i konstruowania ustrojów szkieletowych i ścianowych, zarówno monolitycznych, jak i prefabrykowanych. Przedstawiono tu zasady i sposoby konstruowania oraz obliczania tego rodzaju ustrojów. Wprowadzeniem do tych zagadnień są obszerne omówienia reguł kształtowania ustrojów, ich sztywności przestrzennej oraz dylatacji. Tekst zilustrowano wieloma rysunkami i zdjęciami ułatwiającymi przyswojenie fizycznego kształtu omawianych elementów i ich szczegółów. Książce towarzyszy płyta CD.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19999/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN 1364-4 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN 1365-1 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia funkcje i kryteria jakie muszą spełniać elementy konstrukcji budynku w sytuacji pożaru, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień izolacyjności termicznej i odporności ogniowej ścian betonowych (zależnie od ich rozmiarów i zastosowanych rodzajów betonu), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia wymagania wobec elementów budynku wykonanych z płytw warstwowych w zakresie rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej. Przedstawia metody badań ogniowych elementów wykonanych z płyt oraz klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja prezentuje wyniki badań z zakresu fizyki powodziowych zniszczeń budowli zaprezentowane na konferencji naukowej zorgnizowanej przez Politechnikę Opolską w październiku 1998 r. Przedstawione w niej prace odnoszą się do własności wilgoci, szczególnie w cienkich filmach pokrywających sieć kapilar. Na podstawie tych informacji zbudowano makroskopowe modele opisujące złożony przepływ ciepła i wilgoci w sieci kapilar. W dalszej kolejności określono zarówno kinetykę wysychania ścian jak i przemiany wody w lód oraz kondensacje kapilarną. Opracowanie kończą prace określające wpływ ekstremalnych zawilgoceń typowych dla powodzi na stany naprężeń i trwałośc porażonych przez powódź budowli.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-19942, I-19941 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19940/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-6826/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej