Forma i typ
Publikacje urzędowe i akty prawne
(9)
Publikacje naukowe
(2)
Artykuły
(1)
Książki
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(12)
Placówka
Czytelnia
(12)
Autor
Chang Yi-Ming
(1)
Cheng Yen-Chun
(1)
Chien Ching-Yun
(1)
Groth Jakub
(1)
Lin Chun-Ping
(1)
Lin Hsing-Tu
(1)
Maj Iwona
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Rutkowski Dominik
(1)
Tseng Jo-Ming
(1)
Walczak Agata
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(10)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(13)
Temat
środowisko termiczne
(10)
Ergonomia
(9)
BHP
(7)
Odzież ochronna
(2)
Rozkład termiczny
(2)
Środki ogniochronne
(2)
Analiza termiczna
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Drewno bukowe
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Hełmy strażackie
(1)
Izolacje cieplne
(1)
Metody badawcze
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prognozowanie zagrożeń
(1)
Skaningowa kalorymetria różnicowa
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Symulacja
(1)
Toksyczność
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zapobieganie wybuchom
(1)
odporność cieplna
(1)
spalanie
(1)
terminologia
(1)
wymagania
(1)
Gatunek
Normy
(9)
Praca dyplomowa
(3)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Ochrona środowiska
(1)
13 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN ISO 9886 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN ISO 7933 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN ISO 10551 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN ISO 8996 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN ISO 12894 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN ISO 13732-3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN ISO 13731 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN ISO 9920 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16175/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PN-EN ISO 11079 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-7502/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 83-86.
Streszczenie: Według danych statystycznych największy odsetek zgonów w pożarach powodują toksyczne produkty spalania powstałe w pożarze. W celu poprawy bezpieczeństwa, prowadzi się badania materiałów palnych w kierunku analizy ilościowej i jakościowej generowanych przez te materiały toksycznych produktów spalania. Emisja trujących gazów jest zależna od wielu czynników, takich jak: dostęp odpowiedniej ilości utleniacza potrzebnego do przebiegu reakcji spalania, źródło i gęstość emitowanej energii oddziaływującej na materiały palne, a także zabezpieczenie tych materiałów środkami ogniochronnymi, zmieniającymi ich właściwości fizykochemiczne, co pozwala na dłuższe przeciwstawianie się oddziaływaniu pożaru. Przedmiotem pracy było zbadanie wpływu środków ogniochronnych Uniepal Drew Aqua oraz Protektor Fire na generację gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna bukowego zabezpieczonego tymi środkami. Pracę podzielono na dwie części. Pierwsza część stanowi przegląd literatury, gdzie przybliżono podstawowe zagadnienia związane z drewnem. Omówiono podstawowe zagadnienie z zakresu fizykochemii spalania. Scharakteryzowano tam rodzaje spalania oraz termiczny rozkład drewna. Przedstawiono sposoby zabezpieczenia drewna środkami ogniochronnymi i mechanizmy ich działania. W części badawczej badano, czy i w jaki sposób zabezpieczanie drewna bukowego środkami ogniochronnymi wpływa na rozpoczęcie rozkładu termicznego oraz generację gazów toksycznych. Badania podzielono na 3 serie w których przebadano łącznie 9 próbek. Próbki poddawane były oddziaływaniu strumienia ciepła o gęstości 10 kW/m2. Podczas badania obserwowano wzrost temperatury na powierzchni badanych próbek oraz emisję toksycznych produktów spalania na skutek rozkładu termicznego drewna. Przebadano w ten sposób 3 próbki drewna bukowego nieimpregnowanego, 3 próbki zaimpregnowanego środkiem Uniepal Drew Aqua oraz 3 próbki zaimpregnowane środkiem Protektor Fire. Przyjęty maksymalny czas badania wynosił 3600 s., jednakże każde z badań kończyło się przed upływem tego czasu na skutek przekroczenia granicznych stężeń gazów toksycznych mogących uszkodzić aparaturę pomiarową. Za każdym razem badanie zostało przerwano z powodu przekroczenia stężenia tlenku węgla powyżej 400 ppm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane środki ogniochronne mają wpływ na rozpoczęcie oraz przebieg rozkładu termicznego drewna, a także na czas rozpoczęcia i ilość emitowanych gazów toksycznych podczas tego rozkładu. Stwierdzono również różnicę zwęglania powierzchni próbek w zależności od użytego preparatu ogniochronnego lub jego braku. Próbki zaimpregnowane środkami ogniochronnymi ulegały silniejszemu zwęgleniu powierzchni oraz w głąb próbki. [Streszczenie Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16739/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 27 poz., tab., wykr.
Tł .tyt.: Wykorzystanie analizy termicznej, umożliwiającej szacowanie zanieczyszczeń środowiska do prognozowania zagrożeń w magazynowaniu i bezpiecznym transporcie trzeciorzędowego nadtlenku benzoesanu butylu (TBPB)
Nadtlenki organiczne klasyfikowane są jako grupy najbardziej niebezpiecznych wybuchowo i pożarowo związków chemicznych. W artykule opisano wyniki badań TBPB własności termokinetycznych metodą izotermicznych algorytmów kinetycznych i nieizotermicznych równań kinetycznych, przy wykorzystaniu kalorymetrii skaningowej (DSC). W tym celu opracowano modele termicznego wybuchu ciekłego TBPB. Badano ciepło rozpadu, energię aktywacji, graniczną temperaturę w której następuje samoprzyspieszający się rozkład i kontrolę temperatury w czasie rozkładu. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano optymalne warunki magazynowania i transportu TBPB oraz określono parametry termokinetyczne, które mogą być wykorzystane w przemyśle w celu zapobieżenia wybuchom.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej