Form of Work
Artykuły
(42)
Publikacje naukowe
(26)
Książki
(24)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(8)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje fachowe
(4)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(46)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(46)
Author
Ogrodnik Paweł
(22)
Zegardło Bartosz
(8)
Bednarek Zoja (1936- )
(6)
Szymański Edward
(4)
Drzymała Tomasz
(3)
Ali F
(2)
Banaś Mateusz
(2)
Byrdy Aleksander
(2)
Gawin Dariusz
(2)
Jamroży Zygmunt
(2)
Kodur V.K.R
(2)
Kurdowski Wiesław (1931-)
(2)
Pogorzelski Jerzy A
(2)
Ajdukiewicz Andrzej
(1)
Al Quadi Arabi N.S
(1)
Al-Kadi Quahir N.S
(1)
Anderberg Yngve
(1)
Anerel Emmanuel
(1)
Balkovic Svetozar
(1)
Barry I
(1)
Bernhardt H
(1)
Bin Mustapha Kamal Nasharuddin
(1)
Bjegovic Dubravka
(1)
Boga Ahmet Raif
(1)
Brajta Michał
(1)
Bronisz Sławomir
(1)
Bulczak Ireneusz
(1)
Caldas Rodrigo Beretto
(1)
Chodowicz Dominik
(1)
Chłądzyński Sławomir (1949-)
(1)
Danielewski Gerd
(1)
Davie C.T
(1)
Degler Andrzej
(1)
Demir Abdullah
(1)
Demirboga Ramazan
(1)
Domagała Krzysztof
(1)
Dondelewski Henryk
(1)
Dong Y.L
(1)
Drobiec Łukasz
(1)
Dwaikat M.M.S
(1)
Fakury Ricardo Hallal
(1)
Falaciński Paweł
(1)
Gad Dominik
(1)
Garbacik Albin (1970-)
(1)
Gawin D
(1)
Gałaj Jerzy
(1)
Gendarz Jakub
(1)
Ghannam Mohamed
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Górak Piotr
(1)
Górska Agnieszka
(1)
Hager Izabela
(1)
Haksever A
(1)
Halicka Anna
(1)
Hong S.-G
(1)
Jakovczuk R.S
(1)
Januszewski Mariusz
(1)
Jasiński Radosław
(1)
Jelonkiewicz Przemysław
(1)
Kamocka-Bronisz Renata
(1)
Kang S.W
(1)
Kasperkiewicz Janusz
(1)
Kaygusuz Mehmet Akif
(1)
Kledyński Zbigniew
(1)
Kluba Karol
(1)
Kowalski Piotr
(1)
Krzywobłocka-Laurów Róża
(1)
Kubiszyn Sebastian
(1)
Kuceł Kamil
(1)
Li B
(1)
Ling Tung-Chai
(1)
Litwin Artur
(1)
Majorana C.E
(1)
Maniecki Rafał
(1)
Marques Sousa jr Joao Batista
(1)
Michalak Grzegorz
(1)
Moric Dragan
(1)
Mróz Katarzyna
(1)
Młodecki Jarosław
(1)
Nadjai A
(1)
Naganathan Sivakumar
(1)
Nassif A.Y
(1)
Netinger Ivanka
(1)
Neville Adam
(1)
Ogrodnik Grzegorz
(1)
Pasternak Marcin
(1)
Pesavento F
(1)
Piekarczyk Adam
(1)
Pieniak Daniel
(1)
Pietrycha Mateusz
(1)
Plechawski Stanisław
(1)
Polat Riza
(1)
Poon Chi-Sun
(1)
Pruchnik Tomasz
(1)
Półka Marzena (1969- )
(1)
Płacheta Ewelina
(1)
Rybarczyk Tomasz
(1)
Schneider U
(1)
Schrefler B.A
(1)
Seręga Szymon
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(57)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(2)
1920 - 1929
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(94)
Language
Polish
(92)
English
(1)
German
(1)
Audience Group
Inżynierowie budownictwa
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Beton
(94)
Wytrzymałość materiałów
(30)
Materiały budowlane
(29)
Badania pożarnicze
(17)
Odporność ogniowa
(14)
Temperatura
(14)
Stal
(12)
Warunki pożarowe
(11)
Budownictwo
(10)
Konstrukcje betonowe
(7)
Metody badawcze
(7)
badania
(7)
Cement
(6)
Symulacja
(6)
Konstrukcje żelbetowe
(4)
Materiałoznawstwo
(4)
warunki termiczne
(4)
Konstrukcje budowlane
(3)
Kruszywo
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Palność - badanie
(3)
Zagrożenia pożarowe
(3)
tunele
(3)
wymagania
(3)
Chemia
(2)
Pomiary
(2)
Pożary
(2)
Zabezpieczenia ogniochronne
(2)
Zagrożenie wybuchowe
(2)
elementy budowlane
(2)
odporność cieplna/termiczna
(2)
testy pożarnicze
(2)
Analiza termiczna
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Budowa wewnętrzna substancji
(1)
Budynki
(1)
Budynki wysokie
(1)
Ceramika budowlana
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Destrukt betonowy
(1)
Eurokody
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Hydratacja
(1)
Klasyfikacja ogniowa
(1)
Modele matematyczne
(1)
Norma (technika)
(1)
Normalizacja
(1)
Odpady
(1)
Polimery
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Projektowanie
(1)
Promieniotwórczość
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
Recykling
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Stres cieplny
(1)
Surowce wtórne
(1)
Symulator pożarowy
(1)
Właściwości mechaniczne
(1)
badania mechaniczne
(1)
budownictwo wodne
(1)
ceramika
(1)
hydrotechnika
(1)
materiały ceramiczne
(1)
metale
(1)
mosty
(1)
ochrona termiczna
(1)
piasek
(1)
powłoki ognioochronne
(1)
spalanie
(1)
szkło
(1)
technologia
(1)
termograwimetria
(1)
włókna
(1)
włókna szklane
(1)
Środki ogniochronne
(1)
żywice
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(22)
Normy
(8)
Podręcznik akademicki
(5)
Monografia
(2)
Raport z badań
(2)
Domain
Inżynieria i technika
(6)
Architektura i budownictwo
(5)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Chemia
(2)
Fizyka i astronomia
(1)
94 results Filter
No cover
Article
In basket
Na podstawie wcześniejszych badań stwierdzono, iż rozdrobnione odpady ceramiczne mogą spełniać rolę kruszywa do betonów zwykłych i wysokowartościowych. W artykule przedstawiono analizę zagadnienia odporności betonów na wysokie temperatury i postawiono tezę o potencjalnej możliwości wykorzystania odpadów ceramicznych również do betonów ogniotrwałych i żaroodpornych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Streszczenie w j. ang.
Tł.tyt.: Badania skuteczności pożarowej powłok krzemoorganicznych z wypełniaczem stosowanym do betonu.
Przeprowadzono badania dotyczące skuteczności pożarowej powłok krzemoorganicznych oraz ich zdolności ognioochronnej
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13289/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 48-49.
Streszczenie: Założeniem opracowania był przegląd literatury dotyczącej betonów oraz przeprowadzenie prac badawczych pozwalających określić wpływ oddziaływania obciążeń termicznych na charakterystyki wytrzymałościowe betonu opartego na cemencie glinowym. Pracę podzielono na trzy zasadnicze części. Pierwsza dotyczy omówienia teoretycznych zagadnień związanych z betonem. W rozdziale ogólnie scharakteryzowano beton i jego składniki. Opisano rodzaje cementu i kruszywa. Przedstawiono dodatki do betonów, a także przybliżono jedną z najważniejszych cech betonu – wytrzymałość na ściskanie. Druga część przybliża wpływ wysokich temperatur na beton. Opisano zmiany w strukturze betonu wywołane oddziaływaniem warunków pożarowych. Poruszono kwestię projektowania konstrukcji betonowych z uwzględnieniem sytuacji pożarowej. Trzecia część stanowi opis autorskiej pracy badawczej. Polegał on na opisaniu i przygotowaniu próbek stanowiących przedmiot badań. Podzielono je na 3 grupy w zależności od składu mieszanki zarobowej. Pierwsza z nich wykonana została na bazie cementu portlandzkiego i piasku zwykłego, druga powstała jako mieszanina cementu glinowego, białego kruszywa ceramicznego i wody. Trzecia z nich różniła się od drugiej, tylko dodatkiem perlitu jako kruszywa lekkiego. Scharakteryzowano stanowiska do wygrzewania i przeprowadzenia prób obciążeniowych. Obliczono ubytek mas wygrzewanych próbek. Opisano proces oddziaływania cieplnego oraz przebieg prowadzenia doświadczeń wytrzymałościowych na zginanie i ściskanie. Opracowano wyniki w tabelach uwzględniając temperaturę oddziaływania, obciążenia niszczące i naprężenia. Zobrazowano otrzymane dane za pomocą wykresów na podstawie wartości średnich z każdej podgrupy. W końcowej części pracy sformułowano wnioski przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Wynika z nich, że elementy wykonane na bazie cementu portlandzkiego już w 300 °C wykazują znaczący spadek wytrzymałości na zginanie i ściskanie. W wyższych temperaturach zdecydowanie, nie reprezentowały żadnych wartości wytrzymałościowych. Beton z grup zawierających cement glinowy wykazał zwiększoną wytrzymałość (w porównaniu do portlandzkiego) dla tych samych warunków oddziaływania cieplnego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17362/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13844/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12179/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Analiza odporności ogniowej stropów i sposoby zabezpieczeń przeciwpożarowych w budownictwie.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 43-44.
Streszczenie: Praca przedstawia wyniki badań betonu wykorzystywanego w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego. Beton w swoim składzie zawierał popiół uzyskany w wyniku spalenia węgla kamiennego, cement hutniczy, żwir oraz wodę. Badania wykonano w Instytucie Chemii i Technik Jądrowych w Warszawie za pomocą spektrometru promieniowania gamma. Na podstawie pomiarów obliczono stężenia promieniotwórcze pierwiastków: potasu 40K, radu 226Ra i toru 228Th oraz wskaźniki aktywności f1 i f2. Wskaźniki zostały porównane z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. Stwierdzono, że beton spełnia wymagania obowiązujących aktów prawnych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16876/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Bibliografia na stronach 345-348. Indeks
Zawiera: Budowa atomu // Cząsteczki // Ciecze // Ciała stałe // Izomorfizm // Polimorfizm // Kryształy rzeczywiste // Powstawanie kryształów // Wprowadzenie do termodynamiki chemicznej // Reguła faz Gibbsa // Układy zawierające fazę gazową - diagram wody // Układy dwuskładnikowe skondensowane // Układy trójskładnikowe // Roztwory ciał stałych w cieczach // Elementy elektrochemii // Koloidy // Szkło // Budowlane materiały wiążące // Beton // Wyroby ścienne // Tworzywa sztuczne.
Streszczenie: Opis podany za wydawcą: Książka zawiera liczne wykresy i zdjęcia, te ostatnie nawet w dodatku, który jest związany z ilością arkuszy wydawniczych, a więc nie stanowi „zwiększenia” jej objętości. Mam nadzieję, że będzie ona pomocna studentom w trakcie studiów i przygotowywania prac dyplomowych, w których mikroskopia, szczególnie elektronowa mikroskopia skaningowa stanowi nieodzowne narzędzie badawcze. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, jako pomoc dydaktyczna. Jednak może czasem być także przydatna studentom Wydziałów Budownictwa w Politechnikach. Jako redaktor czasopisma Cement Wapno Beton wiem, że bardzo często prace doktorskie na tych wydziałach związane są z technologią, a to często wymaga znajomości wybranych zagadnień z chemii spoiw wiążących i betonu...."
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21712, I-21711, I-21657, I-21656 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21655/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.: Szacowanie wrażliwości normalnego i wysoko wytrzymałego betonu na wybuchowe odpryskiwanie
W artykule przedyskutowano jak określony typ betonu jest wrażliwy na wybuchowe odpryskiwanie w warunkach pożarowych. Stwierdzono, że betony o dużej wytrzymałości są bardziej wrażliwe na wybuchowe odpryskiwanie w porównaniu z betonami zwykłymi. Opracowano kryterium umozliwiające okreslenie stopnia rozprysku z wyrażenia Wl / Wc, gdzie Wl - oznacza zmniejszenie ciężaru betonu w wyniku odprysków, Wc - ciężar początkowy betonu.
No cover
Article
In basket
W artykule opisano wyniki ogniowych badań płyt zespolonych, zasady ich projektowania w warunkach pożaru oraz metody zabepieczeń przed zagrożeniem.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz.
W artykule omówiono zmodyfikowany model zmniszczenia betonu. Przedstawiono wyniki badań , które umożliwiły wyznaczenie parametrów tego modelu, a także rezultaty symulacji komputerowych dotyczących cieplno-wilgotnościowego zachowania się podczas pożaru.
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono technologie wykonawstwa stosowane w budownictwie wodnym oraz podstawowe zasady organizacji procesu budowlanego. Treść ujęto w kilkunastu rozdziałach poświęconych specyficznym problemom realizacji budowli hydrotechnicznych, m.in.: etapowaniu budowy, grodziom, iniekcjom, robotom ziemnym i betonowym. W zakresie organizacji robót podano informacje dotyczące: planowania budowy, tworzenia harmonogramów, zagospodarowania placu budowy i kosztorysowania. Uzupełniono je o zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19990, I-19989 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19988 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Chemia cementu i betonu / Wiesław Kurdowski. - Kraków ; Warszawa : Stowarzyszenie Producentów Cementu ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 728 strony : Ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Zawiera: Rodzaje cementów i zasady ich klasyfikacji // Klinkier portlandzki // Hydratacja faz klinkierowych // Hydratacja cementu // Właściwości zaczynu // Właściwości betonu // Dodatki do cementu // Hydratacja cementów z dodatkami // cementy specjalne // Nowe rodzaje betonów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21660, I-21659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21658/Czyt. (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Zawiera: Zjawisko spallingu betonu w czasie pożaru // Kruszywa do betonów odpornych na wysokie temperatury // Charakterystyki kruszywa z odpadów ceramiki sanitarnej, cementu glinowego Górkal 70 oraz cementu portlandzkiego Cem I 32,5 R // Opis składników mieszanek betonowych i próbek // Opis sposobu i weryfikacji napowietrzania próbek // Termiczne oddziaływanie na próbki // Przeprowadzenie badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie // Wyniki.
Streszczenie: W przeprowadzonych badaniach autorzy opisują wyniki badań właściwości mechanicznych betonów, w których grubsze frakcje kruszywa (5-20mm) zostały zastąpione kruszywem przygotowanym ze stłuczki sanitarnej. Wytrzymałości na ściskanie betonów uzyskanych z tak przygotowanych mieszanek badano po 14 oraz po 28 dniach od zaformowania. Z badań wynika, że po 28 dniach wytrzymałość na ściskanie była większa o 2-8 % w porównaniu z betonem z kruszywem tradycyjnym i rosła wraz z zawartością kruszywa ceramicznego. W pracy przedstawiono wyniki badań betonów, w których proszkiem uzyskanym ze stłuczki ceramicznej zastąpiono część frakcji piaskowej. Proszek ceramiczny stanowił od 10 do 50% frakcji piaskowej. Badania udowodniły ze opisywany dodatek miał korzystny wpływ na wytrzymałość betonu. Badania próbek prowadzono po 14 oraz po 28 dniach od zaformowania. Największą wytrzymałość uzyskał beton z dodatkiem proszku ceramicznego w ilości 50% frakcji piaskowej i była ona większa prawie o 20% w stosunku do betonu bez dodatku proszku. Autorzy prac wykorzystali odpady ceramiki białej w ilości 15-25% jako dodatek do kruszywa do betonu. Uzyskane po 28 dniach wyniki badań wykazały wytrzymałość wyższą o 2-11% w odniesieniu do betonu wykonanego na kruszywie żwirowym. W przeprowadzonych przez autorów badaniach własnych wpływu wysokich temperatur na beton porowaty i szczelny na bazie kruszywa ze stłuczki sanitarnej wykazał, że pomimo korzystnych parametrów wytrzymałościowych w odniesieniu do betonu na kruszywie żwirowym. Podczas badań w przypadku betonu szczelnego dochodziło w czasie wygrzewania zgodnie z krzywą normową "temperatura-czas" do eksplozyjnego niszczenia próbek sześciennych. [za Autorem]
No cover
Article
In basket
Bibl. 31 poz.
Tł .tyt.: Badania w pełnej skali pożaru, zbrojonych płyt betonowych stosowanych w wielopiętrowych budynkach o konstrukcji ramowej
W artykule opisano wyniki testów, przeprowadzonych w pełnej skali pożarów zachowania się zbrojonych płyt betonowych. W badaniach wykorzystano specjalny piec do badań ogniowych, umożliwiających okreslenie wytrzymałości płyt tzn. rozkład temperatur w płycie w poziomie i w pionie (pole temperaturowe), miejsca pęknięć i strukturę elemntów płytowych w chwili szybkiego grzania i chłodzenia. Badano również odporność ogniową płyt o różnych wymiarach i różnej grubości oraz złącz łączących płyty.
Book
In basket
Betony cementowe : zagadnienia wybrane / Henryk Dondelewski, Mariusz Januszewski. - Wydanie I - 1 dodruk (PWN). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 144 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Na okładce: Wydawnictwo WNT
Bibliografia, wykaz norm na stronach [139]-142. Indeks.
Zawiera: Wprowadzenie // Pojęcia podstawowe dotyczące betonu i ich właściwości // Właściwości mieszanki betonowej // Beton cementowy - charakterystyka ogólna // Projektowanie sładu betonów zwykłej wytrzymałości (NSC) // Dobór składu betonów wysokiej wytrzymałości (HSC) // Betony drobnokruszywowe // Specyfikacja, kontrola zgodności i produkcji betonu w świetle normy // Literatura // Normy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21999, I-21998 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21997/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Użytkowe betony konstrukcyjne : modele kształtowania struktury i właściwości / Aleksander Świtoński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. - 165, [2] strony : ilustracje, fotografia, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Bibliografia, wykaz norm na stronach 163-165.
Zawiera: Podstawowe paremetry modelu struktury betonu konstrukcyjnego // Analityczno-doświadczalna metoda doboru uziarnienia kruszywa do betonów konstrukcyjnych // Kształtowanie struktury szczelnych betonów konstrukcyjnych // Model kształtowania wytrzymałości betonów konstrukcyjnych // Kształtowanie struktury betonu w projektowaniu składu mieszanki // Kształtowanie struktury betonu w aspekcie odporności na czynniki zewnętrzne // Kształtowanie struktury betonu w procesie wibroprasowania mieszanki betonowej.
Dla inżynierów zajmujących się konstrukcjami betonowymi oraz technologów betonu, studentów budownictwa, zwłaszcza słuchaczy studiów doktoranckich oraz pracowników naukowych uczelni, jak również instytutów badawczych.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: W książce zawarto obszerny materiał wskazujący na możliwość takiego zaprojektowania mieszanki betonowej jako materiału wyjściowego do wykonania betonów, których właściwości można kształtować już na etapie uzyskania informacji o ich przeznaczeniu i warunkach w jakich mogą być eksploatowane. Autor skonstruował matematyczny model kształtowania struktury betonu w powiązaniu z jego późniejszymi właściwościami eksploatacyjnymi, bazując na doświadczalnych cechach komponentów oraz wielkości ich udziału w mieszance betonowej. Jest to kompleksowe ujęcie problemu, znacznie bardziej rygorystyczne w stosunku do innych teorii i publikacji o tożsamej i pokrewnej tematyce. Na podstawie zbudowanego modelu udowodniono, iż wzrost wytrzymałości betonu możliwy jest do uzyskania w wyniku zastosowania wyższej aktywności cementu w mieszance betonowej, przy niezmienionej aktywności spoiwa. Z podanego modelu wynika, iż betony o jednakowej wytrzymałości, lecz niższym stosunku wodno-cementowym są zdecydowanie szczelniejsze, dlatego wykazują mniejszy skurcz i są bardziej odporne na wpływ agresywnych czynników atmosferycznych. Zbudowany model opisu wytrzymałości betonu uzasadnia potrzebę zastosowania metody projektowania składu mieszanki, w której w większym stopniu uwzględnione zostaną doświadczalnie wyznaczone cechy jakościowe składników. Pozwala to na stworzenie realnych możliwości racjonalnego wykorzystania materiałów w projektowaniu betonów o z góry określonych cechach wytrzymałościowych i trwałości. Monografia przeznaczona jest dla inżynierów z zakresu konstrukcji betonowych, technologów betonu, studentów I i II stopnia studiów dziennych i zaocznych, a zwłaszcza słuchaczy III stopnia studiów doktoranckich kierunku budownictwo oraz pracowników naukowych uczelni jak również instytutów badawczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21387 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21386/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, norm na stronach 153-168.
Zawiera: Warunki termiczne pożarów / Kruszywa stosowane w kompozytach betonowych / Odpady białej ceramiki szlachetnej jako kruszywo do betonów / Charakterystyka składników wykorzystywanych do przygotowania mieszanek betonowych / Badania wybranych właściwości mechanicznych betonów z recyklingowym kruszywem ceramicznym / Badanie przyczepności stali do betonu na bazie kruszywa recyklingowego / Badanie chemioodporności betonu na kruszywie recyklingowym.
Streszczenie: "Tematyka monografii jest związana z wykorzystaniem recyklingowych materiałów ceramicznych jako kruszywa do betonów specjalnych odpornych na wysokie temperatury. Jest ona szczególnie aktualna m.in. ze względu na obecne trendy w gospodarce światowej polegające na stopniowym przechodzeniu z gospodarki linearnej do gospodarki w obiegu zamkniętym, w której odpady są traktowane jako surowce wtórne. W pierwszej części pracy w ramach przeglądu literatury omówiono kruszywa stosowane w kompozytach betonowych, w tym odpady ceramiki czerwonej i szlachetnej. W kolejnych rozdziałach bardziej szczegółowo scharakteryzowano odpady białej ceramiki szlachetnej, których autor użył jako kruszywa do skomponowania mieszanek betonowych poddanych badaniom. Kolejne trzy rozdziały zostały poświęcone autorskim badaniom." [z recenzji dr hab. inż. Jerzego Gałaja, prof. SGSP]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1120/15, W-1120/14, W-1120/13, W-1120/12, W-1120/11, W-1120/10, W-1120/9, W-1120/8, W-1120/7, W-1120/6, W-1120/5, W-1120/4, W-1120/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1120/2 Czyt., W-1120/1 Pozarnictwo (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again