Form of Work
Artykuły
(6)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Gao Jinji
(2)
Wang Feng
(2)
Au Zachary
(1)
Baybutt Paul
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jeerawongsuntorn C
(1)
Krzeski Dominik
(1)
Mróz Katarzyna
(1)
Pérez-Marĺn M
(1)
Rodrĺguez-Toral M.A
(1)
Sainyamsatit N
(1)
Srinophakun T
(1)
Walczak Agata
(1)
Wang Huaquing
(1)
Wieruszewski Mariusz
(1)
Woddstock Ben
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(9)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(9)
English
(1)
Subject
Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP)
(10)
Analiza ryzyka
(5)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Paliwa
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Przemysł
(1)
Rafinerie
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zdarzenia nadzwyczajne
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
badania
(1)
biopaliwa
(1)
dokumentacja
(1)
instalacja
(1)
przemysł chemiczny
(1)
systemy ekspertowe
(1)
zagrożenia techniczne
(1)
Subject: place
Województwo mazowieckie
(2)
Ameryka Łacińska
(1)
Meksyk
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
Zastępuje PN-IEC 61882:2005
Norma w języku angielskim
Streszczenie: W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wytyczne do badań HAZOP systemów za pomocą słów kluczowych. Wytyczne te dotyczą zastosowania techniki HAZOP i procedury badań HAZOP, łącznie z definicją, przygotowaniem, sesjami badawczymi i wynikową dokumentacją oraz dalszymi działaniami. W normie podano także przykłady dokumentacji, jak również obszerny zbiór przykładów obejmujących różne zastosowania, ilustrujących badania HAZOP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 61882 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Integracja bezpieczeństwa technicznego systemu automatycznej analizy HAZOP: Wniosek dla ciągłej produkcji biodiesla
Integracja człowieka - maszyna (HMI) z analizą HAZOP jest proponowane w niniejszej pracy. Ta koncepcja może potencjalnie prowadzić do identyfikacji nieoczekiwanych odchyleń i radykalnie zmniejsza czas potrzebny do identyfikacji zagrożeń.
No cover
Article
In basket
A new intelligent assistant system for HAZOP analysis of complex process plant / Feng Wang, Jinji Gao, Huaquing Wang // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2012/3 Vol. 25 s.636-642.
Bibliogr. 8 poz., sch.
Tł.tyt.: Nowy inteligentny system zastępczy do analizy HAZOP kompleksowego zakładu przetwórczego
Przedstawiono nowy inteligentny system zastępczy tzw. HELPHAZOP pozwalający na klasyfikację wypadków w przemyśle chemicznym.
No cover
Article
In basket
A critique of the Hazard and Operability (HAZOP) study / Paul Baybutt // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2015/January, Vol. 33 s.52-58.
Bibl. 20 poz.
Tł.tyt.: Krytyczna analiza przydatności HAZOP w określeniu zagrożeń przemysłowych
Metoda HAZOP jest od wielu lat szeroko stosowana na świecie, jako jedna z metod oceny wielkości zagrożenia w przemyśle a nie jakościowy opis. Aktualna metoda HAZOP jest poddawana krytyce przez rzeczoznawców, ze względu na jej słabości, wynikające z nieuwzględnienia w analizie wielu zmiennych, któe wpływają na bezpieczeństwo. W artykule zanalizowano, krytycznie wykorzystywane aktualne dane charakteryzujące procesy w metodzi HAZOP i podano metody jej ulepszania.
No cover
Article
In basket
HAZOP - Local approach in the Mexican oil & gas industry / M. Pérez-Marĺn, M.A. Rodrĺguez-Toral //W: Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/5 Vol. 26 s.936-940.
Bibliogr. 21 poz., tab.
Tł.tyt.: HAZOP - lokalne podejście w meksykańskim przemyśle ropy i gazu
Badania HAZOP zaczęły się 40 lat temu, kiedy na masową skalę przetwarzano produkty naftowe. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie zastosowania HAZOP w meksykańskich zakładach rafineryjnych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 12 poz., tab.
Tł.tyt.; Nowa, konstrukcyjna metoda bazy danych dla operacyjnego systemu ekspertowego oparta na na analizie HAZOP i analizie wypadków
System ekspertowy dla działań operacyjnych przyczyni się do identyfikacji problemów operacji i rozpozna jego decyzje, ponieważ informacje przechowywane w systemie eksperckim można wykorzystać do rozwiązywania problemów technicznych. Przedstawiono nowoczesną konstrukcyjną metodę bazy danych opartą na analizie HAZOP i na analizie wypadków, któa pozwala na rozwiązanie ww. problemów.
No cover
Article
In basket
Human factors issues in the management of emergency response at high hazard installations / Ben Woddstock, Zachary Au // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/3 Vol. 26 s.547-557.
Bibliogr. 10 poz., tab.
Tł.tyt.: Czynnik ludzki w zarządzaniu reagowania kryzysowego przy dużych zagrożeniach instalacyjnych
Artykuł ma na celu zbadanie czynnika ludzkiego, związanego z zarządzeniem reagowania kryzysowego przy zgarożeniach instalacyjnych, w szczególności instalacji morskich. Czynnik ludzki jest ważnym czynnikiem w przypadku sytuacji awaryjnych z kilku powodów: zdarzenia niebezpieczne i ludzkie błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, oprócz wykrywania błędów i alarmowania, działania reagowania kryzysowego składa się przede wszystkim z działalności człowieka. W artykule poruszono temat roli czynnika ludzkiego, w działaniach kryzysowych i spojrzeć na metody, w jaki badania czynników ludzkich mogą pomóc określić: projekt psychiczny znaczenia ewakuacji, projektowania procedur reagowania i wyposażenia wspierającego. Zastosowanie HAZOP.
No cover
Book
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 64-68.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy była ocena awaryjności średnich i ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Badaniom poddano niezdatności mające miejsce w latach 2015-2019. Opracowanie objęło zagadnienia związane z oceną gotowości oraz niezawodności tych klas pojazdów. Zostały w nim omówione podstawowe informacje dotyczące podziału, klasyfikacji, oznaczenia, budowy i eksploatacji samochodów ratowniczo-gaśniczych. Scharakteryzowano miasto Radom i powiat radomski, z uwzględnieniem infrastruktury i występujących w nim zagrożeń. Zostały opisane zasoby średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych należących do jednostek ratowniczo-gaśniczych wchodzących w skład KM PSP w Radomiu. Głównym elementem pracy są wyniki oraz analiza badań, które obejmują informacje na temat udziału pojazdów w działaniach ratowniczych, rodzaje oraz liczność ich niesprawności, czas odnowy. W celu oceny niezawodności pojazdów przeprowadzono analizę awaryjności opartą na wybranych wskaźnikach niezawodnościowych. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17129/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-65.
Streszczenie: Każdy plan, który ma się udać musi zostać dopracowany i być szczegółowy. Im więcej staranności przy jego tworzeniu tym mniej niespodzianek i niesnasek przy jego realizacji. Zasadność utworzenia takiego dokumentu opiera się na pragmatyczności w strategii zapewniania szeroko pojętego bezpieczeństwa ludności. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem oraz infrastrukturą krytyczną, kluczową podczas wystąpienia kryzysu na szeroką skalę. W danej pracy szczegółowo opisane zostały podmioty oraz przedmioty ujęte w planie oraz ich zadania. Dokonana została również charakterystyka powiatu oraz zagrożeń w nim występujących począwszy od niebezpieczeństw spowodowanych siłami natury po typowo ludzkie, przemysłowe zagrożenia. Ukazane zostały zadania oraz zasadność funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej jako jednostki wiodącej podczas wielu złożonych i niebezpiecznych działań przy ograniczaniu rozprzestrzeniania bądź likwidacji zagrożeń na przykładzie powodzi, która miała miejsce w powiecie płockim w 2010 roku. Dokonana została analiza stanu wiedzy mieszkańców powiatu płockiego w zakresie podstawowych pojęć związanych z ochroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym. Przedstawione zostały propozycje nowych rozwiązań dla systemów kryzysowych oraz podległych im podmiotów w tym, organizacja okresowych ćwiczeń zgrywających, w szczególności Państwowej Straży Pożarnej oraz co roczne aktualizacje planów dla powiatów, gdyż zapewni to ciągłość w uzyskiwaniu aktualnych stanów w siłach i środkach dostępnych i koniecznych do efektywnej likwidacji zagrożeń ujętych i opracowanych przez zespoły zarządzania kryzysowego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16961/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again