Form of Work
Artykuły
(48)
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(3)
E-booki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(24)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(24)
Author
Kukfisz Bożena
(5)
Półka Marzena
(5)
Wolański Piotr
(4)
Jaskółowski Waldemar
(3)
Ostrowski Tomasz
(3)
Półka Marzena (1969- )
(3)
Buksowicz Wojciech
(2)
Keshavarz M-H
(2)
Porowski Rafał
(2)
Ptak Szymon
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
Addis J.D
(1)
Amin Mohammad
(1)
Amyotte Paul R
(1)
Ananth Ramagopal
(1)
Azatjan V.V
(1)
Bagheri Mehdi
(1)
Bernard Stéphane
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Binio Jakub
(1)
Bodalski Dawid
(1)
Bolod'jan I.A
(1)
Bykov V.I
(1)
Bąk Damian
(1)
Błachowicz Arkadiusz
(1)
Casal Joaquim
(1)
Cheng Jianwei
(1)
Chotomska Agnieszka
(1)
Cloney Chris T
(1)
Cybenova S.B
(1)
Davis Scott G
(1)
Deribas A.A
(1)
Dobashi Ritsu
(1)
Dziechciarz Anna
(1)
Dąbkowski Andrzej
(1)
Engel Derek
(1)
Fangrat Jadwiga
(1)
Farley John P
(1)
Fedorenko A.G
(1)
Foucher Fabrice
(1)
Gajnutdinov R.°
(1)
Gamezo V.N
(1)
Ganesan B
(1)
Gavelli Filippo
(1)
Gałązka Elżbieta
(1)
Gillard Philippe
(1)
Glinka Wiesław
(1)
Grabarczyk Marcin
(1)
Grebenkin K.F
(1)
Green K
(1)
Guan Wenling
(1)
Gąska Michał
(1)
Hansen Olav R
(1)
Hinze Peter
(1)
Hughs S.E
(1)
Ivanov A.G
(1)
Jiang Juncheng
(1)
Jokiel Andrzej
(1)
Karnack F.A
(1)
Kessler D.A
(1)
Khan Faisal I
(1)
Kim A
(1)
Kondo S
(1)
Kordylewski Włodzimierz
(1)
Krzystolik Paweł
(1)
Król Bernard
(1)
Kubisiak Krystian
(1)
Kuśka Mateusz
(1)
Latarski Tomasz
(1)
Lisik Michał
(1)
Lisoňkin Ja. A
(1)
Lizut-Skwarek Maria
(1)
Ljubjatinskij S.N
(1)
Loboiko B.G
(1)
Luo Yi
(1)
Marchewka W.P
(1)
Masłoń Jan
(1)
Matsuo Akiko
(1)
Małozięć Daniel
(1)
McGee R.O
(1)
Miotk Andrzej
(1)
Mirbagheri Marziyeh
(1)
Miura Hiroaki
(1)
Mogi Toshio
(1)
Mohamed K.M
(1)
Motamedoshariati H
(1)
Mounaim-Rousselle Christine
(1)
Movilenaua C
(1)
Nishimura Ikuto
(1)
Norbert Wiktor
(1)
Oancea D
(1)
Oran E.S
(1)
Parnell jr. C.B
(1)
Piechocka Ewa
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(1)
Pouredetal H.R
(1)
Poznjak V.I
(1)
Rabajczyk Anna
(1)
Rajabi Mansoure
(1)
Rangwala Ali S
(1)
Year
2020 - 2022
(13)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(9)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(70)
United Kingdom
(2)
United States
(1)
Language
Polish
(71)
English
(2)
Subject
Badanie wybuchowości
(70)
Wybuchy
(24)
Pyły
(14)
Zagrożenie wybuchowe
(9)
Badania pożarnicze
(8)
Palność - badanie
(8)
Symulacja
(8)
Ciecze palne
(5)
Metody badawcze
(5)
Pyły przemysłowe
(5)
Gazy
(4)
Mieszaniny
(4)
Substancje chemiczne
(4)
Zagrożenia pożarowe
(4)
Zapłon
(4)
badania
(4)
parametry zapalności i wybuchowości
(4)
spalanie
(4)
Materiały i substancje wybuchowe
(3)
Metan
(3)
Zapobieganie wybuchom
(3)
kopalnie
(3)
BLEVE
(2)
Dochodzenie popożarowe
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Palność
(2)
Pożary - powstawanie
(2)
Płomień
(2)
VCE
(2)
Zbiorniki
(2)
analiza
(2)
butle gazowe
(2)
dynamika
(2)
fala uderzeniowa
(2)
halony
(2)
mieszanina hybrydowa
(2)
zjawisko backdraft
(2)
zjawisko flashover
(2)
ASTM International
(1)
Algorytmy
(1)
Awaria przemysłowa w Bhopalu (1984)
(1)
Awaria zakładów chemicznych Flixborough (1974)
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Biomasa
(1)
Chemia
(1)
Chemia organiczna
(1)
Chemikalia
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Drewno
(1)
Dym
(1)
Garaże
(1)
Katastrofa platformy Piper Alpha (1988)
(1)
LNG
(1)
Materiały palne
(1)
Metodologia
(1)
Mgła wodna
(1)
NFPA
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Paliwa
(1)
Pożarnictwo
(1)
Pożary
(1)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Pyły węglowe
(1)
Rafinerie
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rozprzestrzenianie się dymu
(1)
Rurociągi
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Właściwości pożarowe
(1)
acetylen
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
azot
(1)
chmura
(1)
chmura palna
(1)
ciecze
(1)
drzwi przeciwpożarowe
(1)
fizykochemia spalania
(1)
hydrodynamika
(1)
kontenery
(1)
laboratorium
(1)
materiały
(1)
obliczenia
(1)
oleje kuchenne
(1)
oleje napędowe
(1)
parametry
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
parametry pożarowe
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
sadza
(1)
statystyka pożarnicza
(1)
systemy gaśnicze
(1)
wyrzut cieczy
(1)
Subject: place
Bejrut (Liban)
(1)
Bhopal (Indie)
(1)
Flixborough (Wielka Brytania)
(1)
Liban
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(15)
Normy
(3)
Monografia
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(10)
Inżynieria i technika
(3)
Chemia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
73 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12602/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 65-66.
Streszczenie: Praca dyplomowa przedstawia teorię opisującą pyły i ich właściwości palności i wybuchowości. Zawiera również wiedzę z zakresu statystyki i sposobu wyznaczania współczynników Pearsona, Spearmana oraz regresji liniowej Beta. Druga część pracy zawiera wyniki badań statystycznych dotyczących korelacji pomiędzy wybranymi 19 pyłami palnymi i ich właściwościami palności i wybuchowości. Końcowa część pracy stanowi analizę wyników badań, podsumowanie oraz wnioski płynące z przeprowadzonego badania. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16811/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-63.
Streszczenie: Niniejsza praca o tytule: „Analiza wpływu temperatury na maksymalną szybkość narastania ciśnienia wybuchu i dolną granicę wybuchowości wybranych par cieczy palnych” traktuje o problematyce parametrów wybuchowości a w szczególności szybkości narastania ciśnienia wybuchu oraz dolnej granicy wybuchowości. W pracy wyznaczono parametry wybuchowości par cieczy takich jak alkohol etylowy , alkohol metylowy i alkohol izoamylowy. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 15967:2011 Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu gazów i par. Badania realizowane były w laboratorium Zakładu Teorii Procesów Spalania i Wybuchów na znajdującej się tam aparaturze badawczej. Szybkość narastania ciśnienia podczas wybuchu zależy do wielu czynników dlatego za cel badania podjęto jedynie wpływ temperatury na zmiany w.w. wartości. Badanie zostało wykonane dla temperatur: 20oC, 60oC, 80oC, 100oC i 120oC. Oprócz badania szybkości narastania ciśnienia podczas wybuchu za pomocą urządzeń w aparaturze badawczej określono jeszcze dolną granicę wybuchowości badanych cieczy palnych w temperaturach 50 oC oraz 100 oC. Praca zawiera część literaturową i eksperymentalną. W części literaturowej omówione zostały mechanizm powstawania wybuchu a także niektóre parametry za pomocą których określa się wybuchy takie jak inicjacja wybuchu, temperatura samozapłonu, minimalna energia zapłonu i maksymalne ciśnienie wybuchu. W części literaturowej poruszono także stosowne środki ochronne stosowane w przypadku kontaktu z substancjami niebezpiecznymi oraz klasyfikacja substancji niebezpiecznych. Ponad to przeanalizowano skutki wybuchów na ludzi oraz na budynki. W części eksperymentalnej zostały opisane badane substancje w oparciu o karty charakterystyk. Następnie przedstawione zostało stanowisko badawcze i charakterystyka użytych metod badawczych. Na końcu pracy znajdują się opracowane wyniki i wnioski oraz analiza wyników. Praca traktuje w tematyce problematyki bezpieczeństwa energetycznego oraz procesów produkcyjnych. Parametry w niej badane są istotne w projektowaniu zabezpieczeń we wszelkiego rodzaju zakładach produkcyjnych. Efekty użytkowania badanych parametrów znajdują się w przepisach państwowych dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16812/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 77-79.
Streszczenie: Celem pracy magisterskiej była analiza porównawcza parametrów wybuchowości pyłów farb przemysłowych oraz zakresie szczegółowym rozwiązanie problemu czy farby w formie sypkiej należą do pyłów wybuchowych oraz czy rodzaj i skład farb ma wpływ na parametry wybuchu? Ponadto podjęto próbę korelacji charakterystyki otrzymanych wyników badania maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu do maksymalnego ciśnienia. Pracę magisterską podzielono na część teoretyczną oraz część badawczą. W części teoretycznej wskazano na podstawowe zagadnienia związane z pyłami, wyszczególniono zagrożenia związane z wybuchami pyłów oraz przedstawiono jak można zapobiegać zdarzeniom niepożądanym. W części badawczej pracy wykonano badania 7 pyłów, z których na podstawie uzyskanego parametru dolnej granicy wybuchowości, wyłoniono 4, tj. farbę proszkową żółtą, benzoinę, środek pomocniczy i żywicę poliestrową do badań maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu. Badania prowadzono zgodnie z normami PN EN 14034-1+A1, PN-EN 14034-2+A1 oraz PN-EN 14034-3+A1. Na podstawie otrzymanych wyników podjęto próbę odniesienia do powszechnej wiedzy na temat wybuchowości pyłów. Badania pozwoliły na porównanie wybuchowych części składowych farby proszkowej oraz gotowego produktu. Wskazano podobieństwo pomiędzy poszczególnymi badanymi pyłami, w zakresie osiąganych wartości i ich analizy. Wyróżniono zbieżną charakterystykę dla żywicy poliestrowej i benzoiny. Wykazano, że istnieje korelacja pomiędzy parametrami maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu i maksymalnego ciśnienia wybuchu badanych pyłów. W tym zakresie proponuje się przeprowadzenie kolejnych badań na pyłach pochodzenia organicznego i nieorganicznego, celem wskazania możliwych dalszych zależności właściwości wybuchowych pyłów. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16750/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: Postęp technologiczny mający miejsce w dwudziestym wieku przyniósł olbrzymie zmiany gospodarcze, które dodatkowo wsparły jego rozwój w tym również rozwój branży kosmetycznej. Jednak jednocześnie nastąpiło również rozpowszechnienie różnego rodzaju ryzyk i zagrożeń, które pojawiły się z wykorzystaniem, przerobem oraz magazynowaniem coraz większych ilości substancji niebezpiecznych. Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych również produkujących kosmetyki jest jednym z najważnieszych zagadnień. W niniejszej pracy zbadano parametry wybuchowości wybranych wyrobów perfumeryjnych oraz wpływ podwyższonej temperatury komory badawczej na maksymalne ciśnienie wybuchu. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z Normą PN-EN 15967:2011 Oznaczenie maksymalnego ciśnienia wybuchu gazów i par na aparaturze udostępnionej przez laboratium Zakładu Teorii Procesów Spalania i Wybuchów. W pierwszej części pracy określono charakterystykę badaych cieczy oraz mechanicmy powstawania wybuchu. W drugiej części omówiono stanowsko badawcze, metodykę prowadzenia badań oraz wyniki badań. Najważnieszy wniosek jaki wysunięto po przeprowadzeniu badań to, że skład mieszanin zapachowych determinuje jej zapalność i wybuchowość, a składnikiem głównym, który decyduje o jej wybuchowości jest alkohol etylowy. Natomiast pozostałe składniki, takie jak kompozycje zapachowe oraz woda w niewielkim stopniu wpływają na zmianę parametów wybuchowości produktów perfumeryjnych. Niniejsza praca została została napisana w celu poprawy bezpieczeństwa produkcji oraz określenia stref niebezpiecznych w zakładzie produkcji perfum. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17573/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 62-64.
Streszczenie: Tematem pracy magisterskiej były ,,Oznaczenia eksperymentalne granic wybuchowości metanu w mieszaninie z powietrzem w temperaturze pokojowej i podwyższonej Metodą B i Metodą T”. Praca zawiera informacje teoretyczne na temat zastosowania oraz wybuchowości metanu. Badania laboratoryjne zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN 1839:2017 ,,Oznaczanie granic wybuchowości i granicznego stężenia tlenu (GST) dla palnych gazów i par”. Przeprowadzone badania pozwoliły wyznaczyć wartości dolnej granicy wybuchowości oraz górnej granicy wybuchowości mieszaniny metanu w powietrzu. Stężenia graniczne wyznaczono dwoma metodami w temperaturze pokojowej (25°C) oraz w temperaturach podwyższonych (50°C i 100°C). Na podstawie wyznaczonych wartości można stwierdzić przy jakich stężeniach metan jest wybuchowy w powietrzu oraz jak na wybuchowość wpływa temperatura otoczenia. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16816/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14918/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 37-39.
Streszczenie: Gazy i pary cieczy palnych w mieszaninach z tlenem i gazami obojętnymi mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. W celu minimalizacji ryzyka związanego z ich wystąpieniem niezbędna jest nie tylko znajomość właściwości tych mieszanin, ale także znajomość zjawiska wybuchu i mechanizmów nim rządzących. Aby możliwie zmniejszać ryzyko powstania wybuchu lub pożaru stosuje się inertyzację, czyli proces, w którym do atmosfery wprowadza się czynnik obojętny, np. azot. W pracy przeprowadzono przegląd metod badania granicznego stężenia tlenu oraz omówiono metodę „bomby”, która jest zgodna z normą europejską PN-EN 1839:2017-02. Praca ukazuje wpływ stężeń gazów i ich temperatury na parametry maksymalnego ciśnienia wybuchu, szybkości narastania ciśnienia wybuchu oraz granicznego stężenia tlenu. Badanie zostało przeprowadzone dla mieszaniny metanu z powietrzem w dwóch temperaturach: 25°C oraz 80°C. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami na podstawie przebiegu i wyniku badań. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17078/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wybuchowość azotanu amonu / Wojciech Wiśniewski // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/10 strony 22-25.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano właściwości fizykochemiczne azotanu amonu, występujące zagrożenia pożarowe i wybuchowe oraz podstawowe wymagania bezpieczeństwa przy jego przechowywaniu. Omówiono przebieg wybuchu AN w Bejrucie, siłę wybuchu, przebieg reakcji oraz przyczyny i skutki tragedii.
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 193-204.
Zawiera: Zjawisko wybuchowości pyłów -- Charakterystyka potencjalnych źródeł zapłonu pyłów -- Właściwości pyłów i parametry wybuchowości wpływające na zjawisko wybuchu -- Technologie wytwarzania energii z paliw stałych -- Sposoby zapobiegania pożarom i wybuchom pyłów -- Opis materiału badawczego -- Badania eksperymentalne -- Zestawienie wniosków -- Podsumowanie wniosków z przeprowadzonej pracy badawczej -- Kierunki dalszych badań.
Streszczenie: Celem niniejszej monografii jest analiza wpływu biomasy na zagrożenia wybuchem związane ze współspalaniem węgla kamiennego. W tym celu dokonano oceny wpływu biomasy na parametry zapalności i wybuchowości pyłu węgla kamiennego. W publikacji przeanalizowano możliwe przyczyny powstania zjawisk niebezpiecznych, doszukując się odpowiedzi w fizykochemicznych parametrach zastosowanych w badaniach rodzajów biomasy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1109/14, W-1109/13, W-1109/12, W-1109/11, W-1109/10, W-1109/9, W-1109/8, W-1109/7, W-1109/5, W-1109/4, W-1109/3 (11 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1109/2 Czyt., W-1109/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. NFPA-921 (1 egz.)
Book
In basket
Seria: Compartment Firefighting Series : Volume 1
Streszczenie: "This original and practical book challenges some of the thinking from the last decade and covers the imperative topics that all firefighters need to be fluent in, including the importance of flow rates and the impact of building construction on fire behaviour. Benjamin’s thought provoking use of case studies really brings the reality of the consequences home. This book will add to the tools available to firefighters as they deal with these situations on a daily basis.”[Neil Gibbins QFSM FIFireE ]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20879 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omawia pożary tłuszczów i olejów spożywczych oraz zagrożenia np. wybuch, związane z próbami ich niewłaściwego gaszenia. Przedstawia przykłady tego rodzaju zdarzeń, skutki gaszenia oleju wodą, zagadnienia wzrostu ciśnienia oraz badania i pomiary tych zjawisk prowadzone w SGSP.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 77-78.
Streszczenie: Praca badawcza przedstawia problem wybuchowości obłoków pyłu w przemyśle spożywczym, odnosząc się do wpływu parametrów wybuchowości na jego wielkość. Opisano w niej podstawowe definicje dotyczące wybuchów pyłu. Został w niej również przedstawiony podział pyłów, a także czynniki inicjujące to zjawisko i sposoby jemu zapobiegania. Ponadto zobrazowane zostało odziaływanie skutków wybuchu, na społeczność lokalną. W celu lepszego ukazania problemu wybuchowości pyłów w przemyśle spożywczym, dokonano badania parametrów wybuchowości: pmax, (dp/dt)max i DGW zgodnie z normą PN-EN 14034:2011. Opisana została aparatura badawcza, w której wykonano badanie mąk z: zielonego groszku, soi, prosa, jęczmienia oraz soczewicy. Następnie przedstawiono cały cykl procedury badawczej, służącej wykonaniu pomiarów parametrów. Otrzymane wyniki zostały opisane w tabelach matematycznych oraz pokazane w formie wykresów punktowych. Ostatni punkt pracy służy analizie otrzymanych wyników, a także wyciągnięcia z nich odpowiednich wniosków. Przedstawiają one pyły mąki jęczmiennej oraz mąki z zielonego groszku, jako najbardziej wybuchowe oraz klasyfikują wszystkie pyły do 1. Klasy wybuchowości, jako słabo wybuchowe. Określony zostaje również wpływ procentowej zawartości wilgoci, na zwiększoną reaktywność pyłów z: soi, jęczmienia i soczewicy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17717/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200-14 (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16283/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-C-01200-15 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne przydatne w rozwiązywaniu problemów zakresu fizykochemii spalania -- Rozdział 2. Obliczenia związane z ilością i szybkością wydzielania związków chemicznych w pożarach -- Rozdział 3. Obliczenia związane z szybkością wydzielonego ciepła w pożarach -- Rozdział 4. Obliczenia współczynnika spalania różnych paliw w środowisku pożarowym -- Rozdział 5. Obliczanie stężenia masowego dymu tworzącego się podczas spalania -- Rozdział 6. Obliczanie gęstości optycznej dymu i zasięgu widzialności w pomieszczeniach zadymionych -- Rozdział 7. Obliczanie temperatury zapłonu cieczy -- Rozdział 8. Obliczanie granic wybuchowości par i gazów oraz przyrostu ciśnień w układach -- Rozdział 9. Jednostki - przeliczanie różnych mian -- Tabela własności fizykochemicznych i palnych cieczy, gazów i ciał stałych.
Streszczenie: Skrypt zawiera ćwiczenia obliczeniowe związane z zagadnieniami szybkości wydzielania ciepła oraz ilości i szybkości produktów spalania materiałów, z którymi można się spotkać w pożarach. W opracowaniu zaprezentowano algorytmy obliczeń stężenia i gęstości optycznej dymu oraz zasięgu widzialności w pomieszczeniach zadymionych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-923/13, W-923/11, W-923/10, W-923/9, W-923/8, W-923/7, W-923/6, W-923/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-923/2, W-923/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
Fire Research 1968. - London : Her Majesty's Stationery Office, 1968. - 116 s. : fig., il., tabl.
(Fire Research. Badania pożarnicze)
Tł .tyt.; Badania pożarnicze 1968
Streszczenie: Sprawozdanie Komisji Kierującej Pożarniczymi Badaniami Naukowymi za rok 1968. Przedstawiono badania w zakresie zagadnień operacyjnych i statystykę pożarów m.in. porównanie strat popożarowych w skali międzynaro dowej, spodziewana częstotliwość pożarów w budynkach, stosowanie drzwi przeciwpożarowych, działanie automaty cznych czujek, wypadki śmiertelne spowodowane pożarami Zapłon i rozwój pożaru m.in rozprzestrzenianie się pożaru na otwartej przestrzeni i w budynkach, badania statystyczne, wpływ źródła zapalenia na rozwój pożaru. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie: przenoszenie się dymu na drogach ewakuacji, zagrożenie pożarowe garażów, kurtyny ze szkła zbrojonego, obciążenie ogniowe w budynkach biurowych.Środki gaśnicze i sprzęt pożarni czy oraz chemia i technika chemiczna m.in. wybuchy pyłów, badanie wybuchowości,wytwarzanie się dymu podczas spalania się materiałów budowlanych i szereg innych badań specjalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-6107/A [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Kompleksowe omówienie zagadnień, niezbędnych w zrozumieniu warunków powstawania i przebiegu pożarów i wybuchów w przemyśle przerobu ropy naftowej oraz skutków tych zdarzeń. Opracowanie składa się z trzech części. Część I omawia szczegółowo różne aspekty teoretyczne i eksperymentalne reakcji spalania i pożaru oraz scenariusze pożarowe, prowadzące do powstania niebezpiecznych wypadków. Część II opisuje podstawy wybuchów, typy spalania się mieszanin (deflagracja, detonacja) oraz wybuchy powstałe w wyniku oddziaływania pożarów na urządzenia technologiczne i instalacje przemysłowe (BLEVE, Fireball, Vapour Cloud Explosion, Boilover, Flashfire). Część III dotyczy oddziaływania środowiska pożarowego, generowanego przez paliwa ropopochodne na otoczenie, a dokładniej: oddziaływania cieplnego pożaru na ludzi, urządzenia technologiczne oraz oddziaływania dymu jako głównego nośnika ciepła i związków toksycznych w pożarach przebiegających na otwartej przestrzeni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1047/17, W-1047/16, W-1047/15, W-1047/13, W-1047/12, W-1047/11, W-1047/10, W-1047/9, W-1047/8, W-1047/7, W-1047/6, W-1047/5, W-1047/4, W-1047/3 (14 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20252/Czyt., W-1047/2 Czyt., W-1047/1 Pozarnictwo (3 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again