Źródło opisu
Katalog zbiorów
(4)
Forma i typ
Książki
(2)
Artykuły
(1)
Rękopisy
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Autor
Benham Daniel
(1)
Gierszewski Janusz
(1)
Gromek Paweł
(1)
Lincoln Robert
(1)
Osmólska Iwona
(1)
Rozworowski Marcin
(1)
Wiśniewski Bernard
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(3)
Stany Zjednoczone
(1)
Język
polski
(3)
angielski
(1)
Temat
Bezpieczeństwo personalne
(4)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo pracy
(1)
Media społecznościowe
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Ratownictwo
(1)
Służby mundurowe
(1)
rozpoznanie ratownicze
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
4 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Size-Up Critical to Safety / Daniel Benham, Robert Lincoln // W: Fire Engineering. - 2021/6 Vol. 174 strony 63-65.
Sygnatura: CZ-57
Tłumaczenie tytułu: Rozmiar krytyczny dla bezpieczeństwa
Streszczenie: „Kogoś?” to pytanie, które zadają ratownicy, przybywając na miejsce zdarzenia. Mówiąc prościej, ocenianie to ciągły proces zbierania i oceny informacji z pierwszych obserwacji, gdy odpowiadamy i kiedy tam dotrzemy. Od pokoleń jest podstawowym narzędziem straży pożarnej. Wstępna ocena dokonana przez rotę, która przybyła jako pierwsza, ma kluczowe znaczenie dla określenia priorytetów i sformułowania planu działania na wypadek pożaru lub innej sytuacji awaryjnej, zanim nadejdą dodatkowe zasoby. Jest to kluczowe dla określenia strategii i taktyki łagodzenia sytuacji kryzysowej. Co najważniejsze, powiększenie pomaga zidentyfikować czynniki i warunki, które mogą zagrozić naszemu bezpieczeństwu.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliografia przy rozdziałach.
505 Bezpieczeństwo personalne strukturalne w teorii // Bezpieczeństwo personalne z perspektywy współczesnej nauki // Teoretyczne aplikacje bezpieczeństwa personalnego // Wpływ zmian kulturowych na bezpieczeństwo człowieka // Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa personalnego // Bezpieczeństwo personalne wobec nowych ryzyk socjalnych // Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w praktyce // Bezpieczeństwo personalne studentów w domach studenckich Akademii Pomorskiej // Postrzeganie bezpieczeństwa personalnego przez strażników więziennych // Bezpieczeństwo pracy policjanta wobec zagrożenia epidemiologicznego // Znaczenie wpływu konkurencyjności gmin na bezpieczeństwo ekonomiczne mieszkańców // Ocena skuteczności działań słupskiej Policji w obszarze bezpieczeństwa publicznego mieszkańców na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku // Podstawowe zagrożenie projektowe w systemie ochrony fizycznej materiałów jądrowych oraz obiektów jądrowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3203, IBC-3202 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3201/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-54.
Streszczenie: W pracy dokonano przeglądu w pojęcia bezpieczeństwo w zakresie pracownika w organizacji. Zwrócono uwagę na możliwość uwzględnienia bezpieczeństwa w działalności organizacji medialnych. Omówiono pojęcie bezpieczeństwa w rozumieniu psychologicznym. Zwrócono uwagę na strategiczne zachowanie firm medialnych na globalnym rynku, w szczególności wobec zjawiska konwergencji. Uwzględniono wybrane kwestie związane z funkcjonowaniem firm medialnych w aspekcie bezpieczeństwa: zmiany na rynku medialnym, przemiany łańcucha wartości, kształtowanie modeli biznesu medialnego. Poruszono kwestię wpływu modeli komunikacji na bezpieczeństwo. Opisano relacje systemu medialnego – bezpieczeństwo personalne. Wskazano na fakt, że media mogą pełnić rolę pozytywną dla poprawy bezpieczeństwa, ale mogą być także wykorzystywane dla tworzenia sytuacji zagrażających temu bezpieczeństwu. W rozumieniu postępu technologicznego, który przyczynił się do rozwoju cywilizacyjnego, lecz również generowaniu nowych zagrożeń, temat pracy podejmuje próbę przedstawienia przestrzeni zapewniającej bezpieczeństwo personalne. Pewnego rodzaju działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w sieci muszą być prowadzone z jednoczesnym uwzględnieniem ochrony oraz poszanowaniem wolności, słowa i prywatności. Intensywność działania cyberprzestępców wymusza działania zapewniające bezpieczeństwo społeczeństwu informacyjnemu, jak również poszukiwanie rozwiązań prawnych, a stały postęp techniczny skłania do ciągłych weryfikacji ustalonych przepisów i szukania nowych rozwiązań bezpieczeństwa pozamilitarnego. [Streszczenia Autora]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-18521/CD [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki / redakcja naukowa : Paweł Gromek, Monika Wojakowska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : SGSP, 2021. - 316 stron : ilustracje (w tym kolorowe), wykresy, mapy ; 24 cm.
Bibliografie, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 296-310.
Streszczenie: Monografia oddana stanowi platformę wymiany wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych dotyczących różnych aspektów związanych z organizowaniem działań na rzecz zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W działalności naukowo-badawczej dostrzeżono wiele płaszczyzn i konkretnych sposobów implementacji dorobku organizacji i zarządzania na grunt nauk o bezpieczeństwie. Przedmiotowe opracowanie ma służyć porządkowaniu właściwej wiedzy, a także uwypuklać potrzeby dalszych badań naukowych w niniejszym zakresie z wykorzystaniem najnowszych metod badawczych oraz narzędzi usprawniających proces organizacji bezpieczeństwa. [opis za wydawcą].
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1169/15, W-1169/14, W-1169/13, W-1169/12, W-1169/11, W-1169/10, W-1169/9, W-1169/8, W-1169/7, W-1169/6 (10 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1169/2, W-1169/1 Zarz. bezp. (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej