Form of Work
Publikacje naukowe
(48)
Książki
(17)
Artykuły
(14)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(3)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(1)
Status
only on-site
(66)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(66)
Author
Mizerski Andrzej
(38)
Sobolewski Mirosław
(9)
Zaleski Bogdan
(5)
Wilczkowski Stefan
(4)
Jakubiec Jakub
(3)
Rakowska Joanna
(3)
Beythien Rudolph
(2)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(2)
Sala Dominika
(2)
Wisz Edward
(2)
Abramzon A.A
(1)
Artyński Bartosz
(1)
Azierski Krzysztof
(1)
Bac Marcin
(1)
Bajger Krzysztof
(1)
Baryczak Monika
(1)
Bradley M.H
(1)
Będkowski Zbigniew
(1)
Błasiak Izabela
(1)
Chludziński Jan
(1)
Cisek Tomasz
(1)
Ciupak Mateusz
(1)
Clarck K
(1)
Drelichowski Jarosław
(1)
Dunat Robert
(1)
Filingier Z
(1)
Gliński Lesław
(1)
Goodall K
(1)
Grzesiak Mateusz
(1)
Harper D.M
(1)
Hill J.E
(1)
Hoffman Mirosław
(1)
Homa Dariusz
(1)
Irwan Janusz
(1)
Jabłoński Michał
(1)
Jakubik Maciej
(1)
Janaszkiewicz Dariusz
(1)
Janeczek Mateusz
(1)
Jeleń Henryk
(1)
Kamiński Andrzej
(1)
Karlikowski Tytus
(1)
Kazanov M.V
(1)
Koppe Andreas
(1)
Kotus Michał
(1)
Krasnyanski Mikhail
(1)
Krawętek Sylwester
(1)
Kreischer Stefan
(1)
Kłosowski Jakub
(1)
Machnicki Sebastian
(1)
Majka Adam
(1)
Makarewicz Waldemar
(1)
Mucha Michał
(1)
Mędrzycki Maciej
(1)
Oleksy Mateusz
(1)
Osuch Bartłomiej
(1)
Paczosa Zbigniew
(1)
Pasławska Żaneta
(1)
Pawłowski Piotr
(1)
Piwoński Paweł
(1)
Polańczyk Andrzej
(1)
Prochacka Małgorzata
(1)
Radwan Katarzyna
(1)
Rutkowski Piotr
(1)
Ryś Paweł
(1)
Sarosiek Zbysław
(1)
Sałata Mariusz
(1)
Schubert René
(1)
Sienkiewicz Mariusz
(1)
Sitkiewicz Jerzy
(1)
Szulborski Bartosz
(1)
Szulborski Łukasz
(1)
Słowińska Adrianna Sandra
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Turulski Arkadiusz
(1)
Wejdelek Stefan
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Zagórski Piotr
(1)
Zbrożczyk Kinga
(1)
Złotowska Aleksandra
(1)
Łubianka Michał
(1)
Łukasik Piotr
(1)
Świderski Jarosław
(1)
Świerkot Stefan
(1)
Żuber vel Michałowski Jerzy
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(33)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(3)
Country
Poland
(81)
Language
Polish
(78)
Russian
(2)
English
(1)
Subject
środki powierzchniowo-czynne
(52)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(36)
Związki powierzchniowo czynne
(34)
Badania pożarnicze
(23)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(13)
Metody badawcze
(10)
badania
(5)
Substancje chemiczne
(4)
Zagrożenia środowiska
(4)
Środki zwilżające
(4)
Palność - badanie
(3)
chemia fizyczna
(3)
środki powierzchniowo czynne
(3)
Chemia fizyczna
(2)
Chemia organiczna
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Torfowiska
(2)
Urządzenia gaśnicze
(2)
Zanieczyszczenie
(2)
kinetyka
(2)
przepisy
(2)
Aerozole
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Akweny
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Biodegradacja
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Dekontaminacja
(1)
Gazy
(1)
Klimat
(1)
Kontrola techniczna
(1)
Lasy
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały palne
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Odpady
(1)
Parowanie
(1)
Polimery
(1)
Pożary lasów
(1)
Rafinerie
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozpuszczalniki
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Sorbenty
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wentylacja
(1)
Węże pożarnicze
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
badania techniczne
(1)
ciała stałe
(1)
czasopisma pożarnicze
(1)
dokumentacja operacyjna
(1)
działania ratowniczo-gaśnicze
(1)
fizyka
(1)
informator
(1)
instalacja gaśnicza
(1)
konserwacja sprzętu i urządzeń
(1)
korozja
(1)
kurtyny wodne
(1)
materiały włókiennicze
(1)
napięcie powierzchniowe
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
przegląd techniczny
(1)
rekultywacja gruntów
(1)
skażenie środowiska
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
tereny zabudowane
(1)
tunele
(1)
wyciek paliwa
(1)
wyposażenie techniczne
(1)
wytwornice piany
(1)
środki czyszczące
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(52)
Normy
(3)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Chemia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
81 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11731/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9868/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Opis badań, podczas których wykonano modelowe koncentraty o składzie zbliżonym do składu pianotwórczych środków gaśniczych, każdy koncentrat zawierał tylko jeden surfaktant, następnie omówiono różnice zdolności zwilżających badanych surfaktantów w stosunku do tkanin bawełnianych i porównano uzyskane wyniki z danymi literaturowymi i teoretycznymi krzywymi kinetyki nasycania roztworami surfaktantów.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15627/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9830/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 43-44.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodatków surfaktantów siloksanowych na zdolność surfaktantów jonowych do wytwarzania pian lekkich. W części literaturowej zawarto informacje o surfaktantach, klasyfikację i właściwości fizykochemiczne. Opisano surfaktanty jonowe oraz surfaktanty siloksanowe wraz z ich zastosowaniem. Omówiono charakterystykę pian gaśniczych, klasyfikację oraz metodę wytwarzania w działaniach gaśniczych. Przywołano również normę PN-EN 1568-2:2018, opisując laboratoryjne metody na wytwarzanie pian o wysokich liczbach spienienia. Cel pracy osiągnięto poprzez wykonanie badań, polegających na wytwarzaniu w laboratoryjnym generatorze, piany lekkiej z wybranych surfaktantów czystych, a następnie z 10% i 20% dodatkiem surfaktantu siloksanowego. W badaniach wykorzystano trzy surfaktanty anionowe, dwa kationowe i jeden amfoteryczny. Wyniki przedstawiono w tabelach zbiorczych. Analizę wyników oparto na wykresach liczb spienienia, wydajności pianowej i sprawności generatora dla każdego surfaktantu. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17488/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10447/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11670/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów praenych na stronach 75-76.
Streszczenie: Głównym celem pracy był wybór odpowiedniego glikoeteru do zastosowania jako rozpuszczalnik organiczny w koncentratach pianotwórczych. Praca składa się z trzech części. Pierwsza z nich – literaturowa zawiera opis pian gaśniczych, środków pianotwórczych oraz eterów glikoli. Zostały tu zawarte właściwości, klasyfikacja, zastosowanie oraz sposoby i sprzęt służący do wytwarzania pian gaśniczych. Opisano również właściwości, klasyfikację oraz ogólny skład środków pianotwórczych. Na końcu przedstawiono cel stosowania eterów glikoli oraz ich wpływ ich obecności na właściwości roztworów surfaktantowych. Druga część pracy poświęcona jest badaniom laboratoryjnym, które polegały na analizie wpływu dodatków eterów glikoli na właściwości pian wytwarzanych z wybranych roztworów surfaktantów anionowych. Badaniu poddano trzy surfaktanty (laurylosiarczan sodu, bis(2-etyloheksylo)sulfobursztynian sodu, Sulforokanol L370) oraz pięć eterów glikoli. Zdolność pianotwórczą wyznaczono dla roztworów zawierających: surfaktant w jednym z dwóch stężeń (4 g/dm3, 6 g/dm3) oraz glikoeter w odpowiedniej proporcji do ilości surfaktantu. Jako punkt odniesienia służyła próbka zawierająca wyłącznie surfaktant. Opisano metodykę badań oraz przebieg pojedynczego pomiaru. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabelach oraz na wykresach. Trzecia część pracy poświęcona jest analizie wyników pomiarów. Scharakteryzowany został tu każdy z pięciu glikoeterów użytych do badań oraz ich wpływ na poszczególne surfaktanty. Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie ogólnego wpływu rozpuszczalników organicznych na zdolności pianotwórcze roztworów koncentratów. Została tu również zaobserwowana istotna kwestia jaką jest synergizm pomiędzy związkiem powierzchniowo czynnym a użytym eterem glikolu. Jednym z wniosków jest to iż porównując wyłącznie próbki zawierające rozpuszczalnik organiczny zdolności pianotwórcze roztworów ulegały poprawie wraz ze wzrostem ilości glikoeterów. Najlepszym rozpuszczalnikiem okazał się eter monobutylowy glikolu etylenowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16949/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10664/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-445/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań zdolności zwilżających i skuteczności gaśniczej wodnych roztworów sześciu surfaktantowych koncentratów pożarniczych oraz pięciu surfaktantów. Do badań użyto próbek ściółki leśnej z trzech środowisk – lasu iglastego, liściastego i mieszanego oraz dwóch pyłów drzewnych – bukowego i sosnowego. Wyniki obrazują zależności zdolności zwilżających i skuteczności gaśniczej od stężenia roztworu. Największą skuteczność gaśniczą uzyskano dla ściółki liściastej i mieszanej, natomiast najtrudniej gaszona była ściółka iglasta.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9839/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Using the F - world / K. Goodall // Fire Safety Engineering. - 2008/9 Vol. 15 s.35-37.
Tł. tyt.: Wykorzystanie fluorowęglowodanów (HFCs) jako środków gaśniczych
Omówienie wpływu gazów - sfluorowanych węglowodanów na wzrost efektu cieplarnianego w atmosferze, zgodnie z regulacją Unii Europejskiej (EC) nr 842:/2006 i Rady Europy z 17.05.2006 dotyczącymi efektu gazów cieplarnianych tzw. gazy F na zanieczyszczenie środowiska. Gazowe instalacje gaśnicze winny być zgodnie z wymaganiami ISO 14520, zawierać gazy wymienne CH3, C2HF5, C3HF7, C3H2F6, C3F8, C4F10, C6F14. W artykule szczegółowo omówiono wymagania dotyczące instalowania i konserwacji instalacji zawierających gazowe fluorowęglowodany.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 56-58.
Streszczenie: Tematem pracy dyplomowej jest badania przydatności naturalnych surfaktantów do wykorzystania w kompozycjach gaśniczych. Celem niniejszej pracy jest ocena możliwości zastąpienia surfaktantów otrzymywanych z ropy naftowej i węgla, związkami uzyskanymi z surowców odnawialnych Problemem do rozwiązania w pracy są właściwości pianotwórcze i gaśnicze środków gaśniczych i ich zastosowanie w kompozycjach środków powierzchniowo czynnych otrzymywanych z surowców odnawialnych. Do głównych zadań w ramach pracy dyplomowej było zanalizowanie i obliczanie napięcia powierzchniowego zbadanych surfaktantów takich jak: Roteor M 3%, Glucopon, Glukozyd laurylowy, Glukozyd decylowy oraz Sulforokanol. Kolejnym zadaniem było wyznaczenie krytycznego stężenia miceli (CMC). Następnym punktem w pracy było zmierzenie liczby spienienia podanych wyżej roztworów, a następnie gaszenie pianami ze sporządzonych produktów. Ostatnim punktem pracy była analiza wyników oraz opracowanie wniosków, w tym określenie czołowego roztworu surfaktanta, który spełnia warunki norm środków pianotwórczych wykorzystywanych w pożarnictwie. W pierwszym rozdziale znajdują się podstawowe zagadnienia dotyczące surfaktantów, a mianowicie: co to jestsurfaktant, jaka jest jego budowa oraz klasyfikacja. W dalszej części rozdziału opisane zostały wybrane właściwości środków powierzchniowo czynnych związane z tematem pracy dyplomowej. Na koniec rozdziału przybliżono temat zastępowanie surowców petrochemicznych odnawialnymi surfaktantami. W drugim rozdziale opisano gaszenie pożarów środkami pianotwórczymi. W dalszej części rozdziału wypisano znane klasyfikacje pian gaśniczych oraz ich właściwości. Trzeci rozdział niniejszej pracy został wybrany na miejsce wykonywanych badań, w jakim czasie zostały one dokonane i w jakich warunkach. W kolejnym rozdziale został opisana metodyka badań. Jakie urządzenia i substancje zostały użyte w czasie doświadczeń. W rozdziale od 5 do 7 umówiono część praktyczną pracy. Badania jakie zostały wykonane to: napięcie powierzchniowe badanych substancji, pianotwórczość roztworów wodnych danych surfaktantów oraz właściwości gaśnicze pian. Ostatni rozdział został przeznaczony na podsumowanie wyników oraz wnioski z badań. Jakie surfaktanty spełniają normy pian gaśniczych oraz, który surfaktant jest najbardziej odpowiednim produktem do wykorzystania w środkach gaśniczych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18014/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-434 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9100/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13141/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Praca jest wynikiem badań problemowych prowadzonych przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej (obecnie CNBOP). Celem tych badań jest m.in dążenie do stałego zwiększania efektywności gaśniczej stosowanych w pożarnictwie środków oraz ustalanie zakresu stosowania i najwłaściwszych sposobów ich wykorzystywania. Niniejsze opracowanie dowodzi celowości używania środków podnoszących walory gaśnicze wody, przedstawia ich właściwości oraz podaje wytyczne dotyczące zakresu stosowania wodnych roztworów tych środków gaszenia określonych grup pożarów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-9903, W-690/5, W-690/4, W-690/3, W-690/2 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-9904 [magazyn], W-690/1 [magazyn] (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again