Source
Katalog zbiorów
(26)
Form of Work
Książki
(24)
Publikacje fachowe
(13)
Druki ulotne
(10)
Poradniki i przewodniki
(3)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
only on-site
(25)
available
(23)
Branch
Wypożyczalnia
(23)
Czytelnia
(25)
Author
Baka Łukasz
(3)
Cyprowski Marcin
(3)
Gołofit-Szymczak Małgorzata
(3)
Górny Rafał L
(3)
Kozłowski Emil
(3)
Najmiec Andrzej
(3)
Ławniczek-Wałczyk Anna
(3)
Łuczak Anna (psycholog)
(3)
Mazur-Różycka Joanna
(2)
Młyński Rafał
(2)
Stobnicka-Kupiec Agata
(2)
Warszewska-Makuch Magdalena
(2)
Łach Patrycja
(2)
Kamińska Joanna (bezpieczeństwo i higiena pracy)
(1)
Kurkus-Rozowska Bożena
(1)
Kłosiński Michał (strażak)
(1)
Makowski Krzysztof
(1)
Malińska Marzena
(1)
Miranowicz-Dzierżawska Katarzyna
(1)
Mockałło Zofia
(1)
Nowak Kamila (psychofizjolog)
(1)
Pleban Dariusz
(1)
Pościk Adam
(1)
Skowroń Jolanta
(1)
Smagowska Bożena
(1)
Stobnicka Agata
(1)
Sumińska Sylwia
(1)
Szkudlarek Joanna
(1)
Tiszbierek Teresa
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Widerszal-Bazyl Maria
(1)
Wolny Paweł
(1)
Zapór Lidia
(1)
Żołnierczyk-Zreda Dorota
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(24)
Time Period of Creation
2001-
(21)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Audience Group
Inspektorzy bhp
(5)
Pracodawcy
(4)
Menedżerowie
(1)
Opiekunki i opiekunowie w domach pomocy społecznej
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Pracownicy
(1)
Pracownicy służby zdrowia
(1)
Strażacy
(1)
Subject
BHP
(10)
Stres zawodowy
(5)
Radzenie sobie ze stresem
(4)
Wpływ na zdrowie
(4)
Ochronnik słuchu
(3)
Zapobieganie
(3)
Drobnoustroje
(2)
Hałas
(2)
Mobbing
(2)
Odzież ochronna
(2)
Praca
(2)
Praca umysłowa
(2)
Ryzyko zawodowe
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Budownictwo
(1)
Choroby narządu ruchu
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Ergonomia
(1)
Fizjologia człowieka
(1)
Gaszenie pożarów
(1)
Gimnastyka lecznicza
(1)
Hałas impulsowy
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Informacja wizualna
(1)
Kleszcze
(1)
Klimatyzacja
(1)
Kosmetyki
(1)
Leki
(1)
Logotypy
(1)
Marka własna
(1)
Mleczarstwo
(1)
Muzyka
(1)
Nanomateriały
(1)
Nauczyciele
(1)
Odzież robocza
(1)
Opiekunki i opiekunowie w domach pomocy społecznej
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pedagodzy resocjalizacyjni
(1)
Polimery
(1)
Pożary
(1)
Praca na wysokości
(1)
Praca zawodowa
(1)
Pracownicy służby zdrowia
(1)
Produkcja
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Projektowanie graficzne
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł kosmetyczny
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rolnictwo
(1)
Rolnicy
(1)
Samochody
(1)
Stres
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Szpitale psychiatryczne
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Typografia
(1)
Tłumienie drgań
(1)
Układ oddechowy
(1)
Upadki z wysokości
(1)
Wirusy
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zdrowie psychiczne
(1)
Zdrowy styl życia
(1)
Zmianowość pracy
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Broszura
(26)
Poradnik
(12)
Wytyczne
(4)
Opracowanie
(3)
Informator
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(10)
Inżynieria i technika
(8)
Psychologia
(6)
Praca, kariera, pieniądze
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Edukacja i pedagogika
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
26 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliografia na stronach 26-28.
Zawiera: Dwa rodzaje wymagań w pracy i ich konsekwencje psychologiczne // Jakie czynniki mają wpływ na konsekwencje psychologiczne wymagań w pracy? // Subiektywna ocena wymagań w pracy jako wyzwań lub przeszkód i jej konsekwencje psyhologiczne // Co wpływa na ocenę wymagań w pracy jako wyzwań lub przeszkód? // Zalecania dot. kształtowania wymagań w pracy.
Streszczenie: W wydawnictwie omówiono dwa rodzaje wymagań w pracy i ich konsekwencje psychologiczne. Zwrócono także uwagę na subiektywną ocenę wymagań w pracy jako wyzwań lub przeszkód i jej konsekwencje psychologiczne. Ponadto przedstawiono zalecenia dotyczące kształtowania wymagań w pracy. W wydawnictwie opisano zasady diagnozy psychologicznej i metody wsparcia adaptacyjnego dla osób czasowo wykluczonych z rynku pracy. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22153 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22152/Czyt. (1 egz.)
Book
Brochure
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm strony 23-24.
Zawiera: Wpływ hałasu na pracę nauczyciela muzyki // Ocena narażenia nauczycieli muzyki na hałas // Poziomy dźwięków oddziałujących na nauczycieli muzyki // Metody ograniczania narażania nauczycieli muzyki na hałas // Profilaktyka medyczna.
Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Streszczenie: W pewnych sytuacjach głośne dźwięki muzyczne mogą negatywnie oddziaływać na osoby związane zawodowo z wykonywaniem muzyki czy uczące gry na instrumentach. W takich sytuacjach muzykę należy traktować jako hałas. W broszurze omówiono wpływ hałasu na pracę nauczycieli muzyki, metodę pomiaru hałasu, poziomy dźwięków oddziałujących na nauczycieli muzyki, ocenę narażenia i metody ograniczania narażenia nauczycieli muzyki na hałas towarzyszący nauce gry czy śpiewu, a także profilaktykę medyczną dotyczącą tej grupy zawodowej. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22173 [magazyn] (1 egz.)
Book
Brochure
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych strony 39-40.
Zawiera: Aspekty prawne stosowania ochronników słuchu // Klasyfikacja ochronników słuchu // Znakowanie ochronników słuchu // Dobór ochronników słuchu ze względu na tłumienie dźwięku // Ochrona słuchu przed hałasem impulsowym // Dobór ochronników słuchu ze względu na warunki środowiska pracy i zakres czynności wykonywanych przez pracownika // Zasady użytkowania ochronników słuchu.
Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Streszczenie: W broszurze przedstawiono klasyfikację ochronników słuchu, omawiając ich podstawowe oraz zaawansowane rozwiązania. Omówiono metody doboru ochronników ze względu na tłumienie dźwięku (metoda pasm oktawowych, HML i SNR) ilustrując każdą z nich przykładem obliczeniowym. Szerzej omówiono zasady ochrony słuchu przed szczególnie niebezpiecznym hałasem impulsowym. Omówiono też zasady doboru ochronników słuchu ze względu na warunki środowiska pracy i zakres czynności wykonywanych przez pracownika. Przedstawiono problemy związane ze współdziałaniem ochronników z innymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak ochrony oczu, twarzy czy głowy. Omówiono zasady użytkowania ochronników słuchu, prawidłowy sposób ich zakładania oraz reguły kontroli ich stanu technicznego. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22176/Czyt. (1 egz.)
Book
Brochure
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych strona 19.
Zawiera: Podstawowe zasady używania ochronników słuchu // Jednoczesne stosowanie ochronników słuchu i innych ŚOI.
Finansowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Streszczenie: Nierzadko w środowisku pracy pracownicy są narażeni na działanie różnych czynników niebezpiecznych jednocześnie z hałasem. W broszurze przedstawiono zasady stosowania ochronników słuchu jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak: ochrony oczu, twarzy, głowy czy dróg oddechowych. Omawiane zasady zilustrowano licznymi fotografiami i wykresami. Przytoczono podstawowe akty prawne i normę odnoszące się do ochrony przed hałasem. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22179/Czyt. (1 egz.)
Book
Brochure
In basket
Bibliografia strony 39-40.
Zawiera: Czym jest przemoc w miejscu pracy // Regulacje prawne dotyczące przemocy w pracy w Polsce // Przemoc wśród polskich pracowników przetwórstwa przemysłowego // Dlaczego przemoc pojawia się w miejscu pracy? // Jak przeciwdziałać przemocy w miejscu pracy?
Streszczenie: Poradnik ten jest skierowany przede wszystkim do pracodawców oraz profesjonalistów i ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników przetwórstwa przemysłowego. Poradnik ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze zjawiskiem przemocy w miejscu pracy od strony teoretycznej, a w przypadku metod przeciwdziałania – również praktycznej. Pozycja zawiera: wyjaśnienie pojęcia przemocy w miejscu pracy z omówieniem jej poszczególnych rodzajów, syntetyczne omówienie kwestii związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi przemocy w pracy w polskim ustawodawstwie, charakterystykę i zakres przemocy doświadczanej przez pracowników przetwórstwa przemysłowego, omówienie czynników, które na poziomie organizacji mogą zwiększać ryzyko pojawienia się tego zjawiska i przedstawienie metod i procedur służących przeciwdziałaniu temu problemowi. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22117 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22116 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 39-43.
Zawiera: Hałas i jego oddziaływanie na ludzi i środowisko // Ochrona pracowników przed hałasem - uregulowania prawne // Identyfikacja źródeł hałasu w zakładach opakowań // Zagrożenie pracowników hałasem na stanowiskach pracy w zakładach opakowań // Metody ograniczające zagrożenie hałasem na stanowiskach pracy w zakładach produkcji opakowań.
Finansowanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Polska)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22051 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22050 [magazyn] (1 egz.)
Book
Brochure
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliografia strony 29-36.
Zawiera: Konsekwencje mobbingu dla indywidualnych pracowników // Indywidualne radzenie sobie z mobbingiem // Program warsztatów służących ograniczaniu negatywnych skutków mobbingu w przypadku indywidualnych pracowników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22072 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22071/Czyt. (1 egz.)
Brochure
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 14-15.
Zawiera: Zasady rekomendowania zawodów // Lista zawodów rekomendowanych osobom z niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami narządu słuchu i wzroku oraz niepełnosprawnością psychiczną.
Streszczenie: Jednym z czynników zwiększających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych jest właściwe poradnictwo zawodowe. Jego celem jest ocena możliwości podjęcia przez te osoby pracy, z uwzględnieniem posiadanych przez nie kwalifikacji oraz możliwości psychofizycznych z jednej strony, a wymagań zawodu – z drugiej strony. Opracowana lista zawodów dostarcza wskazówek co do rodzaju niepełnosprawności, który umożliwia wykonywanie zawodu lub specjalności, przy spełnieniu dwóch podstawowych warunków: optymalnego „oprzy-rządowania”/”oprotezowania” osoby niepełno-sprawnej oraz właściwego przystosowania środowiska pracy do jej możliwości. Lista zawodów ma charakter rekomendacji, a nie bezwzględnego wskazania określającego możliwość podjęcia pracy w zawodzie. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22165 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22164 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Technika
Bibliografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronie 24.
Zawiera: Historia klimatyzacji samochodowej // Główne elementy samochodowego układu klimatyzacyjnego // Definicja i podział szkodliwych czynników biologicznych // Szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych // Serwis instalacji klimatyzacyjnych // Czyszczenie instalacji klimatyzacyjnych // Zasady prawidłowego użytkowania samochodowej instalacji klimatyzacyjnej.
Streszczenie: W wydawnictwie omówiono historię klimatyzacji samochodowej i główne elementy samochodowego układu klimatyzacyjnego, jak również przedstawiono definicję i podział szkodliwych czynników biologicznych. Zwrócono również uwagę na szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych oraz na ich serwis i czyszczenie. Zaprezentowano także zasady prawidłowego użytkowania samochodowej instalacji klimatyzacyjnej. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22156 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22155/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, netografia na stronach 27-28.
Zawiera: Zagrożenia spowodowane przez kleszcze // Wymagania prawne dot. wprowadzenia do obrotu odzieży chroniącej przed ugryzieniem przez kleszcze // Metody ochrony przed ugryzieniem przez kleszcze - zastosowanie repelentów i insektycydów // Konstrucja elementów odzieżowych chroniących przed ugryzieniem przez kleszcze // Badania laboratoryjne skuteczności odstraszania kleszczy przez elementy odzieżowe.
Finansowanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Polska)
Streszczenie: W wydawnictwie przedstawiono metodykę badań oraz konstrukcję elementów odzieżowych, zawierających repelenty odstraszające kleszcze oraz sposoby ich implementacji do odzieży ochronnej. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne mają charakter uniwersalny – umożliwiają mocowanie elementów odstraszających kleszcze do każdego rodzaju konstrukcji odzieży – a opracowana metodyka badań umożliwia obiektywną weryfikację skuteczności działania dostępnych na rynku urządzeń oraz modeli odzieży chroniących przed ugryzieniem przez kleszcze. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22060 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22059/Czyt. (1 egz.)
Brochure
In basket
Zawiera: Monitorowanie temperatury // Monitorowanie rozciągania.
Streszczenie: Przedstawiono wykorzystanie sensorów wykonanych z barwionych polimerów do oceny procesów zmiany kształtu (rozciąganie) oraz warunków pracy w znacznie podwyższonej temperaturze, na tzw. gorących stanowiskach pracy. Takie sensory mogą być stosowane jako elementy środków ochrony indywidualnej, w których pod wpływem działania sił zewnętrznych powodujących rozciąganie lub wysokiej temperatury zachodzą nieodwracalne zmiany skutkujące obniżeniem lub całkowitą utratą ich właściwości ochronnych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22093 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22092 [magazyn] (1 egz.)
Brochure
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, netografia strony 18-19.
Zawiera: Praca zmianowa i jej skutki // Zalecenia umożliwiające ryzyka wypadków w pracy zmianowej.
Streszczenie: W wydawnictwie omówiono czynniki ryzyka występujące podczas pracy w systemie zmianowym ze zmianami nocnymi. Główną fizjologiczną konsekwencją takich zmian jest zaburzenie rytmu dobowego, które może mieć szkodliwy wpływ na jakość snu, powodować bezsenność, co z kolei przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia i zapadania na choroby przewlekłe pracowników zmianowych. Przedstawiono również zalecenia umożliwiające ograniczenie ryzyka wypadków podczas pracy zmianowej, a także zalecenia dla pracodawców, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy do wykonywania czynności zawodowych przez pracownika. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22096 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22095/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, wykaz norm na stronach 27-28.
Zawiera: Analiza ryzyka i dobór sprzętu ochrony układu oddechowego // Zalecenia dotyczące doboru sprzętu ochrony układu oddechowego // Prawidłowe dopasowanie sprzętu ochrony układu oddechowego - wskaźnik ochrony // Podstawowe zasady użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego.
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polska), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Polska)
Streszczenie: W wydawnictwie zawarto podstawowe informacje dotyczące ochrony układu oddechowego przed aerozolami zawierającymi nanocząstki, w tym zalecenia odnoszące się do prawidłowych: doboru, dopasowania i użytkowania takiego sprzętu. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22099 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22098/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia na stronie 20.
Zawiera: Propriocepcja i równowaga ciała - informacje podstawowe // Mechanizmy utrzymywania propriocepcji i równowagi ciała // Wpływ zmęczenia na propriocepcję i równowagę ciała // Poprawa propriocepcji i równowagi ciała podczas aktywności fizycznej // Przykłady ćwiczeń wpływających na poprawę priopriocepcji i równowagi ciała.
Streszczenie: Prawidłowe, dostosowane do danej sytuacji, działanie narządu ruchu jest uwarunkowane funkcjonowaniem wszystkich elementów układu kontroli ruchu. Niezakłócona propriocepcja to jeden z podstawowych warunków prawidłowej czynności stawów, która warunkuje bezpieczeństwo ruchów. W wydawnictwie przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące propriocepcji i równowagi ciała oraz przykłady ćwiczeń: siłowych, równowagi (również na miękkiej powierzchni), plyometrycznych oraz ćwiczeń z wyłączoną kontrolą wzroku. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22111 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22110/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, wykaz norm na stronach 36-[39].
Zawiera: Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem // Ograniczanie hałasu impulsowego przez ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem // Ocena percepcji sygnałów ostrzegawczych pojazdów przez osoby stosujące ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w warunkach występowania hałasu impulsowego // Percepcja dźwięków mowy przez osoby stosujące ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w obecności hałasu impulsowego.
Streszczenie: Ograniczanie hałasu impulsowego to konieczność w wielu miejscach pracy, hałas ten jest bowiem szczególnie niebezpieczny dla słuchu. Powszechna jest potrzeba prowadzenia komunikacji podczas pracy i w tym kontekście wygodne jest stosowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem. Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem mają dwa ważne aspekty funkcjonalne: odpowiednią ochronę słuchu i możliwość odbioru istotnych dźwięków otoczenia. W wydawnictwie podjęto temat doboru ochronników słuchu ochronników słuchu w warunkach występowania hałasu impulsowego oraz omówiono metodę tego doboru. Uwzględnienie różnych aspektów związanych ze stosowaniem ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem może przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa i w konsekwencji zmniejszenia liczby wypadków przy pracy. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22141 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22140/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, wykazy aktów prawnych i norm na stronie 20.
Zawiera: Źródła wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego // Definicja i podział szkodliwych czynników biologocznych // Wirusy w zakładach produkcji i przetwórstwa mleka // Jak oceniać ryzyko zawodowe związane z narażeniem na wirusy? // Jak ograniczać ryzyko zawodowe związane z narażeniem na wirusy? // Ważne przepisy prawne i normy // Piśmiennictwo // Dokumentacja oceny ryzyka w zakresie czynników biologicznych w środowisku pracy pracowników produkcji mleka - lista kontrola (przykładowe pytania).
Streszczenie: W wydawnictwie omówiono zagrożenia ze strony wirusów, na jakie narażeni są pracownicy produkcji i przetwórstwa mleka. Opisano źródła wirusów w zakładach przemysłu mleczarskiego (tj. zarówno w dużych mleczarniach, okręgowych spółdzielniach mleczarskich, jak i małych zakładach przetwórstwa przydomowego) i podano przykłady tych szkodliwych czynników biologicznych, przy każdym typie wirusa wskazując na drogi rozprzestrzeniania się, skutki zdrowotne dla człowieka i możliwości w zakresie profilaktyki. W wydawnictwie podano sposoby oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na wirusy oraz metody ograniczania tego ryzyka. Tym samym przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące działań, jakie można wprowadzić w zakładach przetwórstwa mleka, aby zminimalizować zagrożenie zakażeniem. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22144 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22143 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronie 22.
Wstęp // Wprowadzenie // Zastosowanie urządzenia gaśniczo- tnącego w praktyce // Przykładowa akcja - pożar garażu pod domem // Pożary wewnątrz konstrukcji (tzw. strukturalne) // Wnioski // Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1185/15, W-1185/14, W-1185/13, W-1185/12, W-1185/11, W-1185/10, W-1185/9, W-1185/8, W-1185/7, W-1185/6, W-1185/5, W-1185/4, W-1185/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1185/2 Czyt., W-1185/1 Pożarn (2 egz.)
Book
Brochure
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, wykaz aktów prawnych strony 39-41.
Zawiera: Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy // Korozja biologiczna budynków // Ryzyko zawodowe i jego ocena // Ochrona zdrowia pracowników budownictwa // Profilaktyka.
Streszczenie: W poradniku przedstawiono nowoczesną definicję czynników biologicznych wraz z ich krótką charakterystyką, opisano skutki zdrowotne narażenia na SCB oraz przyczyny biokorozji materiałów budowlanych i wykończeniowych. Ponadto scharakteryzowano ryzyko zawodowe pracowników sektora budownictwa wynikające z tego rodzaju narażenia, metody jego oceny, rozwiązania techniczne, organizacyjne i higieniczne ograniczające narażenie, wraz z zasadami ich doboru, oraz działania profilaktyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22123 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22122/Czyt. (1 egz.)
Brochure
Book
In basket
Bibliografia strony 20-21.
Zawiera: Kompleksowość nowej metody oceny obciążenia psychofizycznego rolników // Ocena obciążenia fizycznego, psychicznego, środowiskowego i organizacyjnego rolników // Kwestionariusz Psychofizycznych i Organizacyjnych Warunków Pracy w Rolnictwie (POWR)
Streszczenie: Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników została opracowana w formie kwestionariusza pod nazwą Kwestionariusz Psychofizycznych i Organizacyjnych Warunków Pracy w Rolnictwie (POWR). Jak powstała metoda Kwestionariusz Psychofizycznych i Organizacyjnych Warunków Pracy w Rolnictwie (POWR)? Metoda została opracowana po szczegółowej analizie obecnie dostępnych metod wraz z uwględnieniem pracy w sektorze rolnictwa w aspekcie bezpieczeństwa pracy. Zagadnienia i szczegółowe pytania tworzonego kwestionariusza były konsultowane z psychologami, socjologami, przedstawicielami naukowego środowiska rolniczego oraz przedstawicielami rolników. Po konsultacjach opracowano wstępną wersję metody w formie kwestionariusza, która została zweryfikowana po przeprowadzeniu badań pilotażowych w grupie 35 rolników. Weryfikacja kwestionariusza polegała na odpowiedzi przez respondentów na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz odpowiedzi na kilka pytań dotyczących jego zrozumiałości. Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji, do wstępnej wersji metody zostały dodane 3 pytania, tj. 2 pytania dotyczące ochron indywidualnych oraz jedno pytanie w grupie pytań dotyczących wypadków przy pracy. W 2012 roku zostały przeprowadzone badania w grupie 503 rolników. Po otrzymaniu wyników i dalszej analizie metoda uległa kolejnej modyfikacji. W 2013 roku opracowano końcową wersję metody, która składa się z 3 części, tj. z pytań ogólnych, pytań dotyczących warunków pracy oraz ostatnia część dotycząca wypadków przy pracy. [ze Wstępu Autorki]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22069 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22068 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia na stronach 25-[26].
Zawiera: Personel medyczny oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień - opis grupy // Źródła stresu w pracy // Programy wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy.
Dla kadry kierowniczej i specjalistów ds. bhp.
Streszczenie: W wydawnictwie opisano kondycję zdrowotną i psychiczną, styl życia oraz psychospołeczne warunki pracy personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych z punktu widzenia zarówno czynników sprzyjających zdrowiu, jak i źródeł stresu. Przeanalizowano podstawowe źródła stresu w tego typu pracy oraz jego konsekwencje zdrowotne, a następnie zaproponowano różnorodne programy wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem w pracy, obejmujące działania ukierunkowane na pracowników i działania ukierunkowane na organizację, które na bazie doświadczeń z wielu krajów okazały się skuteczne w odniesieniu do pracowników tego rodzaju placówek. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22102 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22101 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again