Form of Work
Artykuły
(82)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Status
only on-site
(10)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(10)
Author
Zboina Jacek
(10)
Mroczko Grzegorz
(6)
Szczygieł Ryszard (st.bryg. w st. spocz. dr hab.)
(6)
Wilczkowski Stefan
(6)
Wróblewski Dariusz
(4)
Czerwienko Dariusz
(2)
Garlińska Urszula
(2)
Kiełbasa Tomasz
(2)
Kośnik Jerzy
(2)
Majka Ilona
(2)
Masna Ilona
(2)
Pietrzak Michał
(2)
Porycka Bożenna
(2)
Sural Zbigniew
(2)
Wawerek Marcin
(2)
Zbrożek Paweł
(2)
Świetnicki Jacek
(2)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Biskup Krzysztof
(1)
Borysewicz Jarosław
(1)
Buryk Marian
(1)
Chlebek Justyna
(1)
Chołuj Leszek
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Drzewiecki Łukasz
(1)
Dudka Jolanta
(1)
Feltynowski Mariusz
(1)
Fiałkowski Władysław
(1)
Florek Paweł
(1)
Gancarczyk Paweł
(1)
Gloger Maciej
(1)
Gontarz Adam
(1)
Głowacki Adam
(1)
Janik Paweł
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kamola Bartłomiej
(1)
Klimiuk Jolanta
(1)
Knap Radosław
(1)
Koniuch Ariadna
(1)
Kozela Robert
(1)
Kołodziej-Saramak Anna
(1)
Kubicki Grzegorz
(1)
Kucnerowicz-Polak Barbara
(1)
Kędzierska Maria
(1)
Marcinów Bartłomiej
(1)
Mazur Marlena
(1)
Mitek Tadeusz
(1)
Mroczko Jacek
(1)
Paluch Jerzy
(1)
Popielski Andrzej
(1)
Połeć Bartłomiej
(1)
Prasuła Jerzy
(1)
Przyłuska Elżbieta
(1)
Roguski Eugeniusz Wojciech
(1)
Sochacki Marian
(1)
Stępień Paweł
(1)
Suchecki Włodzimierz
(1)
Tarkowska Sylwia
(1)
Ulicki Bogusław
(1)
Wiatr Julian
(1)
Wierzbicki Tomasz
(1)
Wiśniewski Zbigniew
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Węgrzyn Władysław
(1)
Zakrzewski Rafał
(1)
Zdanowski Mirosław
(1)
Zgorzalski Dariusz
(1)
Łańduch Anna
(1)
Śliwiński Robert
(1)
Year
2400 - 2401
(1)
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(38)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(14)
1970 - 1979
(1)
1210 - 1219
(1)
Country
Poland
(92)
Language
Polish
(92)
Subject
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(92)
Certyfikacja zgodności
(25)
Ochrona przeciwpożarowa
(14)
Badania pożarnicze
(10)
badania
(8)
Metody badawcze
(6)
Sprzęt pożarniczy
(6)
przepisy
(6)
atestacja
(5)
Normalizacja pożarnicza
(4)
Państwowa Straż Pożarna
(4)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe
(3)
Historia pożarnictwa
(3)
Materiały budowlane
(3)
Pojazdy pożarnicze
(3)
Prace badawczo-rozwojowe
(3)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(3)
Urządzenia gaśnicze
(3)
instytuty naukowe
(3)
sympozja
(3)
Alarmowanie
(2)
BHP
(2)
Budynki wysokie
(2)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Mgła wodna
(2)
Organizacja straży pożarnych
(2)
Pożarnictwo
(2)
Ratownictwo wysokościowe
(2)
Sprzęt gaśniczy
(2)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(2)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(2)
dokumentacja techniczna
(2)
halony
(2)
laboratorium
(2)
technika gaszenia pożarów
(2)
testy pożarnicze
(2)
uroczystości pożarnicze
(2)
śmigłowce
(2)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Budynki
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Ewakuacja
(1)
Gaśnice
(1)
Informacja naukowa
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Kształcenie
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Ochrona osób i mienia
(1)
Oddymianie
(1)
Odzież ochronna
(1)
Organizacja
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Prawo
(1)
Prawo budowlane
(1)
Projektowanie
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Psychologia
(1)
Ratownictwo
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Schody
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Technika
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Technologia pożarnicza
(1)
Tryskacze
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca krajowa
(1)
Wyposażenie strażaka
(1)
Wyroby
(1)
Węże pożarnicze
(1)
Zapobieganie
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
alarmy fałszywe
(1)
bezpieczeństwo powszechne
(1)
bibliografia pożarnicza
(1)
burze ogniowe
(1)
czujki
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
hydraulika
(1)
informatyka
(1)
instytucje
(1)
kwalifikacje pożarnicze
(1)
magazyny
(1)
materiały
(1)
narzędzia ratownicze
(1)
ochrona zdrowia
(1)
projekty badawcze
(1)
sprzęt komputerowy
(1)
sygnalizatory
(1)
terminologia pożarnicza
(1)
Subject: place
Józefów (woj. mazowieckie)
(4)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Wywiad dziennikarski
(2)
92 results Filter
No cover
Article
In basket
Artykuł przygotowany w związku z 40 rocznicą istnienia CNBOP, przedstawia osiągnięcia, status prawny, zakres działalności i zadania Centrum. Omawia jego strukturę organizacyjną, działania akredytacyjne i normalizacyjne, prace naukowo-badawcze oraz zadania z zakresu upowszechniania wiedzy (konferencje, kursy, e-learning).
No cover
Article
In basket
Aktywność CNBOP w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych w latach 2006-2009 / Jolanta Klimiuk // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2009/1 s.15-24.
W artykule opisano działania CNBOP ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych prac naukowo-badawczych w latach 2006-2009.
No cover
Article
In basket
Dobrowolna ocena wyrobów / Grzegorz Mroczko, Jacek Zboina // Przegląd Pożarniczy. - 2015/1 s.38-39.
Omawia systemy oceny wyrobów budowlanych i możliwość poddania się procedurze dobrowolnej oceny wyrobu niepodlegającego obowiązkowej certyfikacji i uzyskania dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań - certyfikatu dobrowolnego lub opinii technicznej.
No cover
Article
In basket
Polska szkoła / Władysław Fiałkowski // Strażak - . - 1987/1 s.8-9.
Powstanie i rozwój CNBOP-u oraz etapy badań pożarniczych prowadzonych na początku istnienia ww. instytucji.
No cover
Article
In basket
Jednym głosem o certyfikacji / Ryszard Szczygieł // Przegląd Pożarniczy. - 2003/10 s.3.
Po raz trzeci CNBOP im. J. Tuliszkowskiego było gospodarzem organizowanego co trzy lata sympozjum. Omawiano na nin problematykę badań i certyfikacji w ochronie przeciwpożarowej.
No cover
Article
In basket
Sprawdzone wzorce osobowe. / Stefan Wilczkowski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2007/3 s.15-22.
Autor przedstawia w swoim artykule zmiany w składzie Rady Naukowej CNBOP, jej zadania i prace. Prezentuje także najwazniejsze wydarzenia z dziedziny współpracy zewnętrznej mające miejsce w CNBOP w ciągu ostatnich pięciu lat oraz nowe ciała doradcze powołane w CNBOP w ciągu tego czasu.
No cover
Article
In basket
Ochrona przeciwpożarowa -kwalifikacje i kompetencje personelu / Jacek Zboina, Ilona Masna //W: Security & Alarm Systems = Bezpieczeństwo i Systemy Alarmowe : SEC & AS. - 2017/2 strony 64-67.
Sygnatura: CP - 125
Streszczenie: W artykule przedstawiono kwalifikacje i kompetencje konieczne do działań prewencyjnych na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Świadectwa dopuszczenia w ochronie przeciwpożarowej
Według zapisów ustawowych w Polsce wyroby wprowadzone do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, mogą być stosowane wyłacznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania. Dopuszczenia wyrobów sa nadawane przez CNBOP w formie świadectwa dopuszczenia. W artykule omówiono działania CNBOP-u.
No cover
Article
In basket
CNBOP w ramach obchodów dwudziestopięciolecia swej działalności zorganizowało w dniach 23-25 września 1997 roku międzynarodowe sympozjum nt "Badania i certyfikacja w ochronie przeciwpożarowej" W artykule podsumowano referaty ww. sympozjum.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Analiza roli i miejsca jednostki badawczo-rozwojowej PSP w systemie bezpieczeństwa powszechnego RP.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Badanie stateczności samochodów pożarniczych / Adam Gontarz, Maciej Gloger, Rafał Zakrzewski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2008/4 s.119-139.
Autorzy przedstawiają wyniki badań oraz opis podstawowych zjawisk związanych ze statecznością ruchu samochodów pożarniczych.
No cover
Article
In basket
Gaśnica automatyczna mgłowa / Paweł Zbrożek // Przegląd Pożarniczy. - 2011/7 s.34-35.
Przedstawia koncepcję projektu urządzenia gaśniczego mgłowego, mogącego spełniać jednocześnie funkcję gaśnicy lub urządzenia gaśniczego działającego w trybie automatycznym.
No cover
Article
In basket
Przecierając szlaki w CNBOP-PIB / Bartłomiej Kamola // W: W Akcji. - 2022/1 strony 31-36.
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: W artykule szczegółowo zostały opisane doświadczenia z przygotowania samochodu mające na celu dostosowanie go do obowiązujących w Polsce norm na potrzeby uzyskania świadectwa CNBOP-PIB.
No cover
Article
In basket
Rozmowa dotyczy prac CNBOP nad badaniami dźwiękowych systemów ostrzegawczych od strony zrozumienia i skuteczności przekazu w sytuacji zagrożenia.
No cover
Article
In basket
Jakość pojazdów pożarniczych / Zbigniew Wiśniewski // Przegląd Pożarniczy. - 1992/2-3 s.19-21.
Przedsatwiono wyniki badań CNBOP-u dotyczące najczęstszych wad konstrukcyjnych i użytkowych pojazdów pożarniczych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again