Form of Work
Artykuły
(48)
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(3)
E-booki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(24)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(24)
Author
Kukfisz Bożena
(5)
Półka Marzena
(5)
Wolański Piotr
(4)
Jaskółowski Waldemar
(3)
Ostrowski Tomasz
(3)
Półka Marzena (1969- )
(3)
Buksowicz Wojciech
(2)
Keshavarz M-H
(2)
Porowski Rafał
(2)
Ptak Szymon
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
Addis J.D
(1)
Amin Mohammad
(1)
Amyotte Paul R
(1)
Ananth Ramagopal
(1)
Azatjan V.V
(1)
Bagheri Mehdi
(1)
Bernard Stéphane
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Binio Jakub
(1)
Bodalski Dawid
(1)
Bolod'jan I.A
(1)
Bykov V.I
(1)
Bąk Damian
(1)
Błachowicz Arkadiusz
(1)
Casal Joaquim
(1)
Cheng Jianwei
(1)
Chotomska Agnieszka
(1)
Cloney Chris T
(1)
Cybenova S.B
(1)
Davis Scott G
(1)
Deribas A.A
(1)
Dobashi Ritsu
(1)
Dziechciarz Anna
(1)
Dąbkowski Andrzej
(1)
Engel Derek
(1)
Fangrat Jadwiga
(1)
Farley John P
(1)
Fedorenko A.G
(1)
Foucher Fabrice
(1)
Gajnutdinov R.°
(1)
Gamezo V.N
(1)
Ganesan B
(1)
Gavelli Filippo
(1)
Gałązka Elżbieta
(1)
Gillard Philippe
(1)
Glinka Wiesław
(1)
Grabarczyk Marcin
(1)
Grebenkin K.F
(1)
Green K
(1)
Guan Wenling
(1)
Gąska Michał
(1)
Hansen Olav R
(1)
Hinze Peter
(1)
Hughs S.E
(1)
Ivanov A.G
(1)
Jiang Juncheng
(1)
Jokiel Andrzej
(1)
Karnack F.A
(1)
Kessler D.A
(1)
Khan Faisal I
(1)
Kim A
(1)
Kondo S
(1)
Kordylewski Włodzimierz
(1)
Krzystolik Paweł
(1)
Król Bernard
(1)
Kubisiak Krystian
(1)
Kuśka Mateusz
(1)
Latarski Tomasz
(1)
Lisik Michał
(1)
Lisoňkin Ja. A
(1)
Lizut-Skwarek Maria
(1)
Ljubjatinskij S.N
(1)
Loboiko B.G
(1)
Luo Yi
(1)
Marchewka W.P
(1)
Masłoń Jan
(1)
Matsuo Akiko
(1)
Małozięć Daniel
(1)
McGee R.O
(1)
Miotk Andrzej
(1)
Mirbagheri Marziyeh
(1)
Miura Hiroaki
(1)
Mogi Toshio
(1)
Mohamed K.M
(1)
Motamedoshariati H
(1)
Mounaim-Rousselle Christine
(1)
Movilenaua C
(1)
Nishimura Ikuto
(1)
Norbert Wiktor
(1)
Oancea D
(1)
Oran E.S
(1)
Parnell jr. C.B
(1)
Piechocka Ewa
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Pouredetal H.R
(1)
Poznjak V.I
(1)
Rabajczyk Anna
(1)
Rajabi Mansoure
(1)
Rangwala Ali S
(1)
Year
2020 - 2022
(13)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(9)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(70)
United Kingdom
(2)
United States
(1)
Language
Polish
(71)
English
(2)
Subject
Badanie wybuchowości
(70)
Wybuchy
(24)
Pyły
(14)
Zagrożenie wybuchowe
(9)
Badania pożarnicze
(8)
Palność - badanie
(8)
Symulacja
(8)
Ciecze palne
(5)
Metody badawcze
(5)
Pyły przemysłowe
(5)
Gazy
(4)
Mieszaniny
(4)
Substancje chemiczne
(4)
Zagrożenia pożarowe
(4)
Zapłon
(4)
badania
(4)
parametry zapalności i wybuchowości
(4)
spalanie
(4)
Materiały i substancje wybuchowe
(3)
Metan
(3)
Zapobieganie wybuchom
(3)
kopalnie
(3)
BLEVE
(2)
Dochodzenie popożarowe
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Palność
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Płomień
(2)
VCE
(2)
Zbiorniki
(2)
analiza
(2)
butle gazowe
(2)
dynamika
(2)
fala uderzeniowa
(2)
halony
(2)
mieszanina hybrydowa
(2)
zjawisko backdraft
(2)
zjawisko flashover
(2)
ASTM International
(1)
Algorytmy
(1)
Awaria przemysłowa w Bhopalu (1984)
(1)
Awaria zakładów chemicznych Flixborough (1974)
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Biomasa
(1)
Chemia
(1)
Chemia organiczna
(1)
Chemikalia
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Drewno
(1)
Dym
(1)
Garaże
(1)
Katastrofa platformy Piper Alpha (1988)
(1)
LNG
(1)
Materiały palne
(1)
Metodologia
(1)
Mgła wodna
(1)
NFPA
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Paliwa
(1)
Pożarnictwo
(1)
Pożary
(1)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Pyły węglowe
(1)
Rafinerie
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Rurociągi
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Właściwości pożarowe
(1)
acetylen
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
azot
(1)
chmura
(1)
chmura palna
(1)
ciecze
(1)
drzwi przeciwpożarowe
(1)
fizykochemia spalania
(1)
hydrodynamika
(1)
kontenery
(1)
laboratorium
(1)
materiały
(1)
obliczenia
(1)
oleje kuchenne
(1)
oleje napędowe
(1)
parametry
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
parametry pożarowe
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
sadza
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
systemy gaśnicze
(1)
wyrzut cieczy
(1)
Subject: place
Bejrut (Liban)
(1)
Bhopal (Indie)
(1)
Flixborough (Wielka Brytania)
(1)
Liban
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(15)
Normy
(3)
Monografia
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(10)
Inżynieria i technika
(3)
Chemia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
73 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonych prac eksperymentalnych dotyczących wpływu temperatury na wybrane parametry wybuchowości, tj. ciśnienie wybuchu P oraz maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax. Dodatkowo dokonany został przegląd literatury na temat wyżej wymieniony oraz dwóch dodatkowych parametrów tj. szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt) oraz maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu.
No cover
Article
In basket
Badania wybuchowości pyłów / Paweł Krzystolik // Biuletyn Informacji Technicznej. - 1979/2 s.15-18.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 55 poz., rys., wykr.
Tł.tyt.: Strefa reakcji stałego wybuchu detonacyjnego
Przeanalizowano strefę reakcji stałego wybuchu detonacyjnego.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 10 poz., rys.
Tł.tyt.: Charakterystyka sposobu rozprzestrzeniania się detonacji wielofrontowej wzdłuż powierzchni konwekcyjnej
Przedstawiono wyniki badań dotyczące sposobu rozprzestrzeniania się dwufrakcyjnej, wielofrontowej detonacji wzdłuż powierzchni konwekcyjnej.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 32 poz., tab., wykr.
Tł. tyt.: Górna granica wybuchowości niższych alkanów i alkenów w powietrzu przy podwyższonych ciśnieniach i temperaturach
Zbadano górną granicę wybuchowości mieszanin: etan-powietrze i propylen-powietrze. Badania pokazały, że UEL wyrażony jako wskaźnik równoważności wzrasta wraz ze wzrostem kolejnych atomów węgla w homologowych seriach alkanów.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Analiza parametryczna prostszego modelu wybuchu - modelu Zeldowicza - Semenowa
Przedstawiono analizę parametryczną bazowego modelu teorii cieplnego wybuchu - modelu Zeldowicza-Semenowa, opisującego dynamikę egzotermicznej reakcji z dowolną kinetyką w przepływowym reaktorze z idealnym mieszaniem. Zwrócono szczególną uwagę na przypadki reakcji pierwszego stopnia, n-tego stopnia, utleniania i reakcji z dowolną kinetyką.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 10 poz., rys.
Tł.tyt.: Cieplny wybuch płytki w granicznych warunkach drugiego i trzeciego rodzaju
Omówiono badania krytycznych warunków cieplnego wybuchu płaskiej warstwy dla granicznych warunków drugiego rodzaju na jednej powierzchni i trzeciego rodzaju na drugiej. Wyliczono krytyczny parametr Frank - Kamienieckiego.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 48 poz., tab.
Tł. tyt.: Przepowiedzenie wrażliwości uderzenia wybuchu, przeprowadzone w małej skali testów
Przedstawiono nową metodę pozwalającą określić wrażliwość uderzenia wybuchu związku organicznego CaHbNcOd. Przeprowadzono ją w małej skali badań testowych, bez wykorzystania danych eksperymentalnych. Oszacowano parametry niezbędne do nowego schematu badawczego: zawartość a+b/ 2-d, zawartość C-H połączonego z grupą nitroaromatyczną oraz funkcjonalność grupy N-NO2. Omówiono wyniki badań.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Podano wyniki badań eskperymentalnych granic wybuchowości 120 związków fluorowęglowych. Granice zapalności badano różnymi metodami stosowanymi przez ASHARE.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 15 poz.
Tł.tyt.: Prosta metoda przewidywania zachowań ciśnienia podczas wybuchu gazu w pomieszczeniach zamkniętych z uwzględnieniem niestabilności płomienia
Niezbędne jest przewidzenie zachowania ciśnienia wywołane wybuchami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem przed przypadkowym wybuchem gazu. Zbadano prostą metodę przewidywania zachowań ciśnienia podczas samozapłonu gazu w pomieszczeniach zamkniętych. Wcześniej zachowanie ciśnienia obliczano analitycznie przy założeniu propagacji płomienia laminarnego. Jednak wyniki badań tej metody często pokazują niedoszacowania w porównaniu z danymi eksperymentalnymi. Wiadomo było niedoszacowanie nasila jak skala obowiązkowej eksplozji staje się większa. Na dużą skalę gazu niestabilność płomienia deflagracji (zwłaszcza hydrodynamiczna niestabilność) może być bardziej skuteczna.
No cover
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Eksperymentalne wybuchy z udziałem gazu płynnego (LPG) realizowane Państwową Straż Pożarną / Tomasz Zymon // W: Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym : trzecia konferencja : materiały konferencyjne / kom. nauk. Witold Precht, Jan Giełżecki, Jan Marian Siudek, Robert Wolański, Dariusz Wróblewski ; red. Krzysztof T. Kociołek. - Kraków : Wydawnictwo Szkoły Aspirantów PSP, 2009. - s.159-183 .
Sygnatura P-1542/1
No cover
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 56 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Model dolnej granicy wybuchowości w oparciu o statystyczne metody BPSO-MLR i ANFIS
Celem artykułu było opisanie nowej prostej techniki, umożliwiającej obliczanie dolnej granicy wybuchowości w oparciu o statystyczną analizę ozanczoną BPSO-MLR i ANFIS. Przykładowo wykorzystano do obliczeń LFL (Lower Flammability Limit) metoda ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) - wyprowadza ilościową analizę wielkości dolnej granicy wybuchowości z wpływu struktury molekularnej na włąsności fizyko-chemiczne składnika palnego.
No cover
Article
In basket
Bibl. 32 poz.
Tł.tyt.: Zaawansowane metody określania pochodzenia wybuchu par chmur (VCE). Studium przypadku: Badanie wybuchu w Danvers w 2006 r
Analiza i badanie przyczyn i pochodzenia VCE. Badanie wybuchu w zakładzie produkcyjnym farb w Danvers które miało miejsce w 2006 r.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again